TIN TỨC

SUY NGHĨ VỀ VIỆC CHÔNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Tiếng nói trẻ

 SUY NGHĨ VỀ VIỆC CHÔNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Thời điểm Đảng ta đang tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí là một thời điểm nhạy cảm và các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng để xuyên tạc, gây dư luận xấu trong nhân dân. Nhưng bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào cuộc đấu tranh đó và nhất định cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau đây, tôi chỉ xin trình bày vài dòng suy nghĩ cá nhân trước những vấn đề thất thoát tài sản công của nhà nước.

Thời gian qua, bên cạnh một số thành công đáng ghi nhận, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn diễn ra khá chậm, chưa thật sự đạt mục tiêu về tăng cường huy động vốn xã hội hóa và bổ sung nguồn lực mới cho phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN sau CPH…. Đáng chú úy, nguy cơ thất thoát tài sản công đã và đang khiến cho dư luận lo ngại. Tình trạng “chảy máu”, thất thoát tài sản công trong quá trình CPH các DNNN đang diễn ra khá phức tạp, khó lường. Cá biệt, có một số cổ đông công khai hoặc ngấm ngầm mua gom cổ phần và trở thành nhóm nhỏ cổ đông lớn nhất, nắm quyền khống chế trong và sau khi CPHDNNN, biến DNNN từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân – theo mô hình “gia đình trị”. Điều này có thể thấy rõ ở một số ít cổ đông từng là lãnh đạo cấp cao của DNNN hoặc người nhà của họ tiến hành thâu tóm một lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp để nắm quyền chi phối.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 03/6/2017, có nội dung quan trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh cũng như phòng tránh hiện tượng chảy máu tài sản công trong quá trình CPH DNNN. Cụ thể: Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng DNNN, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn… Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại DNNN, nhất là trong CPH và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp,…Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau CPH…

Thời gian tới, để bảo vệ tài sản công nói chung và chống “chảy máu” tài sản đất đai nói riêng, tôi nghĩ rằng trong quá trình CPH các DNNN cần tổ chức thanh tra, kiểm toán lại các vụ chuyển nhượng đất đai, hồi tố và truy thu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định hiện hành, các hành vi trục lợi gây thất thoát tài sản công và thất thu ngân sách nhà nước,… Đồng thời, cần sớm nhận diện, xử lý kịp thời và nghiêm khắc cả về tài chính, hành chính và hình sự đối với các cá nhân là lãnh đạo vi phạm.

Đất đai và tài sản, vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp đều là tài sản công, là tài sản quốc gia, thuộc sở hữu của toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Bảo vệ tài sản công là quyền của toàn dân, nhưng không thể quản lý theo kiểu vô chủ, mà trước hết phải là trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và cá nhân cụ thể, trực tiếp có liên quan trong một cơ chế quản lý Nhà nước ngày càng hoàn thiện và có hiệu quả hơn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, sự đồng thuận và đoàn kết xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường của đất nước, vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

7 nhận xét:

 1. Trong công chống tham nhũng đã có những thành tích nhất định nhưng số tài sản mà nhà nước thu được vẫn chưa đáng kể so với những gì mà những gì mà tội phạm tham nhũng gây ra. Chúng ta cần có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm những sai phạm của các cán bộ để không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

  Trả lờiXóa
 2. Việc thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua đã gây thất thoát nhiều tỷ đồng tài sản của nhà nước. Cần phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức để truy cứu trách nhiệm về hành vi gây thất thoát tài sản của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 3. Để công cuộc chống tham nhũng đạt được hiệu quả thì các cơ quan chức năng cần đưa ra các biện pháp để công khai minh bạch tài sản và quản lý công tác bổ nhiệm cán bộ Không để lợi dụng những sơ hở của công tác bổ nhiệm cán bộ để bổ nhiệm người nhà, người thân...

  Trả lờiXóa
 4. Các cơ quan chức năng cần tham mưu cho lãnh đạo nghiên cứu ra các quy định về quản lý tài sản công và ngăn chặn việc những cá nhân, tổ chức lợi dụng những sơ hở thiếu sót của luật pháp về quản lý tài sản công để mang lại lợi ích cho cá nhân mình.

  Trả lờiXóa
 5. Những sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà sau khi làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức. Thì cần phải kiên quyết xử lý không có chuyện nể nang cứ chiếu theo luật mà xử lý. Thì sẽ răn đe và ngăn chặn được sự thất thoát tài sản nhà nước từ việc cổ phần hóa.

  Trả lờiXóa
 6. Đất đai và tài sản, vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp đều là tài sản công, là tài sản quốc gia, thuộc sở hữu của toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Bảo vệ tài sản công là quyền của toàn dân, nhưng không thể quản lý theo kiểu vô chủ, mà trước hết phải là trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và cá nhân cụ thể, trực tiếp có liên quan trong một cơ chế quản lý Nhà nước ngày càng hoàn thiện và có hiệu quả hơn

  Trả lờiXóa
 7. chống tham nhũng đã có những thành tích nhất định nhưng số tài sản mà nhà nước thu được vẫn chưa đáng kể so với những gì mà những gì mà tội phạm tham nhũng gây ra. Chúng ta cần có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm những sai phạm của các cán bộ để không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

  Trả lờiXóa