Những vấn đề của Đồng Tâm
  Dân biểu Ed Royce thiếu khách quan
LÊ ĐÌNH KÌNH, NGUYỄN THỊ LAN ĐỨNG TỐP ĐẦU TRONG DANH SÁCH DÂN CHỦ TIÊU BIỂU