Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân bị trảm

Đăng lúc: Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018
Hãy like nếu bài viết có ích →

PT@!
 Linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân bị trảm

Trong thời gian gần đây, các hoạt động của số linh mục cức đoan đang là vấn đề đáng lo ngại. Số linh mục này thường xuyên tổ chức các buổi giao giảng với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền các tư tưởng sai trái vào đầu bà con giáo dân và hàng loạt các hoạt động gất mất an ninh trật tự…Gây bức xúc trong không chỉ giáo dân mà còn cả quần chúng nhân dân. 

Ngày 29/6/2018, LM cực đoan Nguyễn Duy Tân, quản xứ Thọ Hòa, giáo phận Xuân Lộc (một trong những kẻ tôn thờ chế độ VNCH, thường xuyên có các bài viết bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh) vừa bị bề trên của mình là Giám mục Đinh Đức Đạo, buộc phải "nghỉ hưu sớm" (trả lại giáo xứ Thọ Hòa cho Giám mục rồi đi đâu thì đi). Nguyễn Duy Tân sinh năm 1968, sống đến năm 75 tuổi (2043) thì mới phải về hưu. Như vậy Tân bị buộc phải nghỉ hưu sớm 25 năm. 
 Linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân bị trảm

Từ lâu Nguyễn Duy Tân được biết đến là một kẻ ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong suốt quá trình làm linh mục, Nguyễn Duy Tân đã lợi dụng chức vụ linh mục của mình để thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền, y tổ chức các buổi giao giảng, thánh lễ những lại với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền, bảo vệ sô đối tượng vi phạm pháp luật…Các hành vi của Lm này đã gây ức chế cho bà con giáo dân yêu nước, họ không thể chấp nhận một linh mục là một kẻ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, ủng hộ chế độ ngụy quân ngụy quyền. 

Sau Đặng Hữu Nam giờ đến lượt Nguyễn Duy tân, đây là cái giá mà chúng đáng phải nhận cho những hoạt động chống chính quyền.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY