TIN TỨC

ĐẢNG LÀ NIỀM TIN, ÁNH SÁNG!

 PT@!


Vài ngày tới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Mọi kế hoạch chuẩn bị, mọi phương án bảo vệ Đại hội về cơ bản đã được hoàn tất. Không chỉ riêng tại thủ đô mà ở hầu khắp các địa phương trong cả nước là không khí tươi vui, phấn khởi của quần chúng nhân dân chào đón Đại hội với niềm tự hào, niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã "thay da đổi thịt" từng ngày. Trải qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta đều có những sự điều chỉnh chủ trương, đường lối phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế để hướng đến mục tiêu vì một nước Việt Nam phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về mặt kinh tế, từ chỗ lâm vào khủng hoảng, thiếu ăn, thiếu đói trước thời kỳ đổi mới, Đảng ta quyết định thay đổi tư duy bằng cách mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh sáng của Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua xây dựng, phát triển kinh tế, những kết quả, thành tựu vì thế cũng nhanh chóng đến. Năm 1989, sau ba năm tiến hành đổi mới, chúng ta đã đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong nước, an ninh lương thực được đảm bảo. Đến năm 1991, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu lúa gạo ra thế giới và đến thời điểm hiện tại, đất nước ta là một trong hai quốc gia đứng đầu thế giới về lượng gạo xuất khẩu. 

Quá trình cải cách mở cửa, quy mô nền kinh tế của Việt Nam ngày càng lớn, JDP ngày nay thuộc Top trung bình khá trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta luôn được đảm bảo, duy trì một cách ổn định. Dù trong thời điểm thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay như trong thời kỳ Covid vừa qua, Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước có chỉ số "+" trong phát triển kinh tế. Kinh ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam luôn trong trạng thái bình thường, ổn định với các đối tác truyền thống và chiến lược.


Với sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển bền vững với sự ổn định về quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại được mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, toàn diện hiện nay, hoạt động "ngoại giao nhân dân" được đặc biệt đề cao, trong đó mỗi người dân đều là một nhà ngoại giao, đều có trách nhiệm giữ gìn, quảng bá hình ảnh của quê hương, đất nước với bạn bè quốc tế.

Có thể khẳng định, chưa bao giờ đất nước chúng ta lại có thế và lực như thời điểm hiện tại. Uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định, nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam được đảm bảo, nâng cao hơn bao giờ hết. Mỗi người là công dân Việt Nam sẽ cảm nhận được "quyền công dân" cùng với trách nhiệm xây dựng, phát triển đất nước của mình. Mỗi người dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bởi Đảng luôn là, mãi là niềm tin, ánh sáng!

17 nhận xét:

 1. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

  Trả lờiXóa
 2. hy vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng long, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 3. nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Trả lờiXóa
 5. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đặt ra nhiều nội dung hết sức quan trọng và đề cập toàn diện đến nhiều vấn đề trọng đại liên quan đến sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh nội dung ‘tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh’

  Trả lờiXóa
 6. Từ thực tế nhiều trường hợp cán bộ Trung ương và địa phương bị thi hành kỷ luật, mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. “Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu”

  Trả lờiXóa
 7. trong nhiệm kỳ tới các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân trong trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Đây là bài học muôn thuở ‘Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong’ bởi tai mắt của nhân dân có ở khắp nơi; lấy sự hài lòng của người dân đối với từng cán bộ trong hệ thống chính trị một cách phù hợp, qua đó tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 8. mong muốn, Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 9. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mong muốn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

  Trả lờiXóa
 10. Những yêu cầu đặt ra như thế là để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần như thế tách biệt, không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng

  Trả lờiXóa
 11. Càng gần đến ngày Đại hội XIII diễn ra chúng ta càng thấy tự hào và thêm vững tin về đường lối lãnh đạo của Đảng hiện nay và tương lai xắp tới! Nhìn đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, người vô gia cư...luôn được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy, chính quyền từ địa phương đến Trung ương mà thêm yêu và biết ơn Đảng vô cùng.

  Trả lờiXóa
 12. Tuyệt đại đa số nhân dân hiện nay được thăm hỏi đều tỏ rõ niềm tin sắc son với Đảng, sẵn sàng cùng với Đảng trên bước đường xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, ở đâu đó trên đất nước này và một số nước như Mỹ, Pháp, Úc hay Đức...vẫn còn một số người đang và đã từng mang trong mình dòng máu Việt vẫn đang còn nuôi ảo vọng phục dựng lại cái thây ma (VNCH) đã bị nhân dân ta khai tử cách đây gần 46 năm mà tìm mọi biện pháp, hình thức, thủ đoạn thâm độc nhằm tuyên truyền, chống phá Đảng và nhà nước ta. Lũ kền kền đó cứ nuôi ảo vọng nhiều rồi lại thất vọng cùng cực mà thôi, bởi lẽ dân ta luôn đặt trọn niềm tin với Đảng.

  Trả lờiXóa
 13. Dân tộc VN vốn dĩ cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, đoàn kết, thủy chung, sống có nghĩa tình và đặc biệt là có lòng yêu nước nồng nàng, khi đất nước gặp họa xâm lăng hoặc thiên tai, dịch bệnh là sẵn sàng hy sinh cho lợi ích quốc gia dân tộc. Đại hội XIII của Đảng lần này sẽ thể hiện trọn vẹn khát vọng của người dân VN ta, chúng ta sẽ luôn một lòng một dạ tin và yêu Đảng, bởi Đảng là niềm tin lẽ sống, là bất diệt!

  Trả lờiXóa
 14. Với sự đoàn kết, thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương, Đảng đã lãnh đạo nhân dân dân ta suốt từ hai cuộc kháng chiến đến công cuộc đổi mới đất nước và nhìn vào những thành tựu của ngày hôm nay, chúng càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đó

  Trả lờiXóa
 15. Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng ngày thành lập Đảng với những hy vọng về thành công của Đại hội, về đường lối phát triển trong tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 16. Trong suốt hơn 9 thập kỷ qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát huy, khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam, xây dựng thành công chế độ mới. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân vô cùng tự hào, tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 17. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả mà các thế hệ đi trước để lại, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng cùng đất nước vươn cao trên chặng đường phát triển.
  Đại Hội Đảng XIII hứa đợi sẽ mang những chuyển biến mới

  Trả lờiXóa