TIN TỨC

BÀ NGUYỄN THỊ LAN- NGUYÊN BÍ THƯ XÃ ĐỒNG TÂM BỊ BÃI NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND XÃ

PT@!
 BÀ NGUYỄN THỊ LAN- NGUYÊN BÍ THƯ XÃ ĐỒNG TÂM BỊ BÃI NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND XÃ


Trong phiên họp của Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm vào sáng ngày 13/12, các đại biểu đã tán thành việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân đối với bà Nguyễn Thị Lan.

Quyết định kỷ luật này được ban hành dựa trên cuộc họp công khai của Hội đồng nhân dân và tất cả đều bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm chức vụ đối với Nguyễn Thị Lan

Bà Nguyễn Thị Lan đã không thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao, bỏ vị trí công tác, không chấp hành dự làm việc với lãnh đạo thành phố, huyện trong thời gian xảy ra "điểm nóng" dẫn đến mất vai trò lãnh đạo, mất sức chiến đấu của Đảng bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phát ngôn trái với Quyết định, Kết luận của Nhà nước, có hành vi ứng xử, nhận xét, đánh giá tùy tiện, không đúng với cấp dưới.

Trước đó vào ngày 20/10, lãnh đạo Huyện ủy huyện Mỹ Đức đã ra thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020 vì để xảy ra "điểm nóng" tại đây từ ngày 15-4 đến ngày 22-4. Theo kết quả kiểm tra, Huyện ủy Mỹ Đức cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Lan, bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã, với hình thức khai trừ Đảng. Những người khác bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo gồm ông Nguyễn Mạnh Tiến - phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Hoàng Thanh Hương - phó bí thư, chủ tịch UBND xã và ông Lê Trường Huy - phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm. Đối với ông Phạm Hồng Sỹ - phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Vụ việc Đồng Tâm xảy ra do sự thiếu hiểu biết của một bộ phần quần chúng nhân dân với tư tưởng bị kích động đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu xã, bà Nguyễn Thị Lan lại cổ xúy, đồng tình theo các quan điểm sai trái, tạo động lực chống đối và là chỗ dựa cho nhóm gây rối Đồng Thuận tồn tại trong một thời gian dài tại xã Đồng Tâm. Mặc dù đã nhận được sự góp ý chỉ đạo từ cấp trên nhưng bà Nguyễn Thị Lan vẫn không thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và là nhân tố chính gây chia rẽ khối đại đoàn kết giữa người dân với các cơ quan chính quyền cần phải xử lý triệt để.

Theo quyết định bãi nhiệm, bà Nguyễn Thị Lan đã không còn giữ bất kỳ chức vụ quan trọng nào và không thể lợi dụng chức vụ, vị trí của mình trong hệ thống chính trị để tiếp tay cho những hành vi trái pháp luật. Bà Nguyễn Thị Lan nên xem xét lại tư cách cũng như phẩm chất chính trị của mình.

Không có nhận xét nào