Tiêu điểm

KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ "CHIẾN TRANH VIỆT NAM"!

        Hoa Sen

        Câu chuyện liên quan đến em học học sinh lớp 12 Văn (trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) vừa đỗ 7 trường Đại học Mỹ và được cấp các mức học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 25 tỷ đồng từ một bài luận 650 từ viết về người Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đang khá thu hút sự quan tâm của dự luận. Điều khiến mọi người quan tâm ở đây là việc em đã tư duy và gọi cuộc “cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam” là “cuộc chiến tranh Việt Nam” với bản chất hoàn toàn khác nhau.

        Ngoài ra, em cho biết từ quan sát về chiến tranh Việt Nam cho thấy không chỉ có đau thương, mất mát mà vẫn tiềm tàng các nét đẹp văn hóa dân tộc, em nhận ra khi quan sát mọi vấn đề đều cần những góc nhìn đa chiều hơn. Phải chăng đây là một chiêu trò “lật sử”, tẩy trắng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của người Mỹ khi họ chọn chủ đề du học là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam!


        Tôi cũng chưa rõ góc nhìn đa chiều của em học sinh này nó mới mẻ đến đâu, nhưng khi em gọi “cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam” thành “cuộc chiến tranh Việt Nam” thì em hiểu sai vấn đề rồi. Không hề có cái gọi là “cuộc chiến tranh Việt Nam” đâu, chỉ có một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thôi.

        Lịch sử vẫn còn đó với 21 năm Mỹ xâm lược Việt Nam, chia đôi đất nước để dễ bề thôn tính, hàng triệu người Việt Nam đã đổ máu để đổi lấy thống nhất, độc lập trước 1 đội quân đế quốc xâm lược. Thế mà, không biết tự bao giờ mà một bộ phận giới trẻ Việt Nam hôm nay như Tăng Vân Khanh lại có thể gọi là "Cuộc chiến tranh Việt Nam?

        Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam và họ đã thất bại, những người đã từng làm tay sai tiếp tay cho Mỹ cũng thất bại và đó cũng là điều mà họ muốn một bộ phận người Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp tục làm tay sai cho họ lần nữa. Muốn đạt được mục đích đó không có con đường nào duy nhất ngoài việc tác động chuyển hóa tư tưởng bằng đầu tư giáo dục, về lâu dài những con người ấy sẽ nắm giữ các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước họ có thể dưới sự điều khiển, dật dây của Mỹ làm chuyển hóa toàn bộ hệ tư tưởng hiện nay của chúng ta.

        Mong rằng khi viết về lịch sử em nên đọc thật kỹ chứ không là ngay từ đầu đã có sự lệch chuẩn dần rồi đấy. Hy vọng em sẽ  thỏa nguyện với giấc mơ của mình ở góc độ viết chứ không phải là một “thủ lĩnh trẻ” trong tương lai?

14 nhận xét:

 1. Cách mạng tháng Tám của Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc. Theo đó, tất cả dân tộc Việt Nam, không kể thuộc thành phần xã hội nào, tư sản, địa chủ, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh,... bất kể người già, người trẻ, phụ nữ hay đàn ông, hễ là người Việt Nam thì đều phải nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược.

  Trả lờiXóa
 2. Mâu thuẫn căn bản của Chiến tranh Việt Nam là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ. Nguồn gốc xung đột trong Chiến tranh Việt Nam là chính sách và hành động xâm lược Việt Nam của chính giới Mỹ chứ không phải xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Toàn bộ ba mươi năm từ 1945 đến 1975 là 30 năm chiến tranh cách mạng để giành độc lập, tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Những thế lực tự coi mình là một bên thứ ba trong cuộc chiến để “minh họa” cho cái gọi là “Nội chiến ở Việt Nam” là một sự mạo nhận.

  Trả lờiXóa
 4. Những ai cho rằng trong cuộc trường chinh 30 năm giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam có yếu tố nội chiến, thì thực chất đó chỉ là sự đánh tráo khái niệm, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức lịch sử và cuối cùng,đó là sự xuyên tạc lịch sử Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Lịch sử cuộc chiến đã lùi xa, nhận thức đúng bản chất của cuộc chiến này sẽ cho phép mỗi người dân Việt Nam, dù trước đây đứng ở phía bên nào của cuộc chiến cũng có quyền tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc; đó cũng chính là một cách để đi tới sự hòa hợp dân tộc được thanh thản nhất

  Trả lờiXóa
 6. Về bản chất, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là cuộc đối đầu giữa nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Đó hoàn toàn không phải là cuộc “nội chiến” giữa hai miền Nam Bắc do xung đột về ý thức hệ như các luận điệu xuyên tạc lịch sử đang tuyên truyền.

  Trả lờiXóa
 7. Câu chuyện liên quan đến em học học sinh lớp 12 Văn (trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) vừa đỗ 7 trường Đại học Mỹ và được cấp các mức học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 25 tỷ đồng từ một bài luận 650 từ viết về người Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đang khá thu hút sự quan tâm của dự luận.

  Trả lờiXóa
 8. Thật buồn khi góc quan sát của em lại cho thấy không chỉ có đau thương, mất mát mà vẫn tiềm tàng các nét đẹp văn hóa dân tộc, em nhận ra khi quan sát mọi vấn đề đều cần những góc nhìn đa chiều hơn. Phải chăng đây là một chiêu trò “lật sử”, tẩy trắng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của người Mỹ khi họ chọn chủ đề du học là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 9. Điều khiến mọi người quan tâm ở đây là việc em đã tư duy và gọi cuộc “cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam” là “cuộc chiến tranh Việt Nam” với bản chất hoàn toàn khác nhau.

  Trả lờiXóa
 10. Tôi cũng chưa rõ góc nhìn đa chiều của em học sinh này nó mới mẻ đến đâu, nhưng khi em gọi “cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam” thành “cuộc chiến tranh Việt Nam” thì em hiểu sai vấn đề rồi. Không hề có cái gọi là “cuộc chiến tranh Việt Nam” đâu, chỉ có một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Lịch sử vẫn còn đó với 21 năm Mỹ xâm lược Việt Nam, chia đôi đất nước để dễ bề thôn tính, hàng triệu người Việt Nam đã đổ máu để đổi lấy thống nhất, độc lập trước 1 đội quân đế quốc xâm lược. Thế mà, không biết tự bao giờ mà một bộ phận giới trẻ Việt Nam hôm nay như Tăng Vân Khanh lại có thể gọi là "Cuộc chiến tranh Việt Nam?

  Trả lờiXóa
 12. Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam và họ đã thất bại, những người đã từng làm tay sai tiếp tay cho Mỹ cũng thất bại và đó cũng là điều mà họ muốn một bộ phận người Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp tục làm tay sai cho họ lần nữa. Muốn đạt được mục đích đó không có con đường nào duy nhất ngoài việc tác động chuyển hóa tư tưởng bằng đầu tư giáo dục

  Trả lờiXóa
 13. Muốn đạt được mục đích đó không có con đường nào duy nhất ngoài việc tác động chuyển hóa tư tưởng bằng đầu tư giáo dục, về lâu dài những con người ấy sẽ nắm giữ các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước họ có thể dưới sự điều khiển, dật dây của Mỹ làm chuyển hóa toàn bộ hệ tư tưởng hiện nay của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 14. Mong rằng khi viết về lịch sử em nên đọc thật kỹ chứ không là ngay từ đầu đã có sự lệch chuẩn dần rồi đấy. Hy vọng em sẽ thỏa nguyện với giấc mơ của mình ở góc độ viết chứ không phải là một “thủ lĩnh trẻ” trong tương lai?

  Trả lờiXóa