Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ZÂN CHỦ LĂNG - XÊ CHO PHẠM ĐOAN TRANG

Đăng lúc: Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

PT@!

 ZÂN CHỦ LĂNG - XÊ CHO PHẠM ĐOAN TRANG

Ngày 8/11/2017, Blogger Phạm Đoan Trang và các thành viên của “Tổ Nghiên cứu tôn giáo” đã thông cáo báo chí cho ra đời cái gọi là “ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”. Phạm Đoàn Trang không phải là tín đồ tôn giáo nào, chẳng phải nghiên cứu chuyên sâu về tôn giáo như vậy chúng ta đủ hiểu nghiên cứu của cô ta là những thứ cóp nhặt, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Trong đó Phạm Đoan Trang cho rằng: “Chính quyền Hà Nội đang sử dụng các điều luật, những quy định, để cho các tổ chức tôn giáo phải xin phép hoạt động, nếu không sẽ bị xem là bất hợp pháp; sử dụng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, để tấn công khích bác các tổ chức tôn giáo; sử dụng những tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát để chống lại các tổ chức tôn giáo được dân chúng tự thành lập và đàn áp bằng sức mạnh bạo lực”.

Đó là những lý do mà cô ta đưa nhằm cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Phát ngôn của Pham Đoan Trang đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy cô ta luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Thứ nhất, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó.

Thứ hai, việc các tổ chức tôn giáo muốn hoạt động ở Việt Nam phải xin phép các cơ quan chức năng là điều hoàn toàn bình thường, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ ba, Đảng và Nhà nước không những thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà còn kiên quyết đấu tranh với các cá nhân, tổ chức lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá chính quyền nhân dân, đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi: Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Tóm lại, Báo cáo trên chỉ nhằm đánh dấu sự trở lại của nhà dân chủ Phạm Đoan Trang.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY