Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Lũ dân chủ nửa mùa lại kêu gào!

Đăng lúc: Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018
Hãy like nếu bài viết có ích →

Bờm@!

Lũ dân chủ nửa mùa lại kêu gào!


Trong thời gian quá, Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội và Luật An ninh mạng đang là những vấn đề khá nổi bật. Như chúng ta đã biết việc đưa ra Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội và Luật An ninh mạng sẽ giúp cải thiện tình trạng lợi dụng mạng xã hội để tiếng hành những hành vi vi phạm pháp luật, cũng như những hành động thiếu văn hóa. Có lẽ, những người đang không mong muốn Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội và Luật An ninh mạng được thông qua nhất đó là đám dân chủ, bởi lẽ mạng xã hội đang là vũ khí mà chúng sử dụng triệt để thời gian quá để tuyên truyền, kích động chống phá chính quyền nhân dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Nói đến thực trang sử dụng mạng xã hội của Việt Nam, kết quả khảo sát cho thấy, các trường hợp phát ngôn gây thù ghét của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam thể hiện tập trung ở việc nói xấu, phỉ báng (61,7%), vu khống, bịa đặt thông tin sai sự thật (46,6%), kỳ thị dân tộc (37%), kỳ thị giới tính (29,3), kỳ thị người khuyết tật (hơn 21,7%) và kỳ thị tôn giáo (gần 16%). Điều đó nói lên rằng, mạng xã hội đang đi quá xã mục đích ban đầu của nó là cập nhật và trao đổi thông tin, nó đang làm nóng lên những mâu thuẫn , bạo lực do mặt trai của xã hôi. 

Do đó việc ra đời của Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội và Luật An ninh mạng là cần thiết và cấp bách. 

Sau khi Bộ Công an trình Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, thì đám phản động ở trong nước đã liên tục rêu rao, kêu gào về việc Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, tự do thông tin và sự kiểm soát gắt gao của Chính phủ Việt Nam. Điển hình có Luật sư Hà Huy Sơn trả lời phỏng vấn của đài RFA: “Tôi cũng chưa biết người ta sẽ quy định cái gì, nó có hạn chế quyền của công dân theo hiến pháp qui định hay không? Nhưng theo chủ quan của tác giả thì chắc là người ta muốn quản lý, siết chặt tự do tư tưởng...” 

Điều đó cho thấy đám dân chủ đang lo sợ vì chúng sẽ bị khó khăn rất nhiều trong việc lợi dụng mạng xã hội để chống phá đất nước, con bài mà chúng đang dùng rất tích cực thời gian quá. 

Để phản bác luận điệu này, xin nhắc lại rằng: Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Như vậy, mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin. Pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Do đó, đây sẽ là tin dữ ho các anh hùng bàn phím của đám dân chủ.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY