TIN TỨC

USCIRF can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam

PT@!

USCIRF can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam

Mới đây, Tổ chức Open Doors, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, đã công bố danh sách 50 quốc gia có tình trạng đàn áp tín đồ Kitô giáo tồi tệ nhất trên thế giới trong năm qua, trong đó Việt Nam xếp thứ 18.

Việc công khai báo chí, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC là hành động hết sức ngang ngược, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Cụ thể, Open Doors đã dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cho rằng: “Tình trạng đàn áp đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đã gia tăng và thực tế Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC vì những vi phạm đối với những người dân chỉ muốn được đi theo niềm tin tôn giáo của mình”. Đây là những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đó là hành động can thiệp hết sức thô bạo và công việc nội bộ của Việt Nam.

Ở Việt Nam, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền nhân thân cơ bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ Luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hoá trong văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn. 

Trong đó, Nghị định 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo đã được thay thế bằng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá XI thông qua ngày 18/6/2004 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 29/6/2004. Và đến ngày 28/11/2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp 2013, hiến định một cách toàn diện hơn các quyền chính trị, dân sự của người dân; trong đó quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện khá toàn diện và đầy đủ, đảm bảo dân chủ, tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người được thực hành tín ngưỡng và tôn giáo của mình. Theo đó, Điều 24 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Đây là những minh chứng rõ ràng và một lần nữa tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất quán trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Và nó càng làm sang tỏ âm mưu của các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam.

Tôn giáo là niềm tin và tồn tại như một nhu cầu tinh thần của quần chúng. 

Đảng và Nhà nước luôn luôn tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác lại nghiêm cấm việc kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục. Đây là điều mà mỗi người dân đều đồng tình ủng hộ. Điều này đã được chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận. Theo đó, trong năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa công bố danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và trong số này không có Việt Nam. Đây là minh chứng không thể chối cãi về thực trạng vấn đề quyền con người ở Việt Nam, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Không có nhận xét nào