TIN TỨC

Đừng đánh đồng là cờ thiêng liêng với lá cờ phản bội

Suichi Akai!

Quốc kỳ, quốc ca là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, là hình ảnh đại diện cho quốc gia, dân tộc trước thế giới. Ngoại trừ các hoạt động trong nước, quốc kỳ khi được treo lên trong các sự kiện quốc tế hoặc được các vận động viên khoác lên người ở các sự kiện thể thao quốc tế thực sự là niềm vinh quang. 

Mỗi khi bài quốc ca được cất lên, người hát dường như gửi theo biết bao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đặc biệt, những người con của quê hương Việt Nam, khi đi xa Tổ quốc, mỗi khi được nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, được nghe bài quốc ca quen thuộc trong lòng chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự xúc động, bồi hồi, tưởng nhớ. Đó chính là tinh thần dân tộc cao cả. Quốc kỳ, quốc ca là cái riêng của mỗi quốc gia!

Việc lựa chọn quốc kỳ, quốc ca là quyền riêng của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Vậy nhưng, hiện nay có một số đối tượng có tư tưởng thù địch với Việt Nam, đã cố tình hiểu sai ý nghĩa và giá trị của quốc ca, quốc kỳ, đánh đồng quốc ca, quốc kỳ của Việt Nam với vấn đề chế độ chính trị. Chúng cho rằng quốc ca Việt Nam hiện tại, lá cờ đỏ sao vàng hiện tại hay cờ vàng ba sọc (lá cờ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn -chính phủ bù nhìn của Mỹ dựng lên phục vụ cho việc xâm lược, thống trị Việt Nam) đều là một. Người dân khi thấy lá cờ đỏ sao vàng hay lá cờ vàng ba sọc đều có quyền tự hào dân tộc mình.

Hình ảnh xuyên tạc về Quốc khánh VNCH
Thực chất đây chính là luận điệu tuyên truyền của những kẻ xấu, hòng phủ nhận chế độ chính trị ở Việt Nam, âm mưu khôi phục lại chế độ Ngụy quyền Sài Gòn – một chế độ gắn chặt với đế quốc Mỹ, để Việt Nam trở thành lệ thuộc vào Mỹ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và bao công sức và xương máu của các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc Việt Nam.

Người dân Việt Nam mong mỏi đất nước được hòa bình, ổn định, thống nhất để phát triển. Chúng tôi không thể chấp nhận được luận điệu đánh đồng giữa lá cờ của một chính phủ bù nhìn đã gây lên bao tội ác với dân tộc Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng của quốc gia Việt Nam thống nhất ngày nay. Những luận điệu xuyên tạc như vậy đều là luận điệu của những kẻ xấu, đã phản bội lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

3 nhận xét:

  1. Thực chất đây chính là luận điệu tuyên truyền của những kẻ xấu, hòng phủ nhận chế độ chính trị ở Việt Nam, âm mưu khôi phục lại chế độ Ngụy quyền Sài Gòn – một chế độ gắn chặt với đế quốc Mỹ, để Việt Nam trở thành lệ thuộc vào Mỹ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và bao công sức và xương máu của các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có những kẻ không có não trạng mới có những suy nghĩ và mộng tưởng về cái lá cờ ba sọc- cái lá cờ mà Mỹ lập nên cho những kẻ làm tay sai. Lịch sử đã minh chứng rất rõ ràng, giờ còn đi ngược lại lịch sử thì chỉ có đám vô học thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân Việt Nam mong mỏi đất nước được hòa bình, ổn định, thống nhất để phát triển. Chúng tôi không thể chấp nhận được luận điệu đánh đồng giữa lá cờ của một chính phủ bù nhìn đã gây lên bao tội ác với dân tộc Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng của quốc gia Việt Nam thống nhất ngày nay. Những luận điệu xuyên tạc như vậy đều là luận điệu của những kẻ xấu, đã phản bội lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa