Tiêu điểm

GIẶC Ở SAU LƯNG!

        Hoa Sen

        Cái này tôi khẳng định, bằng trạng thái dưới đây của cái gọi “Giáo sư Trần Đình Sử”, nếu ai bảo không phải là giặc đã ở trong nhà thì hoặc kẻ đó tai đã mờ, mắt đã chậm hoặc có hành động xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

        Chẳng biết học hàm Giáo sư của Trần Đình Sử là có thật hay không, do ở đâu đào tạo mà Sử lại xem thường Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… chắc Sử đi học làm giáo sư ở nước ngoại bang nào đó để đạt được cái danh hiệu Giáo sư nên Sử mới xem thường nền giáo dục nước nhà không “tiến bộ” nên không đào tạo ra được loại Giáo sư “tiến bộ” như Sử, vậy nên Sử mới học theo thói “tiến bộ” của ngoại bang… làm sách giáo khoa dạy tiểu học kiểu “tiến bộ và hội nhập” để rồi bị giáo viên với phụ huynh cả nước chửi không tiếc lời.


        Chẳng biết ngài "ngáo sư" Trần Đình Sử “hội nhập” kiểu gì mà tư tưởng chống đối chế độ cực đoan chẳng khác gì bọn “ba que xỏ lá” hải ngoại, chỉ có phá hoại chứ có đóng góp gì cho “ngành giáo dục chủ nghĩa xã hội” hội nhập, tiến bộ, phát triển đâu.

        Nếu nói Trần Đình Sử là phản động, chống phá đất nước cũng chẳng sai. Bởi vì nào có đảng viên chân chính nào lại đi chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Vì chính Trần Đình Sử đã bao năm nay nhúng tay phá hoại giáo dục Việt Nam bằng việc chỉnh sửa nội dung của sách giáo khoa thành mớ hỗn độn, lộn xộn về nhân cách đến nỗi dạy giáo viên và học sinh ca ngợi tên tặc Gia Long - tên bán nước cầu vinh và Phan Thanh Giản - tên tay sai thực dân Pháp.

        Trần Đình Sử đâu có giấu giếm tư tưởng phản Đảng và hành vi phản động. Phải chăng cơ quan chức năng không hay biết gì nhiều năm nay, dân với đảng viên thì bức xúc nhiều năm nay nhưng chẳng có hành động gì đánh giặc, diệt giặc hết?

        Cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn âm mưu chống phá đất nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc cần được trân trọng và giữ gìn để cho các thế hệ sau này đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người hiện tại. Không một quốc gia nào có thể tồn tại nếu không biết trân quý lịch sử đâu các bạn à!

13 nhận xét:

 1. ì chính Trần Đình Sử đã bao năm nay nhúng tay phá hoại giáo dục Việt Nam bằng việc chỉnh sửa nội dung của sách giáo khoa thành mớ hỗn độn, lộn xộn về nhân cách đến nỗi dạy giáo viên và học sinh ca ngợi tên tặc Gia Long - tên bán nước cầu vinh và Phan Thanh Giản - tên tay sai thực dân Pháp.

  Trả lờiXóa
 2. Chẳng biết ngài "ngáo sư" Trần Đình Sử “hội nhập” kiểu gì mà tư tưởng chống đối chế độ cực đoan chẳng khác gì bọn “ba que xỏ lá” hải ngoại, chỉ có phá hoại chứ có đóng góp gì cho “ngành giáo dục chủ nghĩa xã hội” hội nhập, tiến bộ, phát triển đâu.

  Trả lờiXóa
 3. Cái này tôi khẳng định, bằng trạng thái dưới đây của cái gọi “Giáo sư Trần Đình Sử”, nếu ai bảo không phải là giặc đã ở trong nhà thì hoặc kẻ đó tai đã mờ, mắt đã chậm hoặc có hành động xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Chẳng biết học hàm Giáo sư của Trần Đình Sử là có thật hay không, do ở đâu đào tạo mà Sử lại xem thường Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… chắc Sử đi học làm giáo sư ở nước ngoại bang nào đó để đạt được cái danh hiệu Giáo sư nên Sử mới xem thường nền giáo dục nước nhà không “tiến bộ”

  Trả lờiXóa
 5. Loại ngáo sư như anh ta mới học theo thói “tiến bộ” của ngoại bang… làm sách giáo khoa dạy tiểu học kiểu “tiến bộ và hội nhập” để rồi bị giáo viên với phụ huynh cả nước chửi không tiếc lời.

  Trả lờiXóa
 6. Chẳng biết ngài "ngáo sư" Trần Đình Sử “hội nhập” kiểu gì mà tư tưởng chống đối chế độ cực đoan chẳng khác gì bọn “ba que xỏ lá” hải ngoại, chỉ có phá hoại chứ có đóng góp gì cho “ngành giáo dục chủ nghĩa xã hội” hội nhập, tiến bộ, phát triển đâu.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu nói Trần Đình Sử là phản động, chống phá đất nước cũng chẳng sai. Bởi vì nào có đảng viên chân chính nào lại đi chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Vì chính Trần Đình Sử đã bao năm nay nhúng tay phá hoại giáo dục Việt Nam bằng việc chỉnh sửa nội dung của sách giáo khoa thành mớ hỗn độn, lộn xộn về nhân cách đến nỗi dạy giáo viên và học sinh ca ngợi tên tặc Gia Long - tên bán nước cầu vinh và Phan Thanh Giản - tên tay sai thực dân Pháp.

  Trả lờiXóa
 8. Trần Đình Sử đâu có giấu giếm tư tưởng phản Đảng và hành vi phản động. Phải chăng cơ quan chức năng không hay biết gì nhiều năm nay, dân với đảng viên thì bức xúc nhiều năm nay nhưng chẳng có hành động gì đánh giặc, diệt giặc hết?

  Trả lờiXóa
 9. Cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn âm mưu chống phá đất nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc cần được trân trọng và giữ gìn để cho các thế hệ sau này đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người hiện tại. Không một quốc gia nào có thể tồn tại nếu không biết trân quý lịch sử đâu các bạn à!

  Trả lờiXóa
 10. Đúng thật, một dòng trạng thái chữ nghĩa, câu cú rõ ràng, lại là dòng trạng thái của ngài giáo sư nổi tiếng mà ai đọc xong vẫn không hiểu được ý đồ, âm mưu phản động ở trong đó thì chắc là tai đã ù, mắt đã mờ hoặc cũng là cùng hội cùng thuyền với ngài "ngáo sư". Mà cũng khen cho ngài là câu chữ ngài viết dễ hiểu thật, chẳng có gì gọi là thâm thúy cần phải suy ngẫm sâu xa mới hiểu được

  Trả lờiXóa
 11. Và khi mà tất cả chúng ta đều hiểu được từng câu, từng chữ trong dòng trạng thái của "ngáo sư" Trần Đình Sử, ắt hẳn ai cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao một con người học hàm, học vị cao như thế, một người chuyên đi biên soạn bộ sách giáo khoa cho học sinh lại có thể có những tư tưởng, ý đồ sặc mùi phản động như vậy. Thật là đáng buồn

  Trả lờiXóa
 12. Mà những con người như Trần Đình Sử không ít. Có rất nhiều người đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản, là nhân tố chủ chốt trong bộ máy chính quyền, có học thức và nhận thức cao, giữ nhiều chức vụ quan trọng thế nhưng khi về già lại quay ra trở cờ, hình thành tư tưởng phản động, chống đối Đảng, Nhà nước. Và tất nhiên, những kẻ đó đều không có kết cục tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 13. Điều đáng nói là dòng trạng thái của ngài "ngáo sư" đã xuất hiện từ tận năm 2019 rồi mà đến nay người ta mới bắt đầu phân tích và bình luận rộng rãi về nó. Vậy là ở đây vai trò nắm tình hình, phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng vẫn chưa được phát huy cao độ. Nhất là với những đối tượng trở cờ, có âm mưu hoạt động chống đối như này, rất cần sự quan tâm vào cuộc của cơ quan chức năng

  Trả lờiXóa