TIN TỨC

MỘT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHIỀU MONG ĐỢI CỦA NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

             Hoa Nam

Quốc hội Khóa XV sắp bắt đầu, kế thừa hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Trên nhiều phương diện, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đã đáp ứng được nhiều mong đợi của Nhân dân.

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định: Quốc hội đã có một nhiệm kỳ thành 7công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.


Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phân tích, làm rõ hơn các kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, phương thức hoạt động, trong mối quan hệ công tác của Quốc hội. Trong quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, không chỉ đưa ra công trình quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài với quá trình phát triển đất nước, điểm mới nổi bật hơn, rõ hơn, khác biệt hơn các khóa trước là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã đưa ra thảo luận, xem xét, quyết định Chương trình đầu tư công trung hạn 5 năm. 

Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giúp chúng ta hình thành được những dự án, công trình quan trọng quốc gia, những dự án mà Nhà nước phải đầu tư ngân sách trong cả nhiệm kỳ. Qua đó, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, có sự giám sát của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội, tức là của cử tri và Nhân dân, chống được những hiện tượng như cơ chế xin - cho và cả những tồn tại mà trước đây cử tri, Nhân dân chưa bằng lòng.

Trọn vẹn qua 11 kỳ họp vừa qua của Quốc hội, cũng như các phiên họp hàng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có những lúc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải họp đột xuất để giải quyết những nhu cầu đột xuất của đất nước, yêu cầu của Chính phủ để bảo đảm cho sự vận hành của Nhà nước, của đất nước không bị ách tắc.

Tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ, dân chủ trong kỷ cương, theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Trong các nhiệm kỳ trước đã có những ý kiến tranh luận, song thể hiện chưa rõ bằng nhiệm kỳ này. Trước đây, đại biểu Quốc hội muốn tranh luận lại sẽ phải đăng ký, khi đó, tên nằm cuối ở bản danh sách đăng ký phát biểu sẽ khó có cơ hội để thực hiện. Nhưng trong nhiệm kỳ Khóa XIV, các đại biểu Quốc hội được tạo điều kiện đăng ký tranh luận ngay, giúp không khí hội trường rất cởi mở. Từ không khí làm việc dân chủ, cởi mở tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, đã có nhiều ý kiến phân tích rất sâu sắc, đáp ứng được sự mong mỏi và nguyện vọng của Nhân dân được đưa ra. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những ý kiến chứa hơi thở cuộc sống, được đại biểu Quốc hội nắm bắt qua những lần tiếp xúc cử tri, trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan Quốc hội.

Đất nước phát triển như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của hoạt động dân cử nói chung và của Quốc hội, trong đó có Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc đưa ra các kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các thành tựu, dấu ấn của nhiệm kỳ Khóa XIV cần đánh giá sâu sắc hơn, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới và phát triển hơn.

Với những thành công đó, Quốc Hội luôn xứng đáng để cử tri cả nước đặt niềm tin về một đất nước phát triển hưng thịnh về mọi mặt; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ ngày càng được khẳng định đậm nét./.

 

10 nhận xét:

 1. Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

  Trả lờiXóa
 2. các đại biểu đánh giá Quốc hội khóa XIV đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới mạnh mẽ, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

  Trả lờiXóa
 3. Quốc hội khoá XIV khép lại với những dư âm về sự nỗ lực không ngừng để đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiện vụ người đại biểu nhân dân. Trên nền tảng những thành quả đạt được, cùng với những hạn chế đã được chỉ rõ, Quốc hội khóa tới sẽ tiếp tục vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, thực hiện xứ mệnh là "cầu nối" giữa cử tri và Quốc hội.

  Trả lờiXóa
 4. Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật, tiếp tục gần dân, sát dân, có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động ngoại giao nghị viện.

  Trả lờiXóa
 5. nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và không có biểu hiện tham nhũng chính sách. "Tuy nhiên, nếu rà soát thật kỹ tất cả các quy định và đặt trong mối quan hệ với việc tổ chức thực hiện thì có thể nhận thấy, có những quy định nếu không giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện thì rất có thể dẫn đến nguy cơ tham nhũng chính sách"

  Trả lờiXóa
 6. Quốc hội khóa XIV đã chú trọng hơn cho nhiệm vụ giám sát văn bản quy phạm pháp luật. "Trải qua một nhiệm kỳ hoạt động, với việc chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ sự giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thì nhiều việc khó đã có những chuyển biến tích cực"

  Trả lờiXóa
 7. Các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong quá trình giám sát lĩnh vực tư pháp cùng với việc chỉ ra những hạn chế, tồn tại thì cũng cần quan tâm hơn đến những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan tư pháp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ để giúp các cơ quan này hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

  Trả lờiXóa
 8. "Chúng ta có quyền tự hào vì những đóng góp của chúng ta, từng đại biểu Quốc hội, từng Đoàn đại biểu Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội đã thực hiện đúng lời hứa với cử tri". đây là điều mà tất cả cử tri đều chung nhận xét này

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước phát triển như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của hoạt động dân cử nói chung và của Quốc hội, trong đó có Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc đưa ra các kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các thành tựu, dấu ấn của nhiệm kỳ Khóa XIV cần đánh giá sâu sắc hơn, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới và phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 10. Với những thành công đó, Quốc Hội luôn xứng đáng để cử tri cả nước đặt niềm tin về một đất nước phát triển hưng thịnh về mọi mặt; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ ngày càng được khẳng định đậm nét

  Trả lờiXóa