Tiêu điểm

LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN

        Hoa Sen

        Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sẽ cân nhắc các phương án dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia.

        Có thể thấy rằng, đó là một tín hiệu vui, một tín hiệu tích cực, một niềm tin mãnh liệt đối với người dân; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội nói chung và Nhà nước nói riêng đối với kiến thức, tri thức lịch sử người Việt Nam.

        Vai trò của lịch sử đối với đất nước cũng như đối với các thế hệ trẻ là cấp thiết và quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Có học lịch sử thì mới hiểu được những cống hiến, đóng góp và hy sinh của những thế hệ đi trước để chúng ta có một Việt Nam hôm nay. Từ thời vua Hùng đã có công dựng nước và trải qua 14 cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc, chống cả ngàn năm Bắc thuộc, chống cả trăm năm Pháp - Mỹ xâm lược….

        Đặc biệt, có học lịch sử chúng ta mới hiểu biết Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa đã được người Việt Nam khai thiên lập địa từ thế kỷ 16, khi đó chưa 1 quốc gia, vùng lãnh thổ nào chiếm giữ và nó bị chiếm đóng bởi Trung Quốc vào tháng 1/1974 từ tay ngụy quyền Sài Gòn, được sự hậu thuẫn của Mỹ từ những năm 1972 khi chính quyền Washington quan hệ nồng ấm với Trung Quốc thời kỳ đó...


        Có bắt buộc phải học lịch sử thì thế hệ trẻ mới nhận thức được lịch sử thăng trầm và rất đỗi vinh quang của dân tộc Việt Nam. Từ đó con cháu biết ơn, tri ân máu xương máu tổ tiên, ông cha đã đổ xuống cho đất nước vẹn toàn, để giữ thành quả đó và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ Tổ quốc cho lớp lớp người Việt Nam mai sau.

        Có kiến thức, tri thức, hồn cốt lịch sử đầy đủ ăn sâu vào nhân cách người Việt Nam thì chúng ta mới khẳng định được: Tôi là người Việt Nam, tôi có Tổ quốc Việt Nam, tôi có cội nguồn lịch sử và không bị mất gốc trong suy nghĩ và hành động, dù anh và gia đình anh có định cư nước ngoài hàng thế hệ.

        Và nếu không học lịch sử thì có khi vua Quang Trung  - một vị vua kiệt xuất từng đánh tan 29 vạn quân Thanh người ta lại nhầm là Nguyễn Ánh thì không còn gì để nói...

        Tóm lại, bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

        Lịch sử còn là bài học, cơ sở pháp lý giữ nước. Mất nguồn gốc lịch sử dân tộc thì văn hóa người Việt Nam sẽ dần bị đồng hóa và văn hóa bị đồng hóa sẽ dẫn đến nguy cơ mất nước...

        Phải khẳng định rằng, đa số người dân mong mỏi và cho rằng, môn học lịch sử phải là một trong các môn thi bắt buộc chứ không chỉ là môn học bắt buộc trong các cấp học phổ thông. Mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có câu trả lời thỏa mạn nguyện vọng của nhân dân./.

17 nhận xét:

 1. Mong Bộ Giáo dục chuẩn mấy môn học này phải thi bắt buộc khi tốt nghiệp THPT: Văn, Lịch sử, Toán, Ngoại ngữ. Còn bạn nào thi vào khối chuyên ngành thì thêm 1 trong các môn : Lý, Hóa, Sinh ..

  Trả lờiXóa
 2. Có kiến thức, tri thức, hồn cốt lịch sử đầy đủ ăn sâu vào nhân cách người Việt Nam thì chúng ta mới khẳng định được: Tôi là người Việt Nam, tôi có Tổ quốc Việt Nam, tôi có cội nguồn lịch sử và không bị mất gốc trong suy nghĩ và hành động, dù anh và gia đình anh có định cư nước ngoài hàng thế hệ.

  Trả lờiXóa
 3. Phải khẳng định rằng, đa số người dân mong mỏi và cho rằng, môn học lịch sử phải là một trong các môn thi bắt buộc chứ không chỉ là môn học bắt buộc trong các cấp học phổ thông. Mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có câu trả lời thỏa mạn nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 4. Tóm lại, bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 5. Từ đó con cháu biết ơn, tri ân máu xương máu tổ tiên, ông cha đã đổ xuống cho đất nước vẹn toàn, để giữ thành quả đó và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ Tổ quốc cho lớp lớp người Việt Nam mai sau.

  Trả lờiXóa
 6. Có thể thấy rằng, đó là một tín hiệu vui, một tín hiệu tích cực, một niềm tin mãnh liệt đối với người dân; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội nói chung và Nhà nước nói riêng đối với kiến thức, tri thức lịch sử người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Có học lịch sử thì mới hiểu được những cống hiến, đóng góp và hy sinh của những thế hệ đi trước để chúng ta có một Việt Nam hôm nay. Từ thời vua Hùng đã có công dựng nước và trải qua 14 cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc, chống cả ngàn năm Bắc thuộc, chống cả trăm năm Pháp - Mỹ xâm lược….

  Trả lờiXóa
 8. Quần đảo Hoàng Sa đã được người Việt Nam khai thiên lập địa từ thế kỷ 16, khi đó chưa 1 quốc gia, vùng lãnh thổ nào chiếm giữ và nó bị chiếm đóng bởi Trung Quốc vào tháng 1/1974 từ tay ngụy quyền Sài Gòn, được sự hậu thuẫn của Mỹ từ những năm 1972 khi chính quyền Washington quan hệ nồng ấm với Trung Quốc thời kỳ đó...

  Trả lờiXóa
 9. Có bắt buộc phải học lịch sử thì thế hệ trẻ mới nhận thức được lịch sử thăng trầm và rất đỗi vinh quang của dân tộc Việt Nam. Từ đó con cháu biết ơn, tri ân máu xương máu tổ tiên, ông cha đã đổ xuống cho đất nước vẹn toàn, để giữ thành quả đó và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ Tổ quốc cho lớp lớp người Việt Nam mai sau.

  Trả lờiXóa
 10. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sẽ cân nhắc các phương án dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia.Có thể thấy rằng, đó là một tín hiệu vui, một tín hiệu tích cực, một niềm tin mãnh liệt đối với người dân; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội nói chung và Nhà nước nói riêng đối với kiến thức, tri thức lịch sử người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Vai trò của lịch sử đối với đất nước cũng như đối với các thế hệ trẻ là cấp thiết và quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Có học lịch sử thì mới hiểu được những cống hiến, đóng góp và hy sinh của những thế hệ đi trước để chúng ta có một Việt Nam hôm nay. Từ thời vua Hùng đã có công dựng nước và trải qua 14 cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc, chống cả ngàn năm Bắc thuộc, chống cả trăm năm Pháp - Mỹ xâm lược….

  Trả lờiXóa
 12. Tôi thấy rằng, có học lịch sử chúng ta mới hiểu biết Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa đã được người Việt Nam khai thiên lập địa từ thế kỷ 16, khi đó chưa 1 quốc gia, vùng lãnh thổ nào chiếm giữ và nó bị chiếm đóng bởi Trung Quốc vào tháng 1/1974 từ tay ngụy quyền Sài Gòn, được sự hậu thuẫn của Mỹ từ những năm 1972 khi chính quyền Washington quan hệ nồng ấm với Trung Quốc thời kỳ đó...

  Trả lờiXóa
 13. Có bắt buộc phải học lịch sử thì thế hệ trẻ mới nhận thức được lịch sử thăng trầm và rất đỗi vinh quang của dân tộc Việt Nam. Từ đó con cháu biết ơn, tri ân máu xương máu tổ tiên, ông cha đã đổ xuống cho đất nước vẹn toàn, để giữ thành quả đó và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ Tổ quốc cho lớp lớp người Việt Nam mai sau.

  Trả lờiXóa
 14. Có kiến thức, tri thức, hồn cốt lịch sử đầy đủ ăn sâu vào nhân cách người Việt Nam thì chúng ta mới khẳng định được: Tôi là người Việt Nam, tôi có Tổ quốc Việt Nam, tôi có cội nguồn lịch sử và không bị mất gốc trong suy nghĩ và hành động, dù anh và gia đình anh có định cư nước ngoài hàng thế hệ.

  Trả lờiXóa
 15. Tôi thấy rằng bất kỳ thời đại nào, lịch sử luôn luôn, mãi mãi là hồn cốt nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt Nam đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Có lịch sử - kiến thức lịch sử minh tường thì người dân mới biết cội nguồn tổ tiên của mình, non sông bờ cõi dân tộc mình từ khi khai thiên lập quốc tới nay...

  Trả lờiXóa
 16. Lịch sử còn là bài học, cơ sở pháp lý giữ nước. Mất nguồn gốc lịch sử dân tộc thì văn hóa người Việt Nam sẽ dần bị đồng hóa và văn hóa bị đồng hóa sẽ dẫn đến nguy cơ mất nước... Và nếu không học lịch sử thì có khi vua Quang Trung - một vị vua kiệt xuất từng đánh tan 29 vạn quân Thanh người ta lại nhầm là Nguyễn Ánh thì không còn gì để nói...

  Trả lờiXóa
 17. Phải khẳng định rằng, đa số người dân mong mỏi và cho rằng, môn học lịch sử phải là một trong các môn thi bắt buộc chứ không chỉ là môn học bắt buộc trong các cấp học phổ thông. Mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có câu trả lời thỏa mạn nguyện vọng của nhân dân. Vai trò của lịch sử đối với đất nước cũng như đối với các thế hệ trẻ là cấp thiết và quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa