TIN TỨC

Điều làm nên thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua!

Tọa Sơn
Như vậy, tròn 90 năm trước, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời sau Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Việt Nam lúc bấy giờ (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong vòng 90 năm qua, đất nước ta từ khi có Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có thể kể đến như sau:

- Từ một nước thuộc địa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng nhân dân đã tập hợp, làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, giành nền độc lập và chính quyền về tay nhân dân, đồng thời khai sinh ra ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

- Để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập – tự do, tiến hành thống nhất đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, trong vòng hơn 30 năm Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc đánh bại 4/5 quân đội các nước thường trực Hội đồng Bảo an, quân đội Khơ me đỏ bằng những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

- Từ năm 1975 đến nay, Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, vừa khôi phục kinh tế, khôi phục hậu quả chiến tranh và từng bước đưa nền kinh tế đất nước có sự phát triển nhanh, vững chắc, hòa nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
Có thể nói, những thành tựu, những thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm Đảng trở nên vĩ đại trong lòng dân tộc, tuy nhiên, cũng chính nhân dân là cội nguồn chủ yếu làm nên sự vĩ đại này. Hai tiếng “Đảng ta” thật thiên liêng, gắn sâu vào tâm thức của các thế hệ người Việt Nam trong 90 năm qua, đó cũng là tiếng lòng trân quy, gần gũi, tin cậy mà nhân dân dành riêng cho Đảng. Hai tiếng “Đảng ta” cũng đã thể hiện sự gắn bó “máu thịt” giữa Đảng với nhân dân và điều này đã luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên từ những ngày đầu lập nước: “Việc gì có lợi cho dân thì ráng sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Cũng có thể nói, điều làm nên sự vĩ đại của Đảng chính nằm ở “ý Đảng, lòng dân”. Khi mà trong Đảng có dân, trong dân có Đảng. Hay nói cách khác, Đảng ta được thành lập ra để phụng sự cho nhân dân và chính nhân dân chở che, nuôi dưỡng, đùm bọc Đảng. Chính nhờ có sự ủng hộ này mà trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát huy được sức đại đoàn kết dân tộc. 

Trong những năm qua, có những lúc niềm tin vào Đảng của một bộ phận quần chúng nhân dân bị suy giảm khi xuất hiện lợi ích nhóm, xuất hiện sự tha hóa không nhỏ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, công cuộc phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp quần chúng nhân dân và ngay cả nhiều cán bộ, đảng viên tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thể khẳng định rằng, Đảng vẫn sẽ luôn “là đạo đức, là văn minh”, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” để cùng hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.


18 nhận xét:

 1. Có thể nói, điều làm nên sự vĩ đại của Đảng chính nằm ở “ý Đảng, lòng dân”. Khi mà trong Đảng có dân, trong dân có Đảng. Công cuộc phòng chống tham nhũng của cụ Tổng đang nóng hơn bao giờ hết, ý Đảng lòng dân cùng đồng lòng thì không gì là không thể, niềm tin của dân vào Đảng sẽ ngày càng thắt chặt, bền lâu.

  Trả lờiXóa
 2. Có thể nói, những thành tựu, những thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm Đảng trở nên vĩ đại trong lòng dân tộc, tuy nhiên, cũng chính nhân dân là cội nguồn chủ yếu làm nên sự vĩ đại này.Đảng ta đang ngày càng lớn mạnh để đảm đương trọng trách gánh vác dân tộc ta, thật sự mong cho Đảng trường tồn và phát huy hết lợi thế và sức mạnh của 1 Đảng Cộng sản ưu việt.

  Trả lờiXóa
 3. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu gìn giữ những thành quả cách mạng và công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về một dân tộc anh hùng, vị tha, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và lợi ích dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc và với dân tộc, ngày nay Đảng ta vô cùng xứng đáng với lời đánh giá của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

  Trả lờiXóa
 6. Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin của dân tộc và sự giao phó của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI

  Trả lờiXóa
 7. giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm “chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam vô cùng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và rất tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 10. rong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định Chính trị, củng cố quốc phòng an ninh; thực hiện phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. Tạo tiền đề cho đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; thưc hiện “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

  Trả lờiXóa
 11. Ngày nay, khi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, ta cũng bắt gặp những đổi thay theo hướng tiến bộ, khắp nơi đều là những công trường xây dựng, tòa nhà cao ốc sang trọng, diện mạo thành thị, nông thôn bao trùm một sức sống mới... Những vật dụng quen thuộc xưa trong đời sống lam lũ của người dân như cái cối xay, đôi guốc mộc hay là chiếc xe đạp Thống Nhất mới chỉ mấy chục năm trước đây còn là một phương tiện “sang trọng” thời bao cấp... thì nay chỉ còn là ký ức hay vật trưng bày trong các viện bảo tàng.

  Trả lờiXóa
 12. trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền Cách mạng từ sơ khai đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử cũng không tránh khởi những yếu kém, sai lầm, khuyến điểm, nhưng Đảng đã đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân; Quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy Đảng vẫn được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng là đội tiên phong Chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản không lực lượng nào có thể lãnh đạo được Cách mạng.

  Trả lờiXóa
 13. Những thành quả vĩ đại đó chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, luôn luôn vượt khó để tiến lên. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Những người cộng sản và dân tộc Việt Nam được rèn luyện theo tấm gương của Hồ Chí Minh phải là những con người từ trong khó khăn nhìn thấy nhân tố của phát triển, từ trong vấp váp rút được bài học để tiến lên, từ trong gian nguy tìm ra lối thoát và con đường giành thắng lợi…”

  Trả lờiXóa
 14. Ngày nay, khi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, ta cũng bắt gặp những đổi thay theo hướng tiến bộ, khắp nơi đều là những công trường xây dựng, tòa nhà cao ốc sang trọng, diện mạo thành thị, nông thôn bao trùm một sức sống mới... Những vật dụng quen thuộc xưa trong đời sống lam lũ của người dân như cái cối xay, đôi guốc mộc hay là chiếc xe đạp Thống Nhất mới chỉ mấy chục năm trước đây còn là một phương tiện “sang trọng” thời bao cấp... thì nay chỉ còn là ký ức hay vật trưng bày trong các viện bảo tàng.

  Trả lờiXóa
 15. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm “chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam vô cùng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và rất tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 17. Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin của dân tộc và sự giao phó của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

  Trả lờiXóa
 18. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu gìn giữ những thành quả cách mạng và công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về một dân tộc anh hùng, vị tha, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

  Trả lờiXóa