Tiêu điểm

LỊCH SỬ LÀ MÔN HỌC BẮT BUỘC!

        Hoa Sen

        Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp môn Lịch sử là môn tự chọn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, song phần lớn cộng đồng mạng không đồng tình với quyết định này. Sự lên tiếng của người dân và các đại biểu Quốc hội đã được đền đáp khi mới đây Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố rằng sẽ nghiên cứu, tiếp thu về quy định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục THPT.

        Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV ngày hôm qua, Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu rằng: "Cần đổi mới cách dạy và học để nâng cao chất lượng, chứ không nên để Lịch sử là môn học tự chọn". Trước đó, tại phiên họp toàn thể ngày 22/5, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề xuất giữ Lịch sử là môn học bắt buộc do lo ngại học sinh THPT không lựa chọn khi môn này được đưa vào chương trình tự chọn.


        Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử. Lịch sử cũng giúp bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

        Tôi thấy môn lịch sử thực chất là rất hay và không hề khó như mọi người tưởng. Hay ở chỗ là chúng ta đang dạy cho thế hệ các em học sinh thấy những điều mà con người đã trải qua nhưng với các em thì lại chưa biết. Các bạn cứ xem đi, có cháu bé nào khi mới lọt lòng đã biết đc lịch sử đâu. Phải theo thời gian lớn lên, phải "tốn" kha khá cơm, gạo, quần áo mặc và nhất là sự dạy dỗ của ba mẹ nữa thì các em mới bắt đầu cho chu trình nhận thức mà sự khởi đầu là từ lớp 1. Chỉ có điều lịch sử sẽ cho các em những điều chắc chắn có, còn tương lai thì chúng ta đâu đã biết sẽ ra sao. Bởi ở lịch sử, người ta tìm được kinh nghiệm, người ta tìm được những bài học, người ta biết được đúng sai và hơn hết từ đó để người ta có thể định hình được tương lai.

        Thiết nghĩ, bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

        Đa số người dân mong mỏi và cho rằng, môn học lịch sử phải là một trong các môn thi bắt buộc chứ không chỉ là môn học bắt buộc trong các cấp học phổ thông. Hy vọng rằng nguyện vong của nhân dân được cơ quan chức năng lắng nghe và đáp ứng./.


32 nhận xét:

 1. Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng với thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử. Môn học này còn bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 2. Học sinh THPT (15-17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, xã hội, các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT là cần thiết nhằm phát triển toàn diện, khêu gợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 3. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Do vậy, cần đổi mới cách dạy và học như thế nào, để nâng cao chất lượng chuyên môn, chứ không nên để môn lịch sử là môn học tự chọn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 4. Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện khơi dậy truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Xét về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có sự trưởng thành về nhận thức khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trên thế giới, Lịch sử trong Chương trình THPT luôn là môn học bắt buộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 5. Thiết nghĩ, bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 6. Trước đó, tại phiên họp toàn thể ngày 22/5, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề xuất giữ Lịch sử là môn học bắt buộc do lo ngại học sinh THPT không lựa chọn khi môn này được đưa vào chương trình tự chọn.

  Trả lờiXóa
 7. việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện khơi dậy truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Xét về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có sự trưởng thành về nhận thức khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trên thế giới, Lịch sử trong Chương trình THPT luôn là môn học bắt buộc.

  Trả lờiXóa
 8. Lịch sử cũng giúp bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ có điều lịch sử sẽ cho các em những điều chắc chắn có, còn tương lai thì chúng ta đâu đã biết sẽ ra sao. Bởi ở lịch sử, người ta tìm được kinh nghiệm, người ta tìm được những bài học, người ta biết được đúng sai và hơn hết từ đó để người ta có thể định hình được tương lai.

  Trả lờiXóa
 10. Nếu đưa môn Lịch sử bắt buộc theo tôi là đúng, chắc chắn sẽ xáo trộn nhiều nhưng giáo viên rất đồng tình. Hôm qua đến giờ nghe tin Quốc hội bàn luận về vấn đề đưa môn Lịch sử là môn học bắt buộc bản thân tôi rất vui. Khi môn Lịch sử là môn bắt buộc thì phải thay đổi các tổ hợp môn tự chọn, trên cơ sở đó nhà trường mới xây dựng phương án.

  Trả lờiXóa
 11. Nếu điều chỉnh để môn Sử trở thành môn lựa chọn bắt buộc thì chương trình của môn học này ở cấp THPT cũng cần được thiết kế, tính toán lại. Nhưng như vậy, không chỉ thay đổi đối với môn học này mà còn kéo theo phải điều chỉnh thời lượng, thiết kế chương trình của các môn học khác.

  Trả lờiXóa
 12. Các bạn cứ xem đi, có cháu bé nào khi mới lọt lòng đã biết đc lịch sử đâu. Phải theo thời gian lớn lên, phải "tốn" kha khá cơm, gạo, quần áo mặc và nhất là sự dạy dỗ của ba mẹ nữa thì các em mới bắt đầu cho chu trình nhận thức mà sự khởi đầu là từ lớp 1.

  Trả lờiXóa
 13. Nếu điều chỉnh để môn Sử trở thành môn lựa chọn bắt buộc thì chương trình của môn học này ở cấp THPT cũng cần được thiết kế, tính toán lại. Nhưng như vậy, không chỉ thay đổi đối với môn học này mà còn kéo theo phải điều chỉnh thời lượng, thiết kế chương trình của các môn học khác

  Trả lờiXóa
 14. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp môn Lịch sử là môn tự chọn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, song phần lớn cộng đồng mạng không đồng tình với quyết định này. Sự lên tiếng của người dân và các đại biểu Quốc hội đã được đền đáp khi mới đây Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố rằng sẽ nghiên cứu, tiếp thu về quy định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục THPT.

  Trả lờiXóa
 15. Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV ngày hôm qua, Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu rằng: "Cần đổi mới cách dạy và học để nâng cao chất lượng, chứ không nên để Lịch sử là môn học tự chọn". Trước đó, tại phiên họp toàn thể ngày 22/5, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề xuất giữ Lịch sử là môn học bắt buộc do lo ngại học sinh THPT không lựa chọn khi môn này được đưa vào chương trình tự chọn.

  Trả lờiXóa
 16. Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử. Lịch sử cũng giúp bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 17. Các bạn cứ xem đi, có cháu bé nào khi mới lọt lòng đã biết đc lịch sử đâu. Phải theo thời gian lớn lên, phải "tốn" kha khá cơm, gạo, quần áo mặc và nhất là sự dạy dỗ của ba mẹ nữa thì các em mới bắt đầu cho chu trình nhận thức mà sự khởi đầu là từ lớp 1. Chỉ có điều lịch sử sẽ cho các em những điều chắc chắn có, còn tương lai thì chúng ta đâu đã biết sẽ ra sao.

  Trả lờiXóa
 18. Tôi thấy môn lịch sử thực chất là rất hay và không hề khó như mọi người tưởng. Hay ở chỗ là chúng ta đang dạy cho thế hệ các em học sinh thấy những điều mà con người đã trải qua nhưng với các em thì lại chưa biết. Bởi ở lịch sử, người ta tìm được kinh nghiệm, người ta tìm được những bài học, người ta biết được đúng sai và hơn hết từ đó để người ta có thể định hình được tương lai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 19. Đa số người dân mong mỏi và cho rằng, môn học lịch sử phải là một trong các môn thi bắt buộc chứ không chỉ là môn học bắt buộc trong các cấp học phổ thông. Hy vọng rằng nguyện vong của nhân dân được cơ quan chức năng lắng nghe và đáp ứng.

  Trả lờiXóa
 20. Thiết nghĩ, bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

  Trả lờiXóa
 21. Hay ở chỗ là chúng ta đang dạy cho thế hệ các em học sinh thấy những điều mà con người đã trải qua nhưng với các em thì lại chưa biết. Bởi ở lịch sử, người ta tìm được kinh nghiệm, người ta tìm được những bài học, người ta biết được đúng sai và hơn hết từ đó để người ta có thể định hình được tương lai.

  Trả lờiXóa
 22. bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

  Trả lờiXóa
 23. Tôi không lầm thì có cựu chiến binh từng nói Mỹ thua Việt Nam vì Mỹ chưa tìm hiểu lịch sử của Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
   cộng sản là phản động.
   cộng sản là xâm lược.
   việt nam cộng sản là phản động.
   việt nam cộng sản là xâm lược.
   1 đảng là độc tài là phản động.
   1 đảng là độc tài là xâm lược.
   Nga xâm lược việt nam.
   Nga là phản động.
   liên xô là phản động.
   trung quốc là phản động.
   nga là phản động.
   việt nam cộng sản là phản động.
   cu ba là phản động.
   liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
   Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
   cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
   món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

   Xóa
 24. cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
  cộng sản là phản động.
  cộng sản là xâm lược.
  việt nam cộng sản là phản động.
  việt nam cộng sản là xâm lược.
  1 đảng là độc tài là phản động.
  1 đảng là độc tài là xâm lược.
  Nga xâm lược việt nam.
  Nga là phản động.
  liên xô là phản động.
  trung quốc là phản động.
  nga là phản động.
  việt nam cộng sản là phản động.
  cu ba là phản động.
  liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
  Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
  cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
  món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.

  Trả lờiXóa