TIN TỨC

Lê Công Định lộ rõ bản chất của một kẻ tráo trở, chống đối.

PT@!

Lê Công Định lộ rõ bản chất của một kẻ tráo trở, chống đối

Mới đây ngày 1/12/2017, trong buổi trả lời phỏng vấn đài RFA, luật sư Lê Công Định đã đưa ra nhận định, đánh giá của bản thân về thực trạng vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam, cụ thể : “Việc luật sư Võ An Đôn bị đoàn luật sư Phú Yên rút giấy phép hành nghề và khai trừ ra khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, là sự việc rất nghiêm trọng. Vì ở đây, đó là quyền tự do ngôn luận, được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải là một cách quyền bị luật pháp cấm đoán. Do đó việc nói luật sư Võ An Đôn có những phát ngôn vi phạm pháp luật Việt Nam, để rồi từ đó xóa tên ông khỏi đoàn luật sư thì đó là một dấu hiệu rất là nguy hiểm”.

Lê Công Định (sinh năm 1968), từng là thành viên của đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do tư tưởng ảo vọng mù quáng, Định đã chuyển sang đi theo con đường chống phá Nhà nước. Kết quả là năm 2009, Định đã phải “nhập khám” về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật hình sự cùng với 3 nhà dân chủ khác là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Nói về con người Định thì có một điều đáng lưu ý y là một kẻ rất lươn lẹo và thường phản bội bạn bè.

Trở lại với những phát ngôn của Lê Công Định, đó là cái nhìn lệch lạc, thiếu khách quan về thực trạng cải cách tư pháp ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, điều 25-Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. 

Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi công dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện quyền con người thì Hiến pháp năm 2013 cũng nghiêm cấm việc lợi dụng vấn đề “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Theo đó, điều 14 và điều 15 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: 

Điều 14:

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều 15 

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Về Võ An Đôn, Võ An Đôn là luât sư “ dân chủ” , thường xuyên đứng ra bào chữa cho các đối tượng chống phá chính quyền nhân dân, thậm chí lợi dụng vấn đề bào chữa cho các thân chủ để công khai biên soạn, tán phát nhiều tài liệu, bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí phản động nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Đoàn Luật sư (LS) Phú Yên đã ban hành quyết định kỷ luật LS Võ An Đôn, Trưởng Văn phòng LS Võ An Đôn bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách Đoàn LS Phú Yên. Việc xóa tên là hoàn toàn hợp lý.

Những phát ngôn của Lê Công Định là hoàn toàn thiếu căn cứ, thể hiện bản chất chông đối, phản động, thể hiện bản chất của một kẻ tráo trở . 

2 nhận xét:

  1. Một kẻ ngu muội, tráo trở mà bày đặt nói chuyện tư pháp. Tự do ngôn luận phải đi kèm với việc tôn trọng ngừoi khác, tôn trọng pháp luật, chứ không phải thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm!

    Trả lờiXóa
  2. ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật

    Trả lờiXóa