TIN TỨC

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Dự báo thiên tài của Các Mác

Suichi Akai!


  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Dự báo thiên tài của Các Mác

Xã hội loài người chúng ta đã trải qua 3 cuộc Cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một nền sản xuất tiên tiến, một lực lượng lao động vượt trội, đưa đã xã hội loài người đến sự phát triển vượt bậc. Và ngày nay, đi đâu chúng ta cũng nghe nói đến cụm từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0). Đây là sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và nhắc đến cuộc Cách mạng này, chúng ta không khỏi suy ngẫm lại dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc… tạo ra những cơ hội và những thách thức đối với mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay.

Công lao vĩ đại của C.Mác là áp dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội và đã chỉ ra tính quy luật của các biến đổi xã hội như là một quá trình lịch sử - tự nhiên. Theo C.Mác, con người muốn tồn tại, trước hết phải lao động sản xuất để tạo ra những vật phẩm nuôi sống mình, sau đó mới đến vấn đề tinh thần, tư tưởng. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ đời sống tinh thần. Các quan hệ chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo… đều hình thành, biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Đi sâu nghiên cứu nền sản xuất xã hội, C.Mác phát hiện ra quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. 

Trong lực lượng sản xuất, vai trò của KHCN được thể hiện ở trình độ của người lao động và trình độ của công cụ lao động, là “sức mạnh của tri thức đã được vật thể hóa”. Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong hai yếu tố này sẽ tạo động lực cho sự phát triển lực lượng sản xuất và do đó thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển phù hợp. Những quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng xã hội và đóng vai trò quyết định sự tồn tại, biến đổi của kiến trúc thượng tầng xã hội.

Năm 2011, tại Hội chợ Công nghệ Hannover ở Cộng hòa Liên bang Đức, thuật ngữ “Công nghiệp 4.0” lần đầu tiên được đưa ra. Từ đó, đến nay, thuật ngữ “Công nghiệp 4.0” được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này là sự tích hợp về mặt công nghệ, nhờ đó xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, đem lại sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể. So sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng 4.0 phát triển với tốc độ ở cấp số nhân, tạo nên sự biến đổi của toàn bộ các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị; làm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện nền kinh tế mỗi quốc gia về cấu trúc, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, mô hình kinh doanh, thị trường lao động…

Vậy, những dự báo thiên tài của Mác liệu đã đủ để chứng minh việc tiến lên chủ nghĩa xã hội là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người chưa các bạn?

11 nhận xét:

 1. Dự báo thiên tài của C.Mác về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những dự báo khác. Cho chúng ta thấy rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là điều hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có những kẻ không hiểu biết mới ngăn cản việc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 2. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản. Nó không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đến đường lối chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng đi lên của đất nước. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là nhìn nhận đúng đắn. Các thế lực thù địch chúng luôn tìm mọi cách để ngăn cản việc đất nước ta đi lên Chủ nghĩa xã hội. Mọi người dân cần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 4. “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Vậy mà có những kẻ luôn luôn muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chỉ vì mấy đồng tiền viện trợ của các tổ chức phản động ở nước ngoài.

  Trả lờiXóa
 5. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Chỉ có những kẻ ngu si, đần độn chúng mới có những suy nghĩ lệch lạc và có những hành động ngăn cản việc đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. Con người muốn tồn tại, trước hết phải lao động sản xuất để tạo ra những vật phẩm nuôi sống mình, sau đó mới đến vấn đề tinh thần, tư tưởng-đó là cái đích con người hướng đến. XHCN cũng hướng đến những thứ như thế và để làm được điều đó thì bước đệm đầu rất quan trọng. VN cũng đang trong giai đoạn đầu. Tôi tin rằng XHCN sẽ đến được với mọi người!

  Trả lờiXóa
 7. Xã hội loài người chúng ta đã trải qua 3 cuộc Cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một nền sản xuất tiên tiến, một lực lượng lao động vượt trội, đưa đã xã hội loài người đến sự phát triển vượt bậc. Và ngày nay, đi đâu chúng ta cũng nghe nói đến cụm từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0). Đây là sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và nhắc đến cuộc Cách mạng này, chúng ta không khỏi suy ngẫm lại dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc… tạo ra những cơ hội và những thách thức đối với mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay.

  Trả lờiXóa
 8. phải công nhận là trí tuệ của con người ngày càng phát triển, sức sáng tạo của con người là vô hạn, mọi thứ đều có thể xảy ra khi mà con người ta không ngừng tư duy, suy nghĩ, sáng tạo, mọi ý tưởng đều có thể trở thành hiện thực.

  Trả lờiXóa
 9. chúng ta đang thực sự tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp rất lớn, hàng loạt các nghiên cứu, những phát minh được ra đời, với những sản phẩm hiện đại, trên tất cả các lĩnh vực, từ nông nghiệp đến công nghiệp, máy móc,..., tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh, bảo vệ thiên nhiên.

  Trả lờiXóa
 10. Theo C.Mác, con người muốn tồn tại, trước hết phải lao động sản xuất để tạo ra những vật phẩm nuôi sống mình, sau đó mới đến vấn đề tinh thần, tư tưởng. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ đời sống tinh thần. Các quan hệ chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo… đều hình thành, biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Đi sâu nghiên cứu nền sản xuất xã hội, C.Mác phát hiện ra quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. Chủ nghĩa Mác lenin là tiến bộ nhất hiện nay trong thế giới loài người

  Trả lờiXóa
 11. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ đời sống tinh thần. Các quan hệ chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo… đều hình thành, biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Đi sâu nghiên cứu nền sản xuất xã hội, C.Mác phát hiện ra quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất

  Trả lờiXóa