TIN TỨC

Quân đội nhân dân Việt Nam - mục tiêu mới của đám phản động

Bờm@!

 Quân đội nhân dân Việt Nam - mục tiêu mới của đám phản động

Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là cánh tay đắc lực của Nhà nước ta trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, độc lập dân tộc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là những lực lượng đối đầu trực tiếp với bọn tội phạm, đặc biệt là số đối tượng phản động, chống phá chính quyền. Trong thời gian gần đây thủ đoạn mới của lũ này đó là chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị. Đây là âm mưu rất thâm độc, những cũng khẳng định là chúng sẽ không bao giờ thực hiện được. 

Để thực hiện cho âm mưu trên, các thế lực thù địch đã và đang tiến hành rất nhiều các hoạt động nhằm bôi nhọ uy tín, làm xấu đi hình ảnh của người lính cụ Hồ. Các đối tượng thù địch đã tiến hành tuyên truyền trên Internet và các trang mạng xã hội nhiều tin, bài, comment, video clip xuyên tạc, trong đó tập trung phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội cùng với đó là truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những thực tế thì chả mấy ai ai những gì lũ này viết, nói. Bởi lẽ, những gì lực lượng quân đội đã làm là không gì có thể phủ nhận được. 

Chúng ta đều biết, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, quân đội ta còn làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, dạy học, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng cơ sở chính trị ở cơ sở, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tham gia lao động sản xuất. 

Trong bối cảnh trên, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến quốc phòng, làm tốt công tác dự báo chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. 

Do đó mà lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. 13 nhận xét:

 1. Không phải chỉ Quân đội và Công an mà các vị lãnh đạo Đảng nhà nước cũng là mục tiêu của bọn này. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta một mặt phải có những biện pháp đối phó với thù trong giặc ngoài, một mặt phải cải tổ bộ máy sao cho hiệu quả, vừa đưa đất nước đi lên vừa không để cho những thế lực thù địch có cơ hội làm càn.

  Trả lờiXóa
 2. CÁc thế lực chống phá thì ở quốc gia nào cũng có, chúng luôn tìm mọi cách kể cả hèn bẩn nhất để dìm chính quyền hiện tại, chống phá nhằm mưu lợi cá nhân. Chính vì vậy, trước những thủ đoạn của bọn chúng, người dân cần phải hết sức cảnh giác cũng như chính quyền cần nâng cao hiệu quả làm việc để bảo vệ tốt non sông, đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là cánh tay đắc lực của Nhà nước ta trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, độc lập dân tộc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là những lực lượng đối đầu trực tiếp với bọn tội phạm, đặc biệt là số đối tượng phản động, chống phá chính quyền. Trong thời gian gần đây thủ đoạn mới của lũ này đó là chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị. Đây là âm mưu rất thâm độc, những cũng khẳng định là chúng sẽ không bao giờ thực hiện được.

  Trả lờiXóa
 4. Tất cả những gì chúng làm đang nhắm vào lực lượng quân đội và công an, 2 lực lượng cốt lõi bảo vệ quốc gia để nhằm gây mâu thuẫn từ trong nội bộ. Đề nghị người dân cẩn thận với luận điệu của bọn này, tránh tình trạng để những đối tượng xấu làm ảnh hưởng đến ý chí, tinh thần và niêm tin đối với Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 5. Đây là chiêu bài rất thâm hiểm của bọn phản động, một mặt, chúng kích động từ bên trong bằng cách gây mâu thuẫn nội bộ, một mặt chúng xây dựng lực lượng từ bên ngoài. Chính quyền cần cẩn thận với các âm mưu thâm hiểm từ bọn này để bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Chúng đang tìm cách gây mất đoàn kết nội bộ đây mà, người dân cần hết sức cảnh giác với luận điệu của bọn này, tránh sập bẫy mà chúng đang bày ra nhé!

  Trả lờiXóa
 7. Chính vì Công an và Quân đội là cánh tay đắc lực cho nhà nước lên bọn phản động đang cố tình nhảy vào kích động gây mất đoàn kết nội bộ, mất niềm tin của người dân từ những việc bọn chúng bịa đặt ra. Ngừoi dân cần nâng cao cảnh giác!

  Trả lờiXóa
 8. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là cánh tay đắc lực của Nhà nước ta trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, độc lập dân tộc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là những lực lượng đối đầu trực tiếp với bọn tội phạm, đặc biệt là số đối tượng phản động, chống phá chính quyền.

  Trả lờiXóa
 9. Ngày nay, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, quân đội ta còn làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, dạy học, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng cơ sở chính trị ở cơ sở, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tham gia lao động sản xuất.

  Trả lờiXóa
 10. Ngày xưa thì đòi phi chính trị hóa quân đội công an, giờ thì lại tuyên truyền bôi nhọ hình ảnh lực lượng này, đúng là kiểu gì bọn này nó cũng chơi được, người dân mình mà không tỉnh táo là kiểu gì cũng bị mắc lừa của chúng

  Trả lờiXóa
 11. Mong mọi người cần phải thực sự tỉnh táo, cảnh giác trước các âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, đừng biến mình thành động lực cho chúng thực hiện ý đồ “đấu tranh bất bạo động” đối với Việt Nam! Hãy góp sức cùng nhau xây dựng đất nước vững mạnh và phát triển xứng với nguồn lực, tầm vóc của nước ta

  Trả lờiXóa
 12. Bọn chúng cũng thừa biết rằng nếu cô lập được lực lượng quân đội thì cũng chỉ cần một gây hấn nhỏ thôi, việt nam cũng dễ dàng bị xâm chiếm, nên chúng mưới hướng cái lưỡi móc vào lực lượng này, nhưng chúng ta sẽ không để chúng đạt được mục đích đâu

  Trả lờiXóa
 13. Công an hay quân đội thì cũng phải hoạt đọng dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước cả, làm gì có chuyện đứng độc lập được, nói vớ vẩn, có con cái nào quay lưng với cha mẹ không mà đòi... công nhận các cháu dân chủ cuội này ngây thơ thật

  Trả lờiXóa