TIN TỨC

Các thế lực thù địch đang lợi dụng quyền biểu tình của người dân

Bờm@!
 Các thế lực thù địch đang lợi dụng quyền biểu tình của người dân

Như chúng ta đã biết trong thời gian gần đây các thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân đang lợi dụng biểu tình một cách triệt để để tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống phá chính quyền nhân dân. Điển hình như, sự kiện công nhân Bình Dương phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5/2014; “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/2015; “tưởng niệm” Hải chiến Gạc Ma tháng 3/2016; Biểu tình phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung vào tháng 6/2016,…đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Mới đây, để củng cố cố cho con bài này, các trang mạng phản động trong và ngoài nước đã đăng tải hàng loạt các bài viết kêu gọi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biểu tình. Trong đó, các tổ chức phản động cho rằng: “Nếu Chính phủ nhận thấy quyền được biểu tình còn phức tạp và chưa nên hiện diện, thì đề nghị Nhà nước xem xét bãi bỏ, thậm chí hủy bỏ vì không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; nội dung văn bản không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Còn nếu không, yêu cầu Chính phủ phải thực thi nghiêm chỉnh quyền của người dân”. Đây rõ ràng là những nhận định, đánh giá chủ quan, trái với các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Luật Biểu tình ở Việt Nam là dự án luật quan trọng, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Việc xây dựng dự án luật được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ, chứ không phải chuyện một sớm một chiều được. Bên cạnh đó, quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Và đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Biểu tình là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp cụ thể là tại điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”.Điều đó đã cho thấy Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn tôn trọng và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của quần chúng nhân dân. 

Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế, đất nước ta đang trên con đường hội nhập, phát triển về cả kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và vị thế ngoại giao. Nếuchúng ta ban hành Luật Biểu tình, Luật Hội nhóm vào trong thời điểm này là chưa phù hợp. Bởi lẽ, việc ban hành luật để đảm bảo quyền công dân, nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích của dân và lợi ích của cả đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích quyền của dân tham gia biểu tình, phải tuân thủ pháp luật, mà không gây rối loạn đất nước, đặc biệt là an ninh quốc gia, dân tộc. 

Hơn nữa, luật biểu tình đâu phải là phương tiện duy nhất để người dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, trong hệ thống chính trị của Việt Nam còn có các tổ chức như: Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, chính quyền địa phương và Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đây đều là những cơ sở quan trọng để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng chính đáng của bản thân; phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc của người dân trong xã hội, đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng để người dân tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đất nước. 

Mỗi người dân cần tỉnh táo trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch không để chúng lợi dụng, đặc biệt ở đây là vấn đề biểu tình, tránh gây phương hại đến an ninh quốc gia, dân tộc.

12 nhận xét:

 1. Người dân cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa trước những việc làm như trên của các đối tượng thù địch,cần phân biệt rõ đúng sai phải trái,tránh những hành vi tin người khác bị người ta lừa làm cái này cái kia rồi đến khi mình vi phạm mà không hề hay biết.

  Trả lờiXóa
 2. Quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Vì vậy việc xây dựng dự luật biểu tình phải được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ, chứ không phải chuyện một sớm một chiều, không thể nghe theo những lý lẽ hoang đường của bè lũ phản động được.

  Trả lờiXóa
 3. Bọn chúng không có được cái quyền như người dân nên mới lợi dụng điều này, cũng mong bà con có thể tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để không trở thành công cụ của chúng để chống lại chính quyền mà chúng ta đã gây dựng

  Trả lờiXóa
 4. Nếuchúng ta ban hành Luật Biểu tình, Luật Hội nhóm vào trong thời điểm này là chưa phù hợp. Bởi lẽ, việc ban hành luật để đảm bảo quyền công dân, nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích của dân và lợi ích của cả đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích quyền của dân tham gia biểu tình, phải tuân thủ pháp luật, mà không gây rối loạn đất nước, đặc biệt là an ninh quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 5. Như chúng ta đã biết trong thời gian gần đây các thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân đang lợi dụng biểu tình một cách triệt để để tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống phá chính quyền nhân dân. Điển hình như, sự kiện công nhân Bình Dương phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5/2014; “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/2015; “tưởng niệm” Hải chiến Gạc Ma tháng 3/2016; Biểu tình phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung vào tháng 6/2016,…đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 6. luật biểu tình đâu phải là phương tiện duy nhất để người dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, trong hệ thống chính trị của Việt Nam còn có các tổ chức như: Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, chính quyền địa phương và Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đây đều là những cơ sở quan trọng để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng chính đáng của bản thân; phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc của người dân trong xã hội, đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng để người dân tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Luật Biểu tình ở Việt Nam là dự án luật quan trọng, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Việc xây dựng dự án luật được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ, chứ không phải chuyện một sớm một chiều được. Bên cạnh đó, quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Và đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. cũng phải nhìn vào thực tế, đất nước ta đang trên con đường hội nhập, phát triển về cả kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và vị thế ngoại giao. Nếuchúng ta ban hành Luật Biểu tình, Luật Hội nhóm vào trong thời điểm này là chưa phù hợp. Bởi lẽ, việc ban hành luật để đảm bảo quyền công dân, nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích của dân và lợi ích của cả đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích quyền của dân tham gia biểu tình, phải tuân thủ pháp luật, mà không gây rối loạn đất nước, đặc biệt là an ninh quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Mùa gió lộng22:53 10 tháng 6, 2018

  Bản thân dám dân chủ thì không bao giờ chúng dám ra đường một mình đâu, đi vậy kiểu gì cũng chết nên chúng luôn tìm mọi cách để lôi kéo một bộ phận người dân hám lợi, cả tin ra đứng cùng chiến tuyến với chúng để vừa phô trương thanh thế vừa lợi dụng đó để làm bình phong che chắn cho mình

  Trả lờiXóa
 10. Thực sự thì người dân của mình đang bị các thế lực thù địch lợi dụng một cách công khai, trắng trợn, trong thời gian tới mong rằng các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cũng như vào cuộc phòng ngừa đâu tranh để các hoạt động tương tự không có cơ hội diễn ra

  Trả lờiXóa
 11. Bản thân bọn chúng thì đâu đủ người để làm việc này cũng như đâu dám công khai xuống đường như người dân nên mới bình một lực lượng để điều khiển theo mục đích của mình như vậy chứ, dân mình mà tỉnh ở nhà hết thì bọn này làm gì có đất mà sống nữa

  Trả lờiXóa
 12. không chỉ ở việt nam mà tất cả các quốc gia đang bị các thé lực thù đich dòm ngó, âm mưu diễn biến cách mạng màu đều nhắm đến đối tượng là người dân vì họ là lực lượng quyết định vận mệnh của đất nước, những nước có trình độ dân trí cao thì không nói làm gì nhưng với việt nam do đặc trưng nên một bộ phận người dân vẫn dễ bị những tin đồn thất thiệt lừa gạt, dẫn đến hành động mù quáng, đây là điều mà đám dân chủ cuội mong muốn nhất.

  Trả lờiXóa