TIN TỨC

Bảng xếp hạng của Freedom?

Bờm@
 Bảng xếp hạng của Freedom?

Thông tin cho biết tổ chức Freedom House có trụ ở tại Hoa Kì vừa công bố bản phúc trình tự do thế giới năm 2018. Đương nhiên trong phần phúc trình có phần về Việt Nam.

“Việt Nam không phải là một quốc gia tự do”. Đó là xếp hạng của Tổ chức theo dõi tự do và dân chủ (Freedom House) có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố trong báo cáo thường niên 2018, vào ngày 16/01/2018.

Theo phúc trình của Freedom house, trong số 195 quốc gia trên thế giới, 88 nước được công nhận là có tự do, 58 nước chỉ phần nào có tự do, 49 nước còn lại hoàn toàn không được tự do về nhiều mặt, trong đó có Việt Nam.

Theo thang điểm từ 1 tới 7 của Freedom House, với 1 là mức tự do cao nhất và 7 là thấp nhất, quyền tham gia các vấn đề chính trị ở Việt Nam bị xâm phạm ở mức cao nhất, tức là 7/7, các quyền tự do dân sự ở mức 5/7 và quyền tự do nói chung bị xâm phạm ở mức 6/7. Ngoài ra, phúc trình Freedom House còn nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí và tự do Internet.

Đối với Freedom House, cách làm phúc trình của Freedom house và với những căn cứ đánh giá của Freedom house thì Việt Nam không nằm ở trong danh sách các nước không có tự do thì mới là lạ

Bản chất của Freedom house đó là một tổ chức phi chính của Mỹ nhưng do chính phủ Mỹ đứng sau chi phối và luôn phục vụ cho các chính sách ngoại giao nhân quyền của nước Mỹ, tức lợi dụng vấn đề nhân quyền để đạt các mục tiêu chính trị của Mỹ. Freedom house là một tổ chức chuyên chống phá Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền và phục vụ cho chính sách thù địch về chính trị của Mỹ với Việt Nam.

Cách làm báo cáo nhân quyền của Freedom house không bao giờ dựa trên thực tiễn khách quan về tình hình nhân quyền của Việt Nam, không dựa vào các báo cáo chính thống của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng Việt Nam mà họ chỉ dựa vào các tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam để từ đó qui kết Việt Nam không có nhân quyền.

Freedom house thường dựa vào lí do Việt nam đàn áp bắt giữ bỏ tù nhiều tù nhân lương tâm, đàn áp nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến để nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền. Điển hình như năm nay, Freedom house dựa vào việc Việt Nam bắt giữ một số nhân vật như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức để nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, mất tự do.

Cần khẳng định lại một lần nữa rằng, những đối tượng kể trên không phải tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến mà bản chất là các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo pháp luật. Vì thế dựa vào đó để nói rằng Việt Nam không có tự do là hoàn toàn phi lý.

Về phía Việt Nam: bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Bản Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em;…

Trên thực tế, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân phát triển ổn định, các tổ chức xã hội và người dân tham gia tích cực vào quá trình kiểm tra, giám sát việc thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Báo chí, internet phát triển mạnh. Việt Nam hiện nằm trong số 20 quốc gia có số người dùng Internet nhiều nhất thế giới, đứng thứ 8 ở khu vực châu Á và đứng thứ 2 trong ASEAN. Khoảng 50 triệu người Việt Nam sử dụng Internet (chiếm khoảng 52% dân số) và dễ dàng thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các tài khoản mạng xã hội…

Hành động, việc làm của Freedom House đã bất chấp luật pháp quốc tế thực hiện mưu hòng gây bất ổn ở Việt Nam, một đất nước độc lập, chủ quyền là không thể chấp nhận được.

Không có nhận xét nào