Với phản động không gì là không thể!
  Việt Tân cùng đồng bọn tung tin đồn nhảm!
 TRÒ MỚI VÀ SỰ NGU DỐT CỦA LŨ RẬN