Trò mèo của HRW

PT@!
 Trò mèo của HRW

Những năm qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch luôn giành sự "quan tâm" một cách đặc biệt đối với Việt Nam. Một trong những "sứ mệnh" HRW tự phong cho mình là "điều tra và đưa ra ánh sáng các vi phạm nhân quyền và buộc những đối tượng vi phạm phải thừa nhận trách nhiệm"; "tiến hành nghiên cứu thực tế và điều tra các vi phạm nhân quyền, báo cáo một cách công tâm về tình hình nhân quyền tại khoảng 90 quốc gia". Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. 

Một trong những thủ đoạn HRW thường triển khai tại Việt Nam là tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua báo cáo nhân quyền thường niên, hoặc ra thông cáo báo chí, gửi thư tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức quốc tế. Hằng năm, HRW công bố cái gọi là "báo cáo nhân quyền" phản ánh tình hình nhân quyền tại gần 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Mới đây, ngày 16 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC). 

Trong đó, HRW cho rằng: “Chính phủ Hà Nội chỉ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam một chút ít kể từ thời điểm kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) năm 2014 cho đến nay, và tiếp tục hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo của người dân. Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo và tiếp tục duy trì quyền lực tuyệt đối. Kể từ năm 1954 cho đến hiện tại, Việt Nam chưa bao giờ tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Đại biểu Quốc hội hầu hết là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam được chọn lựa vào. Tòa án và các bộ, ngành đều dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam.”. 

Đây là hành vi xuyên tạc, vu cáo vấn đề dân chủ, nhân quyền và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế, hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bởi lẽ: 

- Quyền tự do lập hội là một trong những quyền cơ bản của công dân được Đảng và Nhà nước thừa nhận, tôn trọng, quy định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể: Điều 10 Hiến pháp năm 1946, Điều 25 Hiến pháp năm 1959, Điều 67 Hiến pháp năm 1980, Điều 69 Hiến pháp năm 1992, và Điều 25 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. 

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, coi trọng và đảm bảo thực hiện. Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: 

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. 

Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật. Hành động lần này từ phía HRW đã can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đăng nhận xét

7 Nhận xét

 1. Cái trò của HRW thì chẳng ai còn lạ gì, kể cả đám dân chủ phản động trong và ngoài nước đều do một tay Mỹ dựng lên để chống phá Nhà nước ta. Mọi người cần phải hiểu được những gì mà bọn chúng đã gây ra là như thể nào để tìm cách phòng ngừa cho bản thân mình!

  Trả lờiXóa
 2. HRW cũng như những tổ chức nước ngoài khác. Chúng luôn săm soi mọi cơ hội để nhảy vào nước ta và thực hiện những âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ. Tôi mong mọi người hiểu về vấn đề này nhiều hơn nữa!

  Trả lờiXóa
 3. Người dân chúng ta cần phải cẩn thận trước những luận điệu xuyên tạc của đám dân chủ cũng như các tổ chức nước ngoài để thấy được những âm mưu mà Mỹ muốn tác động đến nước ta, để thấy được đám dân chủ trong nước khốn nạn đến nhường nào!

  Trả lờiXóa
 4. HRW hay bất kể một tổ chức nước ngoài nào khác can thiệp vào công việc nội bộ nước ta đều vi phạm nguyên tắc của luật quốc tế. Đề nghị những tổ chức này tôn trọng luật pháp để tránh làm ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao giữa hai nước!

  Trả lờiXóa
 5. Người dân chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước mọi chiêu trò của dăm ba cái tổ chức quốc tế này. Bọn chúng luôn lợi dụng mọi vấn đề của chúng ta để cố tình can thiệp vào công việc nội bộ. Không thể để cho bọn chúng có được cơ hội đấy!

  Trả lờiXóa
 6. HRW cũng như những tổ chức nước ngoài khác. Chúng luôn săm soi mọi cơ hội để nhảy vào nước ta và thực hiện những âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ. Tôi mong mọi người hiểu về vấn đề này nhiều hơn nữa!

  Trả lờiXóa