TIN TỨC

Vững niềm tin theo Đảng

Suichi Akai!“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,

Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió

Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,

Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ…”

Chắc hẳn rằng nếu là Người Việt Nam, đại đa số đều biết đến những câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng đi vào lòng người ấy. Và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ Chí Minh”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu.

Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. 

Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân tôi tự hứa rằng mình phải cố gắng phấn đấu để bản thân luôn là một Đảng viên, một Đoàn viên ưu tú. 

Để làm được điều đó, tôi ý thức mình phải luôn cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn biết ơn Đảng vì đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Các bạn thì sao?

7 nhận xét:

 1. Với tôi, là công dân Việt Nam, là một người Đảng viên tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn nhận thức đúng đắn về Đảng, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 2. Trong trái tim mỗi con người, ai cũng có niềm tin, niềm tin đó luôn giúp cho họ có được cuộc sống và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đối với tôi cũng vậy, niềm tin lớn nhất trong tôi, đó là niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng dân tộc vượt qua những tác động không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xung đột sắc tộc ngày càng gay gắt ở Trung Đông... đặc biệt là trước các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta

  Trả lờiXóa
 4. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì chống các biểu hiện suy thoái của đảng viên, cán bộ cũng phải là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử thì cũng chính nhân dân sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc chiến chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển hóa”, “tư diễn biến” trong nội bộ

  Trả lờiXóa
 5. Đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ, nhân dân Việt Nam khắp từ Nam chí Bắc, từ miền ngược tới miền xuôi, đã hăng hái đi theo Đảng thực hiện công cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ gian khổ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

  Trả lờiXóa
 6. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ giúp đất nước chúng ta ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 7. Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa