Tiếng nói trẻ blog
Searching...

SUY NGHĨ VỀ VIỆC CHÔNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Đăng lúc: Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tiếng nói trẻ

  SUY NGHĨ VỀ VIỆC CHÔNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Thời điểm Đảng ta đang tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí là một thời điểm nhạy cảm và các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng để xuyên tạc, gây dư luận xấu trong nhân dân. Nhưng bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào cuộc đấu tranh đó và nhất định cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau đây, tôi chỉ xin trình bày vài dòng suy nghĩ cá nhân trước những vấn đề thất thoát tài sản công của nhà nước.

Thời gian qua, bên cạnh một số thành công đáng ghi nhận, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn diễn ra khá chậm, chưa thật sự đạt mục tiêu về tăng cường huy động vốn xã hội hóa và bổ sung nguồn lực mới cho phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN sau CPH…. Đáng chú úy, nguy cơ thất thoát tài sản công đã và đang khiến cho dư luận lo ngại. Tình trạng “chảy máu”, thất thoát tài sản công trong quá trình CPH các DNNN đang diễn ra khá phức tạp, khó lường. Cá biệt, có một số cổ đông công khai hoặc ngấm ngầm mua gom cổ phần và trở thành nhóm nhỏ cổ đông lớn nhất, nắm quyền khống chế trong và sau khi CPHDNNN, biến DNNN từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân – theo mô hình “gia đình trị”. Điều này có thể thấy rõ ở một số ít cổ đông từng là lãnh đạo cấp cao của DNNN hoặc người nhà của họ tiến hành thâu tóm một lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp để nắm quyền chi phối.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 03/6/2017, có nội dung quan trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh cũng như phòng tránh hiện tượng chảy máu tài sản công trong quá trình CPH DNNN. Cụ thể: Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng DNNN, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn… Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại DNNN, nhất là trong CPH và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp,…Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau CPH…

Thời gian tới, để bảo vệ tài sản công nói chung và chống “chảy máu” tài sản đất đai nói riêng, tôi nghĩ rằng trong quá trình CPH các DNNN cần tổ chức thanh tra, kiểm toán lại các vụ chuyển nhượng đất đai, hồi tố và truy thu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định hiện hành, các hành vi trục lợi gây thất thoát tài sản công và thất thu ngân sách nhà nước,… Đồng thời, cần sớm nhận diện, xử lý kịp thời và nghiêm khắc cả về tài chính, hành chính và hình sự đối với các cá nhân là lãnh đạo vi phạm.

Đất đai và tài sản, vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp đều là tài sản công, là tài sản quốc gia, thuộc sở hữu của toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Bảo vệ tài sản công là quyền của toàn dân, nhưng không thể quản lý theo kiểu vô chủ, mà trước hết phải là trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và cá nhân cụ thể, trực tiếp có liên quan trong một cơ chế quản lý Nhà nước ngày càng hoàn thiện và có hiệu quả hơn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, sự đồng thuận và đoàn kết xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường của đất nước, vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY