Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Dân chủ Lê Công Định xuyên tạc, phỉ báng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018
Hãy like nếu bài viết có ích →

PT@!
 Dân chủ Lê Công Định xuyên tạc, phỉ báng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, Lê Công Định đã đăng tải bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, phỉ báng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Cụ thể: “ Đọc bài này chết cười vì đoạn mô tả tâm lý bi đát sau đây, nhân ngày Tình Nhân:

“ Ngày 3-2-1930 cách đây đã tròn 88 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam – “ Đứa con nòi của giai cấp lao động” Việt Nam sinh thành”.

Lê Công Định từ lâu đã được cộng đồng mạng xã hội biết đến là một thành phần bất hảo, cực đoan trong giới dân chủ với bảng thành tích vào tù ra tội với các tội danh chống phá chính quyền nhân dân, bên cạnh đó hắn cũng là một kẻ tráo trở, lật mặt có tiếng. 

Cũng giống như thành phần dân chủ bất hảo khác, để lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại, Lê Công Định chấp nhận bán rẻ lương tâm của bản thân, dùng mọi thủ đoạn để lấy những đồng tiền dơ bẩn của đám quan thầy này. Một kẻ lười lao động, với tư tưởng ấu trĩ, lệch lạc, không có ý thức thay đổi thì việc sau khi ra tù hắn lại ngựa quen đường cũ là điều dễ hiểu mà thôi.

Cần nhắc lại rằng:

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua.

Bài viết của Lê Công Định chỉ là cách để hắn kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Càng lộ rõ bản chất của một kẻ phản động, cực đoan. Nếu tiếp tục như vậy thì ngày nhập kho của Lê Công Định không còn xa, để hắn có thể hội ngộ với các đàn anh, đàn chị như: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức,…


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY