TIN TỨC

Về cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” tại thủ đô Berlin

PT@!
 Về cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” tại thủ đô Berlin

Với mục đích nhằm chống phá chính quyền nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ngày 10/12/2017, Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” tại thủ đô Berlin. Đây là một hoạt động mang màu sắc chính trị phản động.

Đây không phải là lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Và lần này cũng vậy, với một buổi lễ với các thành viên là các đối tượng phản động chống đối thì chúng không che dấu ý đồ chống phá chính quyền, hạ thấp uy tín của Việt Nam, kích động biểu tình. 

Mở đầu buổi lễ, một số đối tượng phản động như: Hoàng Mỹ Lâm - chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức, Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, thậm chí chúng còn vu cáo vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta, công khai cho rằng: “Việt Nam vẫn ngang nhiên tước đoạt những quyền làm người căn bản của người dân”. 

Đây là hành động cho thấy bản chất phản động, chống phá cực đoan, đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Theo đó, Hiến pháp - một văn bản có hiệu lực cao nhất quy định việc tổ chức quyền lực Nhà nước, phản ánh sâu sắc nhất quyền của Nhân dân và mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo, ở từng giai đoạn phát triển, Hiến pháp là văn bản, là phương tiện pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới hình thức những quy phạm pháp luật đã khẳng định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

Ở Việt Nam hiện nay vấn đề quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Điều đó không chỉ được quần chúng nhân dân công nhận mà còn được quốc tế công nhận. 

Ngoài ra, các đối tượng “cờ vàng” đã tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ, kích động bà con Việt Kiều tụ tập, biểu tình, tuần hành, mang nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ phản động với nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, một số đối tượng cực đoan, quá khích đã đưa ra yêu sách, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà hoạt động dân chủ” nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.

Hoạt động trên của các phần tử chống đối là thách thức đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp mạnh tay hơn nữa nhằm bảo vệ đất nước trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. 

3 nhận xét:

  1. Hành động của bọn chúng mang tính thách thức, lợi dụng luật pháp Đức để tổ chức, bôi nhọ Việt Nam. Cần có biện pháp xử lý hội này, tránh để bọn chúng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nhân dân, đất nước

    Trả lờiXóa
  2. Đây không phải lần đầu bọn Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức tổ chức những trò như vậy, mục đích của chúng chẳng qua nhằm vào chống phá chính quyền, hạ thấp uy tín của VN! Nếu không có biện pháp răn đe mạnh, e rằng bọn này vẫn chứng nào tật ấy.

    Trả lờiXóa
  3. Đây không phải là lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Và lần này cũng vậy, với một buổi lễ với các thành viên là các đối tượng phản động chống đối thì chúng không che dấu ý đồ chống phá chính quyền, hạ thấp uy tín của Việt Nam, kích động biểu tình.

    Trả lờiXóa