TIN TỨC

Thủ đoạn của bọn bán nước

Suichi Akai!

Thủ đoạn của bọn bán nước

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông là một tất yếu, mà Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng đó. Hiện nay mạng internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá cách mạng Việt Nam. 

Vì vậy, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB trên mạng internet là rất cần thiết.

Phương thức hoạt động DBHB trên mạng internet được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được xác định là một trọng điểm. Chúng tập trung truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và kích động, chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.
Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng… nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

Trong mấy chục năm qua, tổ chức khủng bố Việt Tân ra sức chống phá, nuôi mộng lật đổ chính quyền nhân dân tại nước ta thông qua nhiều hình thức khác nhau. Một cách được Việt Tân đẩy mạnh sử dụng là thao túng những nhân vật cầm đầu các hội nhóm “chống đối tự phát”, như No-U, Hoàng Sa, Diễn đàn Xã hội dân sự… Việt Tân thường gợi ý, giúp những nhóm này tìm ngân quỹ từ nước ngoài, công khai “ràng buộc” các thành viên cốt cán rồi tung hê trên mạng như khẳng định về “thành công”, thực lực trong nước. 

Vì vậy, nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn của bọn bán nước là hết sức cần thiết, nhất là đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay./.

12 nhận xét:

 1. Trong thời đại công nghệ thông tin và mạng internet phát triển như vũ bão hiện nay. Các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, ngăn cản nước ta đi lên Chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 2. Tổ chức khủng bố Việt Tân dùng mọi phương thức, thủ đoạn nhằm ra sức chống phá, nuôi mộng lật đổ chính quyền nhân dân tại nước ta. Để đạt được âm mưu đó các đối tượng của tổ chức khủng bố Việt tân đã sử dụng các mạng internet để tuyên truyền kích động mọi người.

  Trả lờiXóa
 3. Việc các thế lực thù địch và các tổ chức phản động thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình trên mạng internet đòi hỏi người dân chúng ta cần phải hiểu biết và có kiến thức để phân biệt được đâu là đúng đâu là sai để không bị bọn chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 4. Phương thức hoạt động DBHB trên mạng internet được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được xác định là một trọng điểm. Chúng tập trung truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Bởi vì chúng biết bạo lực không thể thắng được chúng ta, điều đó đã được lịch sử minh chứng rất rõ nét.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có thể nói, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, chúng có xu hướng chuyển sang sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trên mạng, lợi dụng mạng internet để tuyên truyền chống phá ngày càng nhiều.

   Xóa
 5. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

  Trả lờiXóa
 6. lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch luôn sử dụng các trang web, blog, đặc biệt là tập trung rất nhiều vào facebook để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm gây rối, chống phá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. đúng như vậy, bọn phản động hoạt động ngày càng tinh vi và xảo quyệt, lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng, việc tiếp cận thông tin của con người ngày càng dễ dàng, chúng càng thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền, xuyên tạc, nhằm ảnh hưởng xấu đến dư luận.

  Trả lờiXóa
 8. lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet, rất nhiều phần mềm được ứng dụng để liên lạc, các đối tượng phản động ngày càng tinh vi hơn trong thủ đoạn khi chúng thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi, huấn luyện, đào tạo nhằm gia tăng các hoạt động chống phá.

  Trả lờiXóa
 9. Cuộc chiến chống Diễn biến hòa bình đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Từ những bọn Việt Tân tháo chạy sang Cali từ những năm 75, đến những thành phần cán bộ sau khi về hưu bất mãn háo danh tiền bạc, hay những người trẻ không có lập trường tư tưởng vững vàng, dễ dàng bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch. Nguy hiểm hơn nữa là sâu trong lòng cán bộ, có một số cán bộ suy thoái về đạo đức, tự diễn biến tự chuyển hóa. Vì vậy chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ. Và hơn hết nữa, bản thân mỗi chúng ta cần đấu tranh chống lại bọn bán nước này, tuyệt đối không để chúng lộng hành

  Trả lờiXóa
 10. Thời đại công nghệ hiện đại, phát triển từng ngày, thủ đoạn của bọn phản động, các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt. Bản thân mỗi chúng ta, cần có một cái nhìn chính xác nhất, tránh những luận điệu xuyên tạc, xét lại lịch sử, chống phá nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng… nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

  Trả lờiXóa