TIN TỨC

ĐỒNG TÂM: Trưởng thôn hay xã hội đen? (P1)

Bờm@

Nói về những thành phần cộm cán chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật tại Đồng Tâm ngoài hai "quý ngài" Lê Đình Kình và Bùi Viết Hiểu ra thì sẽ thật là "bất công" nếu chúng ta không nhắc tới ông trưởng thôn Hoành - Lê Đình Công.

Mới nghe tên Lê Đình Công chắc nhiều người nghĩ ông này có là người trong họ với cụ Lê Đình Kình. Xin thưa, không chỉ là người trong họ, Lê Đình Công còn có quan hệ huyết thống với Lê Đình Kình ( Lê Đình Công là con trai ruột của Lê Đình Kình). Đời cha ăn mặn, đời con khát nước!

Ông cha ta dạy chớ có sai bao giờ. Chẳng thế mà những ngày vừa qua, kẻ to mồm nhất, manh động nhất, "thanh niên cứng" nhất không ai khác ngoài  Lê Đình Công. 

Hãy xem ông "trưởng thôn ưu tú" này làm những gì?

Trong biên bản Đồng Tâm ngày 03/9 vừa qua có đoạn: “Từ ngày 3 - 9 - 2017 nhân dân xã Đồng Tâm tuyên chiến với bọn tham nhũng, giặc nội xâm. Nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất của nhân dân ta. Kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị tan xác. Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đến cùng"

Với tư cách là một trưởng thôn, thay vì việc tuyên truyền, đối thoại với người dân để tháo gỡ những hiểu lầm, khúc mắc chưa được giải quyết; thay vì kêu gọi người dân thượng tôn pháp luật; thay vì vận động những người có hành vi vi phạm pháp luật biết ăn năn hối cải, Lê Đình Công lại vào hùa với đám người xấu bằng việc ký tên vào tờ biên bản đó như thể với tư cách là đại diện của thôn. Hành động này đã thể hiện bản chất của Lê Đình Công, nó cho thấy Lê Đình Công cùng hội cùng thuyền với cha mình (Lê Đình Kình) và những kẻ khác trong Nhóm Đồng Thuận.

Kết quả hình ảnh cho bien bản đồng tâm

Ai đời một trưởng thôn, một "công dân ưu tú", người đại diện cho chính quyền ở cấp cơ sở lại có những tuyên bố vô phép, vô luân, coi thường pháp luật như thế. Đây chỉ có thể là cách nói năng của phường thảo khấu, đầu trộm đuôi cướp không hơn không kém. 

Trong Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố của Bộ Nội vụ có chỉ rõ: 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố

1. Nhiệm vụ:

a) Bảo đảm các hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này;

b) Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố;

c) Triển khai thực hiện những nội dung do cộng đồng dân cư của thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp; tổ chức nhân dân trong thôn, tổ dân phố thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ do cấp trên giao.

d) Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố không trái với quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, tổ dân phố, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động;

e) Tổ chức vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thôn, tổ dân phố, không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố;

g) Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố; lập biên bản về những vấn đề đã được nhân dân của thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp, bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

h) Phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức tự quản (nếu có) của thôn, tổ dân phố như: Tổ dân vận, Tổ hòa giải, Tổ quần chúng bảo vệ an ninh và trật tự, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ bảo vệ sản xuất và các tổ chức tự quản khác theo quy định của pháp luật;

i) Hằng tháng báo cáo kết quả công tác với Ủy ban nhân dân cấp xã; sáu tháng đầu năm và cuối năm phải báo cáo công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.


Rõ ràng với những việc đã làm Lê Đình Công không đủ tư cách làm một người lãnh đạo chính quyền dù đó là ở cấp thôn. 

6 nhận xét:

 1. Nói về những thành phần cộm cán chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật tại Đồng Tâm ngoài hai "quý ngài" Lê Đình Kình và Bùi Viết Hiểu ra thì sẽ thật là "bất công" nếu chúng ta không nhắc tới ông trưởng thôn Hoành - Lê Đình Công.
  Mới nghe tên Lê Đình Công chắc nhiều người nghĩ ông này có là người trong họ với cụ Lê Đình Kình. Xin thưa, không chỉ là người trong họ, Lê Đình Công còn có quan hệ huyết thống với Lê Đình Kình ( Lê Đình Công là con trai ruột của Lê Đình Kình). Đời cha ăn mặn, đời con khát nước!

  Trả lờiXóa
 2. Bản chất lưu manh và cái đuôi cáo của Cụ Kình cùng nhóm Đồng Thuận đã lòi ra. Nhìn những hành động ngu xuẩn của họ mà chẳng thể kìm chế lòng căm phẫn của bản thân mình lại được. Lũ cõng rắn cắn gà nhà như bọn mất dạy Đồng Thuận nên xử nghiêm, trị mạnh mới đáp ứng được lòng dân.

  Trả lờiXóa
 3. Là một người giữ chức vụ trưởng thôn nhưng Lê Đình Công lại phát biểu bằng lời lẽ hết sức lưu manh. hắn dùng những từ ngữ như đổ máu, tan xác, chết, đến cùng... Thiết nghĩ những từ ngữ như thế chỉ đáng xuất hiện ở những kẻ vô học trong tình hình đất nước phát triển như hiện nay và với tình hình Đồng Tâm hiện tại thì chẳng khác nào hắn ta tự điền tên mình vào danh sách những kẻ phá hoại đất nước này cả!

  Trả lờiXóa
 4. Với tư cách là một trưởng thôn, thay vì việc tuyên truyền, đối thoại với người dân để tháo gỡ những hiểu lầm, khúc mắc chưa được giải quyết; thay vì kêu gọi người dân thượng tôn pháp luật; thay vì vận động những người có hành vi vi phạm pháp luật biết ăn năn hối cải, Lê Đình Công lại vào hùa với đám người xấu bằng việc ký tên vào tờ biên bản đó như thể với tư cách là đại diện của thôn.

  Trả lờiXóa
 5. Với tư cách là một trưởng thôn, thay vì việc tuyên truyền, đối thoại với người dân để tháo gỡ những hiểu lầm, khúc mắc chưa được giải quyết; thay vì kêu gọi người dân thượng tôn pháp luật; thay vì vận động những người có hành vi vi phạm pháp luật biết ăn năn hối cải, Lê Đình Công lại vào hùa với đám người xấu bằng việc ký tên vào tờ biên bản đó như thể với tư cách là đại diện của thôn. Hành động này đã thể hiện bản chất của Lê Đình Công, nó cho thấy Lê Đình Công cùng hội cùng thuyền với cha mình (Lê Đình Kình) và những kẻ khác trong Nhóm Đồng Thuận.

  Trả lờiXóa
 6. Hành động này đã thể hiện bản chất của Lê Đình Công, nó cho thấy Lê Đình Công cùng hội cùng thuyền với cha mình (Lê Đình Kình) và những kẻ khác trong Nhóm Đồng Thuận. Ai đời một trưởng thôn, một "công dân ưu tú", người đại diện cho chính quyền ở cấp cơ sở lại có những tuyên bố vô phép, vô luân, coi thường pháp luật như thế. Đây chỉ có thể là cách nói năng của phường thảo khấu, đầu trộm đuôi cướp không hơn không kém.

  Trả lờiXóa