Tiêu điểm

LÒ VẪN TIẾP TỤC NÓNG

 

Đông Phong

“Gỗ đã mục rồi không dùng được nữa, còn tiếc gì mà để”. Đó là câu nói của Bác Hồ trả lời ý kiến cho rằng nên khoan hồng với những cán bộ cấp cao có công, vi phạm lần đầu. Bác cho rằng “tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó, còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”. Do đó, trong công cuộc xây dựng Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Mới đây, ngày 19/11/2021, Bộ Chính trị đã họp kiểm điểm và quyết định kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao: Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021  Nguyễn Xuân Đông; Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam (từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2020) Đinh Văn An. Đây là những cá nhân đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức hoạt động và điều lệ Đảng, gây những hậu quả xấu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng nguy hiểm hơn, những hành vi sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cơ quan chính quyền nhà nước và gây các hậu quả nghiêm trọng khác. Những vi phạm này, có thể là lần đầu, nhưng đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của Đảng, Nhà nước, và do vậy không thể không bị xử lý.  


Nhìn lại hành trình chống tham nhũng của Đảng, có thể thấy, đã có nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý kỷ luật. Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.  Rõ ràng, việc đưa vào “lò” những “khúc củi to”, xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau đối với các cán bộ cấp cao trên cho thấy: công cuộc xây dựng Đảng, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh và không có dấu hiệu bớt nóng. Và đây cũng là những hành động thiết thực, đáp ứng sự mong mỏi của quần chúng nhân dân về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh./.

38 nhận xét:

 1. Phòng, chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Văn kiện Đại hội XIII đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp căn cơ quyết liệt về phòng, chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 2. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là công tác được diễn ra thường xuyên, liên tục. Từ vụ án Trần Dụ Châu và quan điểm của Bác về phòng, chống tham nhũng đã cho thấy vai trò quan trọng của công tác này trong lịch sử. Chỉ khi gạn lọc được những phần tử cán bộ, đảng viên không trong sạch, suy thoái, biến chất thì Đảng mới vững mạnh và trong sạch được.

  Trả lờiXóa
 3. Tham nhũng gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho mọi quốc gia không chỉ về kinh tế, đạo đức mà còn cả về chính trị, xã hội, an ninh; nhất là những nước nghèo. Vì vậy, nhiều quốc gia coi tham nhũng là một loại tội phạm nguy hiểm, một quốc nạn trực tiếp tàn phá sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gây mất ổn định xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

  Trả lờiXóa
 4. Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; mọi cán bộ lãnh đạo của cả hệ thống chính trị và từng đảng viên đều phải tích cực tham gia; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh này.

  Trả lờiXóa
 5. Tệ tham nhũng sẽ không được giải quyết một cách hiệu quả và triệt để nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc xử lý các cá nhân có hành vi tham nhũng riêng lẻ mà phải xem xét, xử lý cá nhân đó, hành vi đó từ chính tổ chức, đơn vị nơi cá nhân đó là một thành viên, một đại diện, thậm chí là người lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 6. Vấn đề tham nhũng không phải là vấn đề chỉ của cá nhân người có hành vi tham nhũng mà nó liên quan đến tài sản công và quyền lực công, vì vậy nó cần được tiếp cận và xử lý dưới góc độ các quan hệ công quyền, dưới góc độ tổ chức, tập thể.

  Trả lờiXóa
 7. Hướng tới xây dựng cơ chế để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng. Trong đó, tập trung hướng vào chuyện không dám tham nhũng bằng hình phạt đúng mức, chính sách chặt chẽ, công khai minh bạch và sự giám sát của người dân.

  Trả lờiXóa
 8. Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ, là cuộc đấu tranh quyết liệt, để từ đó ngăn chặn cái xấu, lan tỏa cái tốt trong hành trình xây dựng con người mới, xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.Đất nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị trường, "xã hội thị trường” sẽ hình thành một cách tự nhiên. Đó chính là mặt trái của kinh tế thị trường mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Chúng ta cần phải quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng

  Trả lờiXóa
 9. Với những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ sự nghiêm khắc, quyết liệt của Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, tham nhũng, tiêu cực còn hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp phòng, chống căn cơ, quyết liệt hơn.

  Trả lờiXóa
 10. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn triệt để. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

  Trả lờiXóa
 11. Nhân dân ta một lòng theo Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đồng lòng xây dựng đất nước, chiến sĩ ta chiến đấu, hy sinh để giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đó là vì "Đảng là đạo đức, là văn minh”. Những cán bộ tham nhũng cần bị xử lý nghiêm khắc thì mới làm trong sạch bộ máy được

  Trả lờiXóa
 12. Nạn tham nhũng từ lâu đã được Đảng ta chỉ rõ là “nội xâm”, một trong những nguy cơ chính đe dọa sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Phòng, chống tham nhũng luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước từ lâu nay.

  Trả lờiXóa
 13. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện quyết liệt, được nhân dân hết sức ủng hộ, đạt những kết quả tích cực thời gian gần đây, tuy nhiên vẫn có nhieuf mặt hạn chế nhất định cần phải khắc phục để cuộc đấu tranh này được diễn ra một cách tốt đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 14. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào".

  Trả lờiXóa
 15. Công tác phòng chống tham nhũng cần những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng", một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng".

  Trả lờiXóa
 16. công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 17. Xã hội càng phát triển thì càng xuất hiện các hiện tượng tiêu cực, vậy nên kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  Trả lờiXóa
 18. Chống dịch đang được ưu tiên nhưng trên hết trong công tác chống dịch càng phải tăng cường thanh tra, giám sát để sớm ngăn chặn. Chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa sẽ có hiệu quả hơn việc khắc phục hậu quả khi các vụ việc bị đưa ra ánh sáng.

  Trả lờiXóa
 19. Công cuộc PCTN đã tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân, "đã thật sự trở thành phong trào quần chúng, thành xu thế không thể cưỡng lại" thì khó có một sức mạnh nào, một thế lực nào, một cá nhân nào có thể cản trở, trì hoãn. Trong cuộc chiến này không có vùng cấm, không có một ai là ngoại lệ cả

  Trả lờiXóa
 20. Sẽ không bao giờ hết tham nhũng vì tham nhũng được coi là khuyết tật của quyền lực. Ở đâu có quyền lực thì ở đó có nguy cơ phát sinh tham nhũng. Nếu như có thể chế tốt, có nhiều giải pháp kiềm chế, phòng ngừa chặt chẽ, nghiêm ngặt thì tham nhũng ở đó khó có cơ hội để phát triển, chứ không thể kỳ vọng một xã hội hoàn toàn không còn tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 21. Việc Phòng chống tham nhũng không dễ dàng, nhưng dựa trên nền tảng có được, chúng ta vững tin rằng mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng sẽ được thực hiện., chúng ta cần thực hiện quyết liệt hơn nữa để cuộc chiến này được thực hiện một cách tốt nhất

  Trả lờiXóa
 22. Trước tình hình tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thì chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, nhưng về lâu dài vẫn chú trọng giải pháp phòng ngừa. Không có ai ngoại lệ, không ai đứng trên pháp luật và không ai đứng ngoài pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

  Trả lờiXóa
 23. Thật vui vì chúng ta đang ngày càng đưa ra ánh sáng những kẻ sâu mọt nằm trong bộ máy đang làm suy yếu sức mạnh của hệ thống, đó là tiền đề để đưa đất nước tiến nhanh về phía trước

  Trả lờiXóa
 24. Đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực luôn là cuộc chiến hết sức cam go và cần phải dũng cảm thì mới có thể chiến thắng, không chỉ riêng với VN chúng ta mà quốc gia nào cũng vậy.

  Trả lờiXóa
 25. Quá trình điều tra, xử lý phải đánh giá đúng bản chất của vụ án, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng để quyết định xử lý phù hợp, thấu tình, đạt lý, xử lý nghiêm những người chủ mưu, cầm đầu có hành vi sai phạm vì động cơ vụ lợi, cá nhân.

  Trả lờiXóa
 26. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”.

  Trả lờiXóa
 27. Tham nhũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Tham nhũng gây hậu quả nặng nề cho xã hội, vì vậy, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng là yêu cầu cấp bách ở nước ta hiện nay và là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta

  Trả lờiXóa
 28. Để phòng ngừa và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên diện rộng không chỉ cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân mà còn là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 29. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những con sâu làm rầu nồi canh làm giảm đi uy tín của Đảng, vậy nên trong thời gian tới cần có biện pháp khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 30. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm.

  Trả lờiXóa
 31. Từng cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải coi công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 32. Mặc dù công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, song đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng lâu dài, còn rất nhiều thử thách và khó khăn. Vì vậy cần phải có sự quyết tâm, đồng lòng thanh lọc nội bộ của tất cả các cơ quan, ban ngành và quần chúng.

  Trả lờiXóa
 33. Việc phát hiện và xử lý những trường hợp tham nhũng trong thời gian qua đã chứng tỏ từng cá nhân và tổ chức, cơ quan đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Song chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng, cuộc chiến chống tham nhũng còn rất dài và gian nan.

  Trả lờiXóa
 34. Chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm là nhiệm vụ quan trọng qua các thời gian của Đảng và Nhà nước, việc phát hiện xử lý các cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao không có vùng cấm, không có ngoại lệ cho thấy sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta đồng thời công tác chống tham nhũng đang được nhân dân hết sức ủng hộ, dõi theo cũng như giúp sức

  Trả lờiXóa
 35. Việc phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa chính trị, xã hội, pháp lý rất quan trọng, góp phần khôi phục kỷ cương trong Đảng, tăng cường sức mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội và thực hiện công bằng xã hội

  Trả lờiXóa
 36. Đảng ta luôn khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi như không lãnh đạo. Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 37. đấu tranh phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 38. Nhìn lại hành trình chống tham nhũng của Đảng, có thể thấy, đã có nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý kỷ luật. Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

  Trả lờiXóa