"NHÀ BÁO ZÂN CHỦ" VỚI NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN KHUYẾT TẬT
SỰ “ẤU TRĨ” VÀ LUẬN ĐIỆU “BỐ LÁO” CỦA THỤC QUYÊN
 Sự thật đằng sau khẩu hiệu "yêu nước" của đám "rận ch