TIN TỨC

LẠI TRÒ HỀ MANG TÊN KHÁNG THƯ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN

1 nhận xét:

  1. Đúng là một luận điệu tráo trở của những kẻ xưng danh là chức sức một số tôn giáo ở Việt Nam. Luật tín ngưỡng tôn giáo ra đời là một bước để thể chế hóa tinh thần đảm bảo tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được quy định trong Hiến pháp 2013. Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.

    Trả lờiXóa