Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Vững niềm tin theo Đảng

Đăng lúc: Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Suichi Akai!“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,

Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió

Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,

Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ…”

Chắc hẳn rằng nếu là Người Việt Nam, đại đa số đều biết đến những câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng đi vào lòng người ấy. Và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ Chí Minh”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu.

Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. 

Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân tôi tự hứa rằng mình phải cố gắng phấn đấu để bản thân luôn là một Đảng viên, một Đoàn viên ưu tú. 

Để làm được điều đó, tôi ý thức mình phải luôn cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn biết ơn Đảng vì đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Các bạn thì sao?


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY