TIN TỨC

ĐỪNG LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Suichi Akai!

ĐỪNG LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Thời gian gần đây, trên các trang web, blog của tổ chức khủng bố Việt Tân và các trang của các thế lực thù địch thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến những sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo bản chất của chế độ ta. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ mèm rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”, “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”,…Ngoài ra, chúng còn đồng thời lợi dụng cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để chống phá Đảng, kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. Ấy thế mà, một số người có nhận thức chính trị kém, không tìm hiểu đầy đủ, mới lướt qua các trang tin của chúng đã vội tin và có cái nhìn lệch lạc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cao hơn nữa, là có cái nhìn lệch lạc đối với bộ máy chính quyền của ta.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn phải tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

Vấn đề đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng một Đảng mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa là một Đảng hỏng. Cho nên, từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn thực hiện nhiều cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng. Ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết Đảng ta luôn phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Kể từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính,… đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng. Thế nhưng các thế lực thù địch và những kẻ lơ mơ chính trị lại đang lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực của Đảng ta để chống phá.

Thiết nghĩ, cho dù chúng có sử dụng biện pháp, cách thức nào đi nữa thì chúng không thể phủ nhận một sự thật, đó là quần chúng càng ngày càng tin tưởng vào Đảng hơn vì Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, suy thoái về chính trị tư tưởng, đó là điều mà nhân dân đặc biệt quan tâm. Còn bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và những gì Đảng ta đang làm đều là góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Các bạn đừng để những phần tử xấu và những kẻ mù mờ chính trị lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống phá Đảng làm đánh mất chính kiến của mình các bạn nhé!

19 nhận xét:

 1. cho dù chúng có sử dụng biện pháp, cách thức nào đi nữa thì chúng không thể phủ nhận một sự thật, đó là quần chúng càng ngày càng tin tưởng vào Đảng hơn vì Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, suy thoái về chính trị tư tưởng, đó là điều mà nhân dân đặc biệt quan tâm. Còn bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và những gì Đảng ta đang làm đều là góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Các bạn đừng để những phần tử xấu và những kẻ mù mờ chính trị lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống phá Đảng làm đánh mất chính kiến của mình các bạn nhé!

  Trả lờiXóa
 2. Thời gian gần đây, trên các trang web, blog của tổ chức khủng bố Việt Tân và các trang của các thế lực thù địch thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến những sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo bản chất của chế độ ta. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ mèm rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”, “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”,…Ngoài ra, chúng còn đồng thời lợi dụng cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để chống phá Đảng,mọi người cần cẩn thận với giọng điệu của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết Đảng ta luôn phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thái hóa

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta không thể phủ nhận một sự thật, đó là quần chúng càng ngày càng tin tưởng vào Đảng hơn vì Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, suy thoái về chính trị tư tưởng, đó là điều mà nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo quy luật phát triển của tự nhiên thì việc Đảng CS tồn tại đến bây giờ là kết quả tất yếu khách quan. Những tên rận có chăng chỉ là những kẻ đi ngược lại với lịch sử và sự thật!

  Trả lờiXóa
 5. Vấn đề đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng một Đảng mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa là một Đảng hỏng. Cho nên, từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn thực hiện nhiều cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng. Đừng vì một vài con người mà quy chụp cả tập thể

  Trả lờiXóa
 6. Trong thời gian gần đây các đối tượng phản động và các thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng sự phart triển của công nghệ thông tin và sức mạnh của mạng internet chúng tạo ra các trang blog, web, facebook... để đăng tài các bài viết và thông tin sai sự thật mọi người dân Việt Nam cần phải cảnh giác trước các thông tin trên mạng.

  Trả lờiXóa
 7. Việc các đối tượng phản động và những kẻ cơ hội chính trị hàng ngày lu loa kêu gọi dân chủ, nhân quyền và xuyên tạc về đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Trong khi chúng đang sống trong một đất nước hòa bình, mọi người có cuộc sống vui vẻ không phải lo lắng về vấn đề khủng bố. Tính mạng được đảm bảo. Bọn phản động là những kẻ không có não.

  Trả lờiXóa
 8. Cho dù các thế lực thù địch và các tổ chức phản động có dùng cách thức gì để tuyên truyền xuyên tạc về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng không thể làm lung lay ý chí và niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng và nhà nước ta luôn luôn ổn định, vững mạnh, bọn rận đừng có mà manh động kẻo rước họa vào thân.

  Trả lờiXóa
 10. ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 11. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta hãy tập trung vào việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Trả lờiXóa
 13. Xây dựng Đảng thì phải nhận thức tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”

  Trả lờiXóa
 14. Thời gian gần đây với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chống tham nhũng đã mang lại những kết quả tích cực. Đặc biệt, một số vụ án tham nhũng lớn đã và đang được làm rõ. Những kẻ vi phạm pháp luật đã bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 15. Với cách nhìn méo mó, thái độ hằn học, các tiếp cận sai sự thật nên chúng đã đưa lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc, bịa đặt, tự bình luận, phê bình, nhận xét... nói xấu Đảng, Nhà nước, Chính phủ; về con người và đất nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 16. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng phổ biến hiện nay là thông qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia; sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho số thành viên; công khai viết “đơn kiến nghị”, đòi thành lập đảng chính trị đối lập, xin tự thành lập hội, nhóm và đòi khởi kiện, vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về quyền dân sự

  Trả lờiXóa
 17. Thông qua truyền thông, các thế lực thù địch đưa tin sai bản chất sự việc, hiện tượng, làm cho người dân có cái nhìn thiên lệch về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tấn công vào một số cơ quan báo chí, xuất bản và một số nhà báo, nhất là những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do, hòng mua chuộc, “chuyển hóa tư tưởng”, hứa hẹn tài trợ, hậu thuẫn vật chất.

  Trả lờiXóa
 18. HIện nay, các thế lực thù địch lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ, nhất là thông qua internet để tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình gây mất an ninh, trật tự… Thủ đoạn của chúng thường là chắt lọc các thông tin, lựa chọn sự kiện trên báo giấy, báo mạng điện tử, các trang mạng xã hội…, sau đó “cắt gọt”, “bình luận” dẫn dắt, rút tít “giật gân” để thu hút người vào xem, tìm hiểu, bình luận, nhằm tạo hiệu ứng, lan tỏa trong xã hội theo hướng tiêu cực.

  Trả lờiXóa
 19. Các thế lực thù địch luôn tìm cách để viết bài, đăng tin bóp méo các sự kiện, vụ việc, hiện tượng xảy ra trong xã hội, lồng ghép thật giả làm cho nhiều người không phân biệt rõ trắng đen, phải trái, gây hoài nghi trong nội bộ, làm giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân với Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa