Tiêu điểm

VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC

        Hoa Sen

        Hôm qua (ngày 7/6), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khoá 77. Theo đó, Việt Nam được bầu trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm kể từ ngày 13/9.

        Các nước khác cùng trúng cử làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77 gồm Benin, Burundi, Kenya, Mauritania, Niger, Zimbabwe (khu vực châu Phi), Malaysia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan (khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), Chile, El Salvador, Jamaica (Mỹ Latinh), Estonia (Đông Âu), Israel, Australia (khu vực Tây Âu và các nước khác).


        Đại hội đồng Liên Hợp quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp quốc và là cơ quan duy nhất của Liên Hợp quốc có đại diện của tất cả 193 nước thành viên. Đại hội đồng Liên Hợp quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên Hợp quốc, nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

        Có thể thấy rằng, trong 45 năm là thành viên của Liên Hợp quốc, Việt Nam đã gánh vác nhiều trọng trách lớn, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, lấy Liên Hợp quốc là trọng tâm, Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

        Với sự tín nhiệm này một lần nữa cho thấy uy tín của Việt Nam luôn được quốc tế tin tưởng và đánh giá rất cao. Việt Nam luôn đưa ra các chính kiến rất công bằng và chuẩn mực. Những lá phiếu mà Việt Nam bỏ tại tất cả các vấn đề của quốc tế luôn luôn thể hiện được chính kiến và bản lĩnh của mình, không bao giờ bị chi phối bởi bất cứ 1 quốc gia hoặc tổ chức nào.

        Đoàn kết, bản lĩnh, công bằng, dân chủ đó là quan điểm nhất quán của Việt Nam. Việt Nam không chọn phe mà chọn lẽ phải. Việt Nam cam kết làm tất cả những gì trong khả năng của mình để đóng góp cho hoà bình thế giới, chống đói nghèo./.

11 nhận xét:

 1. Hôm qua (ngày 7/6), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khoá 77. Theo đó, Việt Nam được bầu trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm kể từ ngày 13/9.

  Trả lờiXóa
 2. ác nước khác cùng trúng cử làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77 gồm Benin, Burundi, Kenya, Mauritania, Niger, Zimbabwe (khu vực châu Phi), Malaysia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan (khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), Chile, El Salvador, Jamaica (Mỹ Latinh), Estonia (Đông Âu), Israel, Australia (khu vực Tây Âu và các nước khác).

  Trả lờiXóa
 3. Đại hội đồng Liên Hợp quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp quốc và là cơ quan duy nhất của Liên Hợp quốc có đại diện của tất cả 193 nước thành viên. Đại hội đồng Liên Hợp quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên Hợp quốc, nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

  Trả lờiXóa
 4. Có thể thấy rằng, trong 45 năm là thành viên của Liên Hợp quốc, Việt Nam đã gánh vác nhiều trọng trách lớn, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, lấy Liên Hợp quốc là trọng tâm, Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. Với sự tín nhiệm này một lần nữa cho thấy uy tín của Việt Nam luôn được quốc tế tin tưởng và đánh giá rất cao. Việt Nam luôn đưa ra các chính kiến rất công bằng và chuẩn mực. Những lá phiếu mà Việt Nam bỏ tại tất cả các vấn đề của quốc tế luôn luôn thể hiện được chính kiến và bản lĩnh của mình, không bao giờ bị chi phối bởi bất cứ 1 quốc gia hoặc tổ chức nào.

  Trả lờiXóa
 6. Có thể thấy đoàn kết, bản lĩnh, công bằng, dân chủ đó là quan điểm nhất quán của Việt Nam. Việt Nam không chọn phe mà chọn lẽ phải. Việt Nam cam kết làm tất cả những gì trong khả năng của mình để đóng góp cho hòa bình thế giới, chống đói nghèo. Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, lấy LHQ là trọng tâm, Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của LHQ, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 8. Việc trúng cử Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khoá 77 một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Nếu coi việc nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam như xây một bức tường thì việc trúng cử vào vị trí quan trọng này như đặt thêm một viên gạch vững chắc vào bức tường ngày càng kiên cố đó.

  Trả lờiXóa
 9. Đoàn kết, bản lĩnh, công bằng, dân chủ đó là quan điểm nhất quán của Việt Nam. Việt Nam không chọn phe mà chọn lẽ phải. Việt Nam cam kết làm tất cả những gì trong khả năng của mình để đóng góp cho hoà bình thế giới, chống đói nghèo./.

  Trả lờiXóa
 10. Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, lấy Liên Hợp quốc là trọng tâm, Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 11. Việt Nam cam kết làm tất cả những gì trong khả năng của mình để đóng góp cho hòa bình thế giới, chống đói nghèo. Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

  Trả lờiXóa