TIN TỨC

Hội nghị giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

PT@!
  Hội nghị giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo


Luật tín ngưỡng tôn giáo đã và đang là chủ đề nóng trên khắc các mặt báo trong suốt thời gian quá, nhất là các trang báo phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc của chúng chủ yếu nhắm vào vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do tín ngưỡng tôn giáo…Đặc biệt ở trong nước, những trang phản động như RFA, VOA Tiếng Việt, Dân làm báo…liên tục đăng tải những bài viết nhằm đưa ra những thông tin sai lệch liên quan đến vấn đề này, nhằm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Mới đây, 11/5, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tới Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội và các bộ, ngành trong nước. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài áp dụng cho bản thân, đồng nghiệp, cộng đồng đang cư trú tại Việt Nam. 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và Quốc hội đã dành hơn 1 năm để Chính phủ quy định chi tiết một điều khoản được giao trong luật cũng như các biện pháp để đảm bảo các điều khoản của Luật được thực hiện trên thực tế. 

Với quan điểm tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, những năm qua, cùng với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có tín đồ, phật tử, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

Hoàn thiện các chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi không chỉ cho mọi người sống đạo và hành đạo mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước ủy quyền thực hiện. 

Về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua, Hội nghị đã nêu rõ, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống riêng, đều duy trì sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường, ổn định tại các cơ sở thờ tự, các điểm nhóm và tại tư gia. Có thể nói trên 95% dân số Việt Nam có thực hành các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Riêng tôn giáo, tính đến tháng 6/2017, Nhà nước đã công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25,3 triệu tín đồ chiếm 27% dân số (tăng 35% so với năm 2003), 60.799 chức sắc (tăng 65%), 133.662 chức việc (tăng 69%); số lượng cơ sở thờ tự có 27.916 (tăng 33%). Nhìn chung, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo còn tồn tại một số vấn đề như một số vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; nội bộ một số tổ chức tôn giáo có sự phân hóa vẫn còn; một số hoạt động tôn giáo vi phạm quy định của pháp luật; một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ quan lãnh đạo của một số tổ chức tôn giáo có biểu hiện sa sút đạo hạnh, không giữ được uy tín trong tổ chức. Bên cạnh đó, hoạt động lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của một số đối tượng xấu vẫn xảy ra. Nguyễn nhân sâu sa là do các tổ chức chống phá Việt Nam luôn tìm mọi cách để nhằm lật đổ chính quyền, trong đó vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đang là con bài tối ưu nhất. 

Đại hội đã xóa bỏ luận điệu của bọn phản động về cái gọi là “đàn áp tôn giáo” mà các tờ báo phản động các tổ chức, cá nhân đối lập với Việt Nam đưa ra, cái cớ để chúng kích động cho các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước Việt Nam. 

Sau Hội nghị, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội sẽ hiểu rõ về đất nước, con người, tình hình tôn giáo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Phản bác lại các luận điệu của các tổ chức nước ngoài về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. 

3 nhận xét:

  1. Việc hoàn thiện pháp lệnh trở thành luật tín ngưỡng tôn giáo là một bước đi đúng đắn để có căn cứ cho các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý nhà nước của mình, cũng như bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tôn giáo ở đất nước chúng ta

    Trả lờiXóa
  2. Luật tín ngưỡng tôn giáo đã và đang là chủ đề nóng trên khắp các mặt báo trong suốt thời gian qua, nhất là các trang báo phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Việc hoàn thiện các chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi không chỉ cho mọi người sống đạo và hành đạo mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước ủy quyền thực hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Luật tín ngưỡng tôn giáo được thông qua sẽ là một căn cứ quan trọng để quản lý các công tác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo sau này, không tạo ra các khoảng trống để các đối tượng có thể lợi dụng cũng như tạo điều kiện tối đa để các tôn giáo có thể phát triển bình đẳng tại việt nam

    Trả lờiXóa