Tiếng nói trẻ blog
Searching...

THANH NIÊN VÀ MẠNG XÃ HỘI

Đăng lúc: Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Thanh Hùng
Kết quả hình ảnh cho giới trẻ và mạng
 (nguồn: Internet)
Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, thông qua mạng xã hội nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Facebook là mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích, giải trí - thư giãn, nhất là sự kết nối - chia sẻ thông,.... Nếu sử dụng đúng mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, lợi dụng đặc tính truyền tải nhanh, thông tin tức thì, tính “tự do của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng và rất khó kiểm soát của nguồn thông tin trên Facebook.

Trong giới trẻ hiện nay đã xuất hiện những nhóm lập ra các group, diễn đàn, trang web, câu kết với nhau tuyên truyền, phát tán tài liệu có nội dung xấu lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình của giới trẻ để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai thông qua các bài viết trên mạng xã hội. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền.

Một số người dùng mạng xã hội để tuyên truyền trái pháp luật, những điều huyễn hoặc, thần bí, mê tín dị đoan trong nhân dân, nhất là trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt là trước mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như đại hội đảng các cấp, bầu cử, lễ kỷ niệm… các nhóm này càng hoạt động mạnh.

Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, gần đây trên mạng xã hội có xu hướng đáng lo ngại, đó là hiện tượng lan truyền những nội dung độc hại như nói xấu chế độ, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo, lãnh tụ, xuyên tạc chính sách và đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kích động bạo lực, hận thù, chia rẽ … gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin, mâu thuẫn trong nhân dân. Đứng ra lập các trang web và tham gia vào hoạt động này trên mạng xã hội là các tổ chức phản động ở nước ngoài, những đối tượng xấu ở trong nước. Nhiều bạn trẻ hiện nay vô tình đã tạo điều kiện để đối tượng xấu tiếp cận, lôi kéo, khống chế ép buộc dẫn đến mắc tệ nạn xã hội, trở thành nạn nhân và mục tiêu cho bọn tội phạm gây án. 

Gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể và cơ quan nhà nước cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là với lớp trẻ. Định hướng các em sớm nhận thức được cái tốt - cái thiện, lên án cái xấu - cái ác, mặt lợi - hại khi tham gia vào mạng xã hội, giáo dục tình cảm yêu thương con người, thu hút các em vào những hoạt động tích cực, sân chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, đăng tải thông tin hữu ích, không a dua theo các trào lưu xấu, rèn luyện thể chất, tham gia các hoạt động văn hóa, thiện nguyện, tôn trọng luật pháp, gắn bó, đoàn kết với bạn bè. Đặc biệt, các bậc cha mẹ cần làm gương cho con em trong sử dụng, tham gia mạng xã hội.

Đồng thời trong đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc, tội phạm, cần có sự vào cuộc của các bộ phận thanh niên cũng như cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí; xây dựng các trang web chính thống, huy động các nhóm cộng đồng mạng lành mạnh kết nối, phổ biến những thông tin, hoạt động tích cực, hữu ích, nhân văn trên mạng xã hội. 

Xây dựng đời sống văn hóa, các mối quan hệ ứng xử văn hóa lành mạnh trong đời sống thanh niên. Tổ chức tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tinh thần, hoàn thiện các quy chế, duy trì tốt chế độ, nền nếp và thường xuyên đổi mới các hoạt động văn hóa tinh thần trong sinh hoạt của thanh niên. Quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sự thẩm thấu của các thông tin, văn hóa phẩm độc hại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa vào đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý những cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để thực hiện những hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật. Đào tạo lớp thanh niên giỏi về công nghệ thông tin, vững về bản lĩnh chính trị, đủ năng lực đấu tranh với mọi luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY