Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Việt Nam làm đúng trong việc quản lý Facebook, Google

Đăng lúc: Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

PT@!
 Việt Nam làm đúng trong việc quản lý Facebook, Google

Để nhằm phê phán đả kích dự thảo Luật An ninh mạng mà các cơ quan chức năng vừa trình Quốc hội để thảo luận, mới đây trang Bauxite Việt Nam đã đăng bài viết có nhan đề ““Nếu Facebook, Google.. rời bỏ chúng ta”, một trong những vấn đề mà họ phê phán đó là các quy định về quản lý các dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google tại Việt Nam.

Tác giả viết: “Dự thảo Luật An ninh mạng làm dậy sóng mấy ngày nay vì có thể dẫn đến nguy cơ các nhà cung cấp ứng dụng Facebook, Google, Viber, Skype... rời bỏ Việt Nam.

Tranh cãi nằm ở Khoản 4 - Điều 34 của dự thảo: "Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lí dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Chúng ta thấy rằng, một quốc gia vấn đề quan trọng nhất phải là đảm bảo được lợi ích quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam. Phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam.

Trên Facebook, Google lượng thông tin , hình ảnh là rất lớn, trong đó có rất nhiều thông tin, hình ảnh xấu độc hại xâm phạm tới lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để chống phá Việt Nam. Bản thân Facebook, Google có thể không xâm hại an ninh Việt Nam nhưng có những kẻ lợi dụng Facebook, Google thì đang gây hại cho Việt Nam nên Việt Nam buộc phải quản lí là đương nhiên.

Dự thảo trên là hoàn toàn hợp lý, hơn nữa Việt Nam cũng giống như các quốc gia khác đều có nguyên tắc trong bảo vệ an ninh mạng của mình, và việc ban hành luật để bảo vệ an ninh mạng là việc đương nhiên. Thị trường Việt Nam đang phát triển, Nhà nước ta tạo nhiều kiện cho các doanh nghiệp vì vậy việc Facebook, google rời bỏ chúng ta như tác giả nói là không có căn cứ.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY