TIN TỨC

Phái đoàn ngoại giao Mỹ đã làm gì trước phiên đối thoại nhân quyền thường niên?

PT@!
Phái đoàn ngoại giao Mỹ đã làm gì trước phiên đối thoại nhân quyền thường niên?
Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ các đối tượng Nguyễn Đan Quế và Phạm Chí Dũng ngày 13/5/2019
Hàng năm, cứ mỗi dịp chuẩn bị diễn ra phiên đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hàng loạt các chiêu trò được những người được gọi là "đối tác" sử dụng hòng xuyên tạc  bịa đặt về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trước phiên đối thoại thường niên lần thứ 23 năm 2019 cũng không phải là ngoại lệ.

Trước phiên đối thoại nhân quyền, người ta thấy một phái đoàn ngoại giao Mỹ đến Việt Nam, nhưng không phải là gặp gỡ, trao đổi thông tin với Bộ Ngoại giao hay các ban ngành đoàn thể nào của nước ta. Họ đến với mục đích là tổ chức một buổi "offline" với các đối tượng có thể được coi là có số, có má trong hoạt động chống phá chính quyền như Nguyễn Đan Quế, Lê Công Định, Phạm Chí Dũng, Phạm Bá Hải, Mai Khôi… (https://www.voatiengviet.com/a/pho-tro-ly-ngoai-truong-my-scott-busby-gap-go-gioi-tranh-dau-vn/4916770.html)

Vấn đề là ở chỗ: Tại sao họ là gặp gỡ những người này để “tìm hiểu tình hình nhân quyền” tại Việt Nam phục vụ Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ mà không phải lấy thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền, hay kể cả lấy thông tin từ quần chúng nhân dân theo kiểu điều tra xã hội học...? 

Câu trả lời thì chắc ai cũng hiểu, thứ họ cần có tên là phiến diện, một chiều để gây sức ép với Nhà nước ta. Liệu những thứ (tôi gọi là những thứ vì nó không phải là thông tin) mà họ thu nhận được đó có phản ánh một cách khách quan tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam không? E là không phản ánh trung thực, đầy đủ!

Kế đến, Tổ chức Ân xá quốc tế công bố danh sách 128 người được gọi là “tù nhân lương tâm" Việt Nam, kêu gọi Bộ ngoại giao Mỹ gây sức ép với Nhà nước Việt Nam trong phiên đối thoại nhân quyền  hòng yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho những “tù nhân lương tâm” này.

Về cái được gọi là “Tù nhân lương tâm", thì đã bàn nhiều lần rồi. Người ta đi tù vì vi phạm pháp luật. Đã vi phạm pháp luật thì làm gì có lương tâm. Lương tâm gì khi đây đều là những đối tượng thường xuyên chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc như Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga…

Ai cũng biết Đảng và Nhà nước ta chủ trương nhân đạo, độ lượng, khoan hồng như thế nào với những người được gọi là phản động. Nhân quyền không phải là ở đây sao?

Thế mới thấy, đối thoại nhân quyền chỉ là trên danh nghĩa, thực chất đây là những hoạt động để gây sức ép với ta hòng trả tự do cho những kẻ "rân chủ" dỏm. Qua đó cổ xúy, nối giáo cho những tên lưu manh trong nước hoạt động chống phá chính quyền. Thô bỉ, kệch cỡm!

Không có nhận xét nào