TIN TỨC

TÁI SỬ DỤNG SỈ THÉP, TRO BAY CHO NGÀNH XÂY DỰNG LÀ KHUYẾN KHÍCH TẬN DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hoa Nam

Để hiểu hơn vấn đề này trên phương diện các quốc gia phát triển như: Nhật Bản có tiêu chuẩn JIS A 5015:2013 làm lớp Subbase cho đường giao thông. Tại Vương quốc Anh có tiêu chuẩn BS EN 13243:2013 để làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông.


Ở Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ đã quy định có những quy định cụ thể về quản lý chất thải và phế liệu. Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOS Hà Tĩnh (FHS) thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải phát sinh và có biện pháp quản lý phù hợp theo đúng quy định. Trong đó, tăng cường việc tái chế, tự xử lý chất thải. Theo đó, FHS và các Công ty đã thực hiện phân loại các loại xỉ thép, tro bay phát sinh và cho kết quả là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mặt khác, các loại chất thải rắn đã được hợp chuẩn, hợp quy đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn làm vật liệu xây dựng được quản lý theo quy định về sản phẩm hàng hóa của ngành xây dựng thì Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” tại Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017.


Thực hiện hướng dẫn tại Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017, trong năm 2018, FHS đã phối hợp Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu, đánh giá và được chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu cấp phối xỉ thép, tro bay của FHS (gồm: xỉ lò chuyển, xỉ đúc và xỉ khử lưu huỳnh) phù hợp với Tiêu chuẩn JIS A 5015:2013 (của Nhật Bản) làm lớp Subbase cho đường giao thông, phù hợp với Tiêu chuẩn BS EN 13243:2013 (của Anh) để làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông và phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam 6882:2016 làm phụ gia cho sản xuất xi măng. Các sản phẩm xỉ thép nêu trên đã được Viện VLXD-Bộ Xây dựng, Bộ TNMT, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn theo đúng qui định.

Vì vậy, việc sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện và cty Formosa đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phân tích mẫu xỉ thép và kết quả Bộ xây dựng khẳng định đạt chuẩn dùng cho vật liệu, phụ gia xây dựng và làm đường giao thông, công trình xây dựng là đúng quy định pháp luật về môi trường ở nước ta.

Do vậy, việc linh mục Nguyễn Hồng Lĩnh, quản nhiệm Đông Sơn, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã kích động, xuyên tạc về vấn đề này là không có cơ sở khoa học. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã có văn bản số 349 ngày 27/01/2021 để trả lời Giáo hạt Kỳ Anh theo cho linh mục và giáo dân được rõ, không nghe theo kích động phản khoa học của linh mục Nguyễn Hồng Lĩnh.               

1 nhận xét:

  1. Tái sử dụng tài nguyên là vấn đề bền vững trong phát triển kinh tế xã hội

    Trả lờiXóa