Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Các thế lực thù địch đang lợi dụng quyền biểu tình của người dân

Đăng lúc: Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018
Hãy like nếu bài viết có ích →

Bờm@!
 Các thế lực thù địch đang lợi dụng quyền biểu tình của người dân

Như chúng ta đã biết trong thời gian gần đây các thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân đang lợi dụng biểu tình một cách triệt để để tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống phá chính quyền nhân dân. Điển hình như, sự kiện công nhân Bình Dương phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5/2014; “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/2015; “tưởng niệm” Hải chiến Gạc Ma tháng 3/2016; Biểu tình phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung vào tháng 6/2016,…đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Mới đây, để củng cố cố cho con bài này, các trang mạng phản động trong và ngoài nước đã đăng tải hàng loạt các bài viết kêu gọi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biểu tình. Trong đó, các tổ chức phản động cho rằng: “Nếu Chính phủ nhận thấy quyền được biểu tình còn phức tạp và chưa nên hiện diện, thì đề nghị Nhà nước xem xét bãi bỏ, thậm chí hủy bỏ vì không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; nội dung văn bản không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Còn nếu không, yêu cầu Chính phủ phải thực thi nghiêm chỉnh quyền của người dân”. Đây rõ ràng là những nhận định, đánh giá chủ quan, trái với các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Luật Biểu tình ở Việt Nam là dự án luật quan trọng, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Việc xây dựng dự án luật được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ, chứ không phải chuyện một sớm một chiều được. Bên cạnh đó, quyền biểu tình đang bị các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Và đây là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các nhà hoạt động “dân chủ” tập trung hướng đến nhằm tạo ra những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho các phần tử phản động trong và ngoài nước tiến hành phá rối an ninh, tập dượt cách mạng màu, cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ, đe dọa đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Biểu tình là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp cụ thể là tại điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”.Điều đó đã cho thấy Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn tôn trọng và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của quần chúng nhân dân. 

Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế, đất nước ta đang trên con đường hội nhập, phát triển về cả kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và vị thế ngoại giao. Nếuchúng ta ban hành Luật Biểu tình, Luật Hội nhóm vào trong thời điểm này là chưa phù hợp. Bởi lẽ, việc ban hành luật để đảm bảo quyền công dân, nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích của dân và lợi ích của cả đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích quyền của dân tham gia biểu tình, phải tuân thủ pháp luật, mà không gây rối loạn đất nước, đặc biệt là an ninh quốc gia, dân tộc. 

Hơn nữa, luật biểu tình đâu phải là phương tiện duy nhất để người dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, trong hệ thống chính trị của Việt Nam còn có các tổ chức như: Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, chính quyền địa phương và Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đây đều là những cơ sở quan trọng để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng chính đáng của bản thân; phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc của người dân trong xã hội, đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng để người dân tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đất nước. 

Mỗi người dân cần tỉnh táo trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch không để chúng lợi dụng, đặc biệt ở đây là vấn đề biểu tình, tránh gây phương hại đến an ninh quốc gia, dân tộc.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY