TIN TỨC

Những vấn đề xoay quanh đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư

Bờm@!
 Những vấn đề xoay quanh đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư

Tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương ngày 2/7 vùa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra đề xuất với Chính Phủ về thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác… 

Theo ông, nếu được đống thì mỗi năm trước mắt thành phố thu được trên 300 tỷ đồng. Những thông tin được đề xuất chia sẻ là 7 thông tin trong chứng minh thư nhân dân. Những thông tin này không chỉ được dùng trong ngành công an mà sẽ được chia sẻ cho các nhành khác và hoàn toàn bảo mật. 

Chủ tịch TP Hà Nội mong muốn được sự quan tâm của chính phủ, Thủ trưởng, sự phối hợp của giúp đỡ của các ban bộ trung ương và địa phương để thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội. 

Sauk hi đề xuất này được đưa ra đã có rất nhiều tranh luận, chủ yếu tập chung vào 2 vấn đề sau: 

Thứ nhất, có đúng pháp luật 

Trả lời phòng vấn báo trí ông Nguyễn Đức Chung cho biết: 

Không vi phạm, vẫn đúng pháp luật. Bởi thực tế chứng minh thư đi đâu cũng phải xuất trình. Còn muốn chia sẻ được thông tin thì phải có nơi cho phép thì các đơn vị liên quan mới được truy cập. 

Theo quy định tại Điều 10, Luật căn cước công dân về Quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, do Bộ Công an quản lý. 

2. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

b) Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật. 

3. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ để cơ quan, tổ chức kiểm tra, thống nhất thông tin về công dân. Khi công dân đã sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Do đó, nếu đúng quy định của pháp luật thì đấy sẽ là việc nên làm, để giúp thành phố thêm phát triển. 

Thứ hai, có lộ lọt thông tin các nhân của người dân 

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay: “Tôi khẳng định là không bao giờ lộ lọt được và hoàn toàn có thể kiểm soát được.” 

Đây sẽ là một trong những cái tiến cho không chỉ TP mà trong toàn đất nước, nó sẽ đem lại nguồn thu và nâng cải thiện tình hình kinh tế.

4 nhận xét:

 1. Thì như kiểu anh đến một nơi nào đó muốn làm gì cũng phải xuất trình chúng minh thư hay các giáy tờ tương tự, thì bây giờ anh chỉ việc đi qua và không cần xuất trình bằng tay nữa, hay các thủ tục dân sự cũng trở nên đơn giản hơn khi thông tin được chia sẻ, những thứ này có phải là cái gì bí mật đâu, chưa kể còn đem lại nguồn lợi cho quốc gia nữa

  Trả lờiXóa
 2. Có sao mới ra đời luật an ninh mạng trước rồi mới chia sẻ dữ liệu dân cư chứ, lộ trình quá đẹp rồi còn gì, có luật an ninh mạng đảm bảo an toàn vè thông tin thì lo gì vị lột lọt hay bị lợi dụng để vi phạm pháp luật đâu, đói tượng xấu nào mà chạm tay vào là đồng nghĩa với tra tay vào còng rồi

  Trả lờiXóa
 3. việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc được đánh giá ngày càng quan trọng vì đây là CSDL nền tảng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của tất cả công dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. lộ lọt thì khó vì sẽ cao cơ chế bảo mật riêng cho hẹ thống cơ sở dữ liệu này kể cả khi nó không được chia sẻ, việc chia sẻ sẽ giúp giảm thời gian xuất trình các thủ tục đi bao nhiêu, mọi thứ sẽ trở nên mượt mà hơn chứ không phải tìm cha được cái thẻ cho người ta kiểm tra xong mới cất thẻ đi vào nữa

  Trả lờiXóa