Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐỪNG LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Đăng lúc: Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Suichi Akai!

ĐỪNG LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Thời gian gần đây, trên các trang web, blog của tổ chức khủng bố Việt Tân và các trang của các thế lực thù địch thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến những sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo bản chất của chế độ ta. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ mèm rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”, “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”,…Ngoài ra, chúng còn đồng thời lợi dụng cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để chống phá Đảng, kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. Ấy thế mà, một số người có nhận thức chính trị kém, không tìm hiểu đầy đủ, mới lướt qua các trang tin của chúng đã vội tin và có cái nhìn lệch lạc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cao hơn nữa, là có cái nhìn lệch lạc đối với bộ máy chính quyền của ta.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn phải tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

Vấn đề đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng một Đảng mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa là một Đảng hỏng. Cho nên, từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn thực hiện nhiều cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng. Ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết Đảng ta luôn phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Kể từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính,… đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng. Thế nhưng các thế lực thù địch và những kẻ lơ mơ chính trị lại đang lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực của Đảng ta để chống phá.

Thiết nghĩ, cho dù chúng có sử dụng biện pháp, cách thức nào đi nữa thì chúng không thể phủ nhận một sự thật, đó là quần chúng càng ngày càng tin tưởng vào Đảng hơn vì Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, suy thoái về chính trị tư tưởng, đó là điều mà nhân dân đặc biệt quan tâm. Còn bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và những gì Đảng ta đang làm đều là góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Các bạn đừng để những phần tử xấu và những kẻ mù mờ chính trị lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống phá Đảng làm đánh mất chính kiến của mình các bạn nhé!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY