TIN TỨC

Tự do không phải cái cớ cho sự chống phá!

Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tham gia, bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, internet, tự do ngôn luận. Điều này đã được hiến định trọng Hiến pháp 2013 và trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Hệ thống pháp luật Việt Nam về tự do ngôn luận, tự do tư tưởng cơ bản và đầy đủ, đồng bộ. Nhất là các quy định đó tương thích với luật pháp quốc tế về quyền con người. Đặc biệt là Luật An ninh mạng, sau một năm có hiệu lực đã đi vào cuốc ống và mạng lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực với đời sống xã hội. Những hiệu quả đó là cái tát mạnh vào những lời lẽ tuyên truyền chống phá Luật An ninh mạng của các đối tượng và thế lực thù địch đã từng gây ra. Luật An ninh mạng đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc để phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ những hành vi lợi dụng môi trường mạng để chống phá, xâm hại lợi ích cá nhân, quốc gia, dân tộc, tuyên truyền cho cái sai, cái xấu. 
 
Tự do trên không gian mạng không phải là cái cớ cho những kẻ lợi dụng nó

Do đó, ngoài mạng xã hội như: Facebook, youtube, Lutus, Viber, Zalo, Twitter, Instagram... mọi người có thể bày tỏ, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, vấn đề qua các kênh khác nhau. Trong công tác của mình, nhiều cơ quan, tổ chức từ TW đến địa phương cũng sử dụng internet để thực hiện công việc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính. Có thể nói vấn đề đảm bảo tự do internet, mạng xã hội là cầu nối, là sợ dây gắn kết trong xu thế thông tin và xã hội đa chiều hiện nay. Mọi vấn đề khi xuất hiện đều có tính chất lan truyền nhanh và định hướng rất cao. Do vậy những gì tốt đẹp cần tiếp tục nên được phát huy, những gì xấu xa thì phải loại bỏ ngay. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho quá trình điều hành, quản lý xã hội mà còn có tác dụng xây dựng nền tảng văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Thời gian gần đây, vẫn còn một số đối tượng cho rằng Việt Nam vi phạm tự do internet, tự do mạng xã hội. Thực tế cho thấy, thông qua mạng xã hội, người dân Việt Nam có thể tự do chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm về mọi vấn đề của đời sống xã hội. Có những trường hợp bị sử lý bằng pháp luật chính là những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá, vi phạm rất nghiêm trọng khách thể được pháp luật bảo vệ. Thậm chí nếu ở nước khác có thể đã bị xử lý nặng hơn. Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do mạng xã hội, internet nhưng mọi hành vi lợi  dụng quyền này đều bị xử lý nghiêm trên toàn thế giới chứ không riêng gì tại Việt Nam. Thông qua hệ thống luật pháp đã loại bỏ những nội dung không lành mạnh, nội dung xấu độc lan truyền trên mạng xã hội. Ai cũng biết những nội dung xấu độc đó trong xu thế nhạy cảm hiện nay có ảnh hưởng xấu đến nhiều bộ phận xã hội gây ra những hậu quả nặng nề về mặt tâm lý và sự bắt chước. 

Do vậy, những hành vi tuyên truyền quan điểm, tư tưởng sai trái, chống đối lồng ghép trong vấn đề tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là không thể chấp nhận được. Kiên quyết đấu tranh chống lại những hành vi đó, xử lý nghiêm với những tổ chức, cá nhân vẫn cố tình không tuân thủ. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh càng cần phải triển khai nghiêm khắc. Điều này không chỉ có tính chất làm gương mà ở các thành phố này điều kiện và sự hiểu biết của nhân dân tương đối cao hơn so với các địa phương khác. Do vậy, không thể vin vào lý do là do thiếu hiểu biết mà liên tục tuyên truyền, hoạt động gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các đối tượng cũng là một cách để Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng trở thành những địa danh kiểu mẫu trên bản đồ thế giới về sự tôn nghiêm, về sự sạch sẽ, hòa bình không chỉ trong hình ảnh mà còn trong môi trường không gian mạng./.
Anh hùng xa lộ

17 nhận xét:

 1. Tự do phải có khuôn khổ chứ không phải là tự do quá trớn. Nếu tự do không có trật tự thì sẽ trở thành con dao hai lưỡi, thành cái cớ để những phần tử xấu lợi dụng để ăn nói xằng bậy, không đúng sự thật

  Trả lờiXóa
 2. Với tính năng tương tác nhạy bén, cho phép báo mạng điện tử tiếp nhận và đăng tải nhanh nhất ý kiến, quan điểm mọi người về những diễn biến tức thời diễn ra trong cuộc sống. Mỗi thông tin, mỗi ý kiến, mỗi bình luận dù chỉ ở một số ít người được đưa lên báo mạng điện tử đều có thể thu hút rất nhiều người khác chia sẻ, phản hồi, tạo thành một liên kết sức mạnh của cộng đồng, từ đó tạo ra dư luận xã hội đa chiều khó lường, nên cần phải hết sức cảnh tỉnh.

  Trả lờiXóa
 3. trước sự tương tác đa chiều thì ngôn luận có trách nhiệm của mỗi công dân trên báo mạng điện tử là tiếng nói quan trọng nhằm đạt tới sự đồng thuận xã hội cũng như góp phần phát hiện tình hình, giúp cho sự điều chỉnh các chủ trương, chính sách và kinh tế, văn hóa - xã hội của các cấp có thẩm quyền.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam luôn phải đối mặt với các phần tử và thế lực thù địch cả ở trong và ngoài nước, trên nhiều lĩnh vực, mặt trận khác nhau, trong đó có mặt trận tư tưởng, thông tin. Các thế lực phản động, thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, vu khống các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực, phủ nhận các thành tựu đã đạt được, kể cả những thành tựu được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

  Trả lờiXóa
 5. các phần tử thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để tạo dựng những thứ gọi là “tự do ngôn luận” theo cách hiểu ấu trĩ, hạn hẹp, đầy hằn học với mưu đồ xấu xa. Chúng dã tâm, chủ đích lựa chọn, lợi dụng những vấn đề nhiều người dân quan tâm, dễ gây bức xúc, dễ lan truyền rộng rãi trong xã hội để tạo dựng những kịch bản đen tối, chống phá bằng các bài viết, hình ảnh, video clip,... liên quan đến các vụ khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường, phản đối trạm thu phí BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) giao thông, tụ tập đông người núp dưới cái gọi là “hành động yêu nước”,... nhằm gây rối an ninh, trật tự, “bất tuân dân sự”, phá hoại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ta; kích động, kêu gọi bạo động, lật đổ...

  Trả lờiXóa
 6. Trên tinh thần xây dựng đất nước, rõ ràng, mỗi người Việt Nam đều có quyền bày tỏ lòng yêu nước của mình, góp ý, phản biện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Thế nhưng, việc phát ngôn tự do, vô lối, xuyên tạc, kích động gây rối, đập phá tài sản, vi phạm pháp luật là những hành động đáng lên án, cần phải ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh. Bởi con người biết tuân theo pháp luật mới là con người nhận thức được đầy đủ về tự do

  Trả lờiXóa
 7. Kiểm soát được hành vi của mình một cách có ý thức thì con người mới thật sự có tự do. Tự do là quyền của con người nhưng đó không phải là tự do vô lối, tùy tiện, vô chính phủ, mà nó chỉ được bảo đảm khi con người nhận thức đúng đắn quy luật khách quan và hành động phù hợp pháp luật - giao kèo, thỏa ước về tự do của tập thể, của cộng đồng, của xã hội.

  Trả lờiXóa
 8. ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng luôn tồn tại những hạn chế, yếu kém nhất định, bên cạnh sự tiến bộ, phát triển, do chế định của điều kiện cụ thể. Vấn đề là mỗi quốc gia sẽ có sự nhìn nhận, khắc phục những mặt hạn chế đó một cách kịp thời, thấu đáo, toàn diện, quyết liệt,... để luôn tạo ra môi trường tốt đẹp cho sự phát triển, tiến bộ, vững bền, tránh bị xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng nhằm công kích, phá hoại...

  Trả lờiXóa
 9. Tại Việt Nam, qua những sự việc gần đây có thể thấy rằng, người dân cũng cần phải được vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tự do một cách đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, biết phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, xây dựng - phá hoại,... để từ đó tự trang bị, bảo vệ mình trước những kẻ lợi dụng lòng yêu nước, lợi dụng bức xúc của nhân dân để kích động chống phá.

  Trả lờiXóa
 10. Phải làm cho người dân thấy rõ rằng, tự do không có nghĩa là tùy tiện, vô lối, muốn làm gì thì làm. Tự do ngôn luận đích thực phản ánh năng lực nhận thức và khả năng tự chủ bản thân cả về mặt phát ngôn và hành động. Suy cho cùng, hành động đúng đắn mới là thước đo chính xác về giá trị đích thực của tự do ngôn luận.

  Trả lờiXóa
 11. Không thể nói “tự do nguôn luận” mà hành động lại phá hoại tự do của người khác, tự do xã hội. Tự do chỉ mở rộng cùng nhịp bước với nâng cao hiểu biết của con người về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy của con người, phải vận động cùng chiều với quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc, để từ đó làm chủ chính mình và hành động tự do.

  Trả lờiXóa
 12. Tự do được hình thành, tồn tại trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, cá nhân và Nhà nước. Lòng yêu nước cần phải được thể hiện với thái độ đúng mực, bình tĩnh, kiềm chế, được kiểm soát,... để không tái diễn những hành vi quá khích, đập phá, hủy hoại tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đi ngược lại những chủ trương, chính sách đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Tự do phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Không thể mượn danh tự do, dân chủ để ngồi trên pháp luật, ngồi trên đầu thiên hạ muốn làm gì thì làm, muốn ăn nói thế nào cũng được. Hiện nay các thế lực thù địch, các đối tượng trong nước đang mượn cứ tự do dân chủ để chống phá nước ta mọi người dân cần cảnh giác và đấu tranh lại các luận điệu này.

  Trả lờiXóa
 14. Do vậy, những hành vi tuyên truyền quan điểm, tư tưởng sai trái, chống đối lồng ghép trong vấn đề tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là không thể chấp nhận được. Kiên quyết đấu tranh chống lại những hành vi đó, xử lý nghiêm với những tổ chức, cá nhân vẫn cố tình không tuân thủ.

  Trả lờiXóa
 15. Các thế lực phản động, thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, vu khống các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực, phủ nhận các thành tựu đã đạt được, kể cả những thành tựu được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Dùng các chiêu bài lợi dụng dân chủ tự do. Mong sắp tới các cơ quan sẽ có biến pháp mạnh với chúng.

  Trả lờiXóa
 16. rõ rang là truyền bá tư tưởng chống phá , xuyên tạc, vu không bịa đặt bóp méo thông tin, vu không các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mà ại kêu là tự do dân chủ. nói chung là mong cơ quan chức năng sớm xích hết chúng lại cho đất nước được bình yên không để choc húng lộng hành nữa

  Trả lờiXóa
 17. Tự do quá trớn sẽ dẫn đến những mặt trái của nó, sẽ là điều kiện cho bọn phản động tự do tha hồ phát ngôn trên không gian mạng, chúng xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng và nhà nước ta. Vậy nên Nhà Nước ta làm những điều khoản như vậy là đúng đắn.

  Trả lờiXóa