Tiêu điểm

MỘT ĐỀ NGHỊ HOANG ĐƯỜNG

    Hoa Sen

        Tôi vừa hay tin anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh là nhà sử học (cháu nội 7 đời vua Gia Long) cho biết mong muốn nhà nước Việt Nam tổ chức ngày lễ quốc gia mừng vua Gia Long lên ngôi, lập ra nhà Nguyễn. Ngày lễ mang tên Hưng Quốc Khánh Niệm diễn ra ngày 1/6 Dương lịch hàng năm. Theo đó, nhân dân cả nước sẽ được nghỉ học nghỉ làm để nhớ về công ơn của Thế tổ Gia Long. Vì thế, quy mô của ngày lễ quốc gia này tương đương với Giỗ tổ Hùng Vương.

        Nếu cho rằng Nguyễn Ánh là người có công thống nhất giang sơn, xã tắc thì đó là sự hồ đồ về lịch sử, bởi vì vào cuối thời Lê Trung Hưng, chúa Trịnh chiếm đoạt quyền hành nhà Lê ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn cát cứ lập vương triều độc lập ở Đàng Trong, đất nước chia 2 nửa Nam - Bắc phân tranh hơn 200 năm bất phân thắng bại. Đến khi quân Tây Sơn khởi nghĩ thành công đánh tan 2 tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn cùng nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ, thống nhất Nam - Bắc, giang sơn liền dải. Nguyễn Ánh đã gây dựng nên triều đình nhà Nguyễn - một triều đình trong suốt thời gian tồn tại 143 năm - luôn thỏa hiệp và cắt đất cho ngoại bang để giữ vững ngai vàng của mình.


        Nguyễn Ánh chính là kẻ đã thừa hưởng thành tựu thống nhất giang sơn của hoàng đế Quang Trung. Thế nhưng, vì sao ngày nay một số nhà sử học, trí thức “cấp tiến”, các tờ báo mạng lại trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa vinh danh, ca ngợi Nguyễn Ánh? Phải chăng mục đích của trò “lật sử” này chỉ có thể là tạo tiền lệ công nhận và đạo đức hóa hành vi rước ngoại xâm vào lãnh thổ của ngụy Việt Nam Cộng hòa, cuối cùng là tấn công và phủ nhận các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỷ XX nhằm rửa mặt cho Mỹ và bọn bán nước cầu vinh Việt Nam Cộng hòa! Bọn chúng muốn hủy hoại lịch sử vẻ vang của nước ta.

        Cho nên tôi khuyên Nguyễn Phước Vĩnh Khánh và dòng tộc Nguyễn Phúc Ánh nên để cho cụ tổ mình siêu thoát. Đừng bới tội lỗi cha ông mình lên để dân tộc phán phiền, mà chính mình đang làm nhục dòng tộc, khuấy động oán hận giang sơn!

        Tôi nghĩ rằng chẳng ai ai đánh thuế ước mơ cả, nhưng nếu ước mơ thì cần phải thực tế chút, đừng ảo tưởng, hoang đường thì bị người ta chửi cho thì lại khổ. Mà tôi cũng thấy lạ, chẳng thấy ai như anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, đang yên đang lành lại mang dòng họ, tổ tiên ra để bị chửi, mắng, đào bới công tội, đúng là “nhắm mắt mà cũng chả yên”./.

18 nhận xét:

 1. Tội của Nguyễn Ánh đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết đầy đủ trong bài diễn ca ”Lịch sử nước ta”, do Việt Minh Tuyên Truyền Bộ xuất bản, tháng 2/1942 như sau:
  ”Gia Long lại dấy can qua
  Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài
  Tư mình đã chẳng có tài
  Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây
  Nay ta mất nước thế này
  Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà
  Khác gì cõng rắn cắn gà
  Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”.
  Lịch sử đã cho đời đời, kiếp kiếp người Việt hiểu rõ chính tà của lịch sử: Nguyễn Ánh cọng rắn cắn gà nhà!

  Trả lờiXóa
 2. Bằng chứng lịch sử rất minh tường là Nguyễn Ánh đã cống nạp cho vương quốc Vạn Tượng (nay là tỉnh Xiêng Khoảng của Lào) toàn phủ Trấn Ninh gồm các huyện Khám Liên, Quảng, Khang, Cát, Xuy, Mộc và Liêm rộng khoảng 45.000km² để nhận lấy sự ủng hộ của họ trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Năm 1827, nhà Nguyễn đã cắt huyện Sầm Nưa, phủ Trấn Biên, tỉnh Thanh Hóa cho nước Ai Lao; 3 huyện Cam Môn, Cam Cát, Cam Linh trước đây thuộc tỉnh Nghệ An nhưng đến năm 1840 nhà Nguyễn cũng cắt cho Ai Lao. Phủ Lạc Biên thuộc Việt Nam năm 1828, sau cũng được nhà Nguyễn cắt cho Lào, nay là Savannakhet.

  Trả lờiXóa
 3. Để thỏa hiệp với Pháp giữ ngai vàng, nhà Nguyễn còn làm ngơ cho thực dân Pháp ngang nhiên cắt đất của tổ tiên dâng cho nhà Thanh theo Công ước Pháp - Thanh năm 1887...

  Trả lờiXóa
 4. Thật là một thằng đầu đất !, đang yên đang lành tự dưng mang cụ tổ nhà mình ra khoe mẽ để cả nước chửi cho xủm mặt. Đi đâu mà không biết Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà : chỉ vì đấu không lại Nguyễn Huệ mà phải cầu người Xiêm sang xâm lược nước ta, may mà có Vua Quang Trung đánh cho tan tác mấy vạn quân Xiêm nên Nam bộ mới không bị người Thái chiếm mất; Mời Pháp vào để đánh Nhà Tây Sơn nên đất nước bị Pháp đô hộ hơn 80 năm; vì bảo vệ ngai vàng cho gia đình, dòng họ mà nhắm mắt cắt mất bao diện tích đất đai của Dân tộc cho Trung quốc, Lào vv.... Thế mà còn không thấy xấu hổ lại đòi Nhà nước kỷ niệm ngày lên ngôi của kẻ nhận "Giặc làm Cha"!.

  Trả lờiXóa
 5. Tôi vừa hay tin anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh là nhà sử học (cháu nội 7 đời vua Gia Long) cho biết mong muốn nhà nước Việt Nam tổ chức ngày lễ quốc gia mừng vua Gia Long lên ngôi, lập ra nhà Nguyễn. Ngày lễ mang tên Hưng Quốc Khánh Niệm diễn ra ngày 1/6 Dương lịch hàng năm. Theo đó, nhân dân cả nước sẽ được nghỉ học nghỉ làm để nhớ về công ơn của Thế tổ Gia Long. Vì thế, quy mô của ngày lễ quốc gia này tương đương với Giỗ tổ Hùng Vương.

  Trả lờiXóa
 6. Nếu cho rằng Nguyễn Ánh là người có công thống nhất giang sơn, xã tắc thì đó là sự hồ đồ về lịch sử, bởi vì vào cuối thời Lê Trung Hưng, chúa Trịnh chiếm đoạt quyền hành nhà Lê ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn cát cứ lập vương triều độc lập ở Đàng Trong, đất nước chia 2 nửa Nam - Bắc phân tranh hơn 200 năm bất phân thắng bại.

  Trả lờiXóa
 7. Đến khi quân Tây Sơn khởi nghĩ thành công đánh tan 2 tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn cùng nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ, thống nhất Nam - Bắc, giang sơn liền dải. Nguyễn Ánh đã gây dựng nên triều đình nhà Nguyễn - một triều đình trong suốt thời gian tồn tại 143 năm - luôn thỏa hiệp và cắt đất cho ngoại bang để giữ vững ngai vàng của mình.

  Trả lờiXóa
 8. Phải chăng mục đích của trò “lật sử” này chỉ có thể là tạo tiền lệ công nhận và đạo đức hóa hành vi rước ngoại xâm vào lãnh thổ của ngụy Việt Nam Cộng hòa, cuối cùng là tấn công và phủ nhận các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỷ XX nhằm rửa mặt cho Mỹ và bọn bán nước cầu vinh Việt Nam Cộng hòa! Bọn chúng muốn hủy hoại lịch sử vẻ vang của nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Ánh chính là kẻ đã thừa hưởng thành tựu thống nhất giang sơn của hoàng đế Quang Trung. Thế nhưng, vì sao ngày nay một số nhà sử học, trí thức “cấp tiến”, các tờ báo mạng lại trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa vinh danh, ca ngợi Nguyễn Ánh?

  Trả lờiXóa
 10. Cho nên tôi khuyên Nguyễn Phước Vĩnh Khánh và dòng tộc Nguyễn Phúc Ánh nên để cho cụ tổ mình siêu thoát. Đừng bới tội lỗi cha ông mình lên để dân tộc phán phiền, mà chính mình đang làm nhục dòng tộc, khuấy động oán hận giang sơn!

  Trả lờiXóa
 11. Tôi nghĩ rằng chẳng ai ai đánh thuế ước mơ cả, nhưng nếu ước mơ thì cần phải thực tế chút, đừng ảo tưởng, hoang đường thì bị người ta chửi cho thì lại khổ. Mà tôi cũng thấy lạ, chẳng thấy ai như anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, đang yên đang lành lại mang dòng họ, tổ tiên ra để bị chửi, mắng, đào bới công tội, đúng là “nhắm mắt mà cũng chả yên”.

  Trả lờiXóa
 12. Phải chăng mục đích của trò “lật sử” này chỉ có thể là tạo tiền lệ công nhận và đạo đức hóa hành vi rước ngoại xâm vào lãnh thổ của ngụy Việt Nam Cộng hòa, cuối cùng là tấn công và phủ nhận các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỷ XX nhằm rửa mặt cho Mỹ và bọn bán nước cầu vinh Việt Nam Cộng hòa!

  Trả lờiXóa
 13. chẳng ai ai đánh thuế ước mơ cả, nhưng nếu ước mơ thì cần phải thực tế chút, đừng ảo tưởng, hoang đường thì bị người ta chửi cho thì lại khổ. Mà tôi cũng thấy lạ, chẳng thấy ai như anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, đang yên đang lành lại mang dòng họ, tổ tiên ra để bị chửi, mắng, đào bới công tội, đúng là “nhắm mắt mà cũng chả yên”.

  Trả lờiXóa
 14. Nguyễn Ánh chính là kẻ đã thừa hưởng thành tựu thống nhất giang sơn của hoàng đế Quang Trung. Thế nhưng, vì sao ngày nay một số nhà sử học, trí thức “cấp tiến”, các tờ báo mạng lại trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa vinh danh, ca ngợi Nguyễn Ánh

  Trả lờiXóa
 15. Nguyễn Phước Vĩnh Khánh và dòng tộc Nguyễn Phúc Ánh nên để cho cụ tổ mình siêu thoát. Đừng bới tội lỗi cha ông mình lên để dân tộc phán phiền, mà chính mình đang làm nhục dòng tộc, khuấy động oán hận giang sơn!

  Trả lờiXóa
 16. Nguyễn Huệ mà phải cầu người Xiêm sang xâm lược nước ta, may mà có Vua Quang Trung đánh cho tan tác mấy vạn quân Xiêm nên Nam bộ mới không bị người Thái chiếm mất; Mời Pháp vào để đánh Nhà Tây Sơn nên đất nước bị Pháp đô hộ hơn 80 năm; vì bảo vệ ngai vàng cho gia đình, dòng họ mà nhắm mắt cắt mất bao diện tích đất đai của Dân tộc cho Trung quốc, Lào vv.... Thế mà còn không thấy xấu hổ lại đòi Nhà nước kỷ niệm ngày lên ngôi của kẻ nhận "Giặc làm Cha"!.

  Trả lờiXóa
 17. vì sao ngày nay một số nhà sử học, trí thức “cấp tiến”, các tờ báo mạng lại trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa vinh danh, ca ngợi Nguyễn Ánh? Phải chăng mục đích của trò “lật sử” này chỉ có thể là tạo tiền lệ công nhận và đạo đức hóa hành vi rước ngoại xâm vào lãnh thổ của ngụy Việt Nam Cộng hòa

  Trả lờiXóa
 18. Nếu cho rằng Nguyễn Ánh là người có công thống nhất giang sơn, xã tắc thì đó là sự hồ đồ về lịch sử, bởi vì vào cuối thời Lê Trung Hưng, chúa Trịnh chiếm đoạt quyền hành nhà Lê ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn cát cứ lập vương triều độc lập ở Đàng Trong, đất nước chia 2 nửa Nam - Bắc phân tranh hơn 200 năm bất phân thắng bại. Đến khi quân Tây Sơn khởi nghĩ thành công đánh tan 2 tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn cùng nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ, thống nhất Nam - Bắc, giang sơn liền dải

  Trả lờiXóa