Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước

Đăng lúc: Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018
Hãy like nếu bài viết có ích →

PT@!
 Đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước

Như chúng ta đã biết, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để chống phá nước ta nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thủ đoạn của bọn này trong thời gian gần đây là lợi dụng dân chủ nhân quyền, tôn giáo, biểu tình… để tích cực triển khai các hoạt động chống phá, tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Và đây là những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong số này phải đặc biệt kể đến tổ chức phản động Việt Tân. 

Đặc biệt trọng những ngày qua, lợi dụng triệt để vấn đề Đặc khu kinh tế, luật đặc khu kinh tế tổ chức khủng bố Việt Tân đã tăng cường các hoạt động kích động, quá khích, nhằm tiến hành các hoạt động bạo loan. Thật đáng buồn khi nhìn cảnh tưởng hàng trăm người dân Việt Nam đập phá tài sản của chính đất nước mình, chính người Việt lại đi hành hung lẫn nhau. Việt tân đang lợi dụng lòng yêu nước mù quáng của một bộ phận dân Việt để phục vụ lợi ích chính trị và mưu đồ sâu xa của chúng. Hơn bao giờ hết âm mưu của chúng là chống phá chính quyền nhân dân, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau khi kích động được một số người dân thiếu hiểu biết, manh động tụ tập, biểu tình, đập phá chống lại chính quyền chức năng và đỉnh điểm là vụ việc xảy ra ở Bình Thuận, có lẽ trong thời gian tới Việt tân sẽ tiếp tục mưu đồ lợi dụng Dự luật đặc khu kinh tế để chống phá, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị ở Việt Nam. Chúng sẽ lại kích động, hối thúc, tài trợ tiền và những nhu yếu phẩm cần thiết để đám chân rết trong nước mua chuộc, kích động những thành phần bất hảo, phản động chính trị trong nước biểu tình, đập phá tài sản, lật đổ chính quyền nhân dân. Điều đó đúng với mưu đồ “Diễn biến hòa bình”, “Cách mạng đường phố” mà Việt tân đang muốn thực hiện ở Việt Nam. Với sự ngu dốt và nhiệt tình thái quá của một số phần tử kích động đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho mưu đồ của Việt Tân. 

Mội người dân Việt Nam hãy thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Đừng để kẻ xấu biến tình yêu của mình thành công cụ phá hoại chính cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân, của đất nước mình. Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY