TIN TỨC

TRĂM BÀI DIỄN THUYẾT KHÔNG BẰNG MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG

Suichi Akai!

 TRĂM BÀI DIỄN THUYẾT KHÔNG BẰNG MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ta đã nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một số cán bộ đảng viên trước hết là do chính bản thân cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện. lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân,…. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng vào Đảng ta.

Sinh thời, Bác Hồ có nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong mọi việc. Không có lĩnh vực nào có tác dụng nêu gương bằng lĩnh vực đạo đức. Trong gia đình, đó là tấm gương của cha, mẹ đối với con cái, của anh, chị đối với các em. Trong xóm, làng, khu phố, đó là tấm gương của thế hệ cao niên, các cụ cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ. Trong cơ quan Đảng và Nhà nước, đó là tấm gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đối với nhân viên. Trong xã hội, đó là những tấm gương “người tốt, việc tốt” đối với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: “Bác Hồ thường nhắc đến một phương pháp giáo dục rất quan trọng là sức mạnh của sự nêu gương. Bác luôn nêu gương trước cho mọi người noi theo”.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng. Người thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bác là cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng để quần chúng tin tưởng, học tập và noi theo.

Cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải sống thanh bạch, giản dị và nêu gương tốt trên hết. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Học gương Bác Hồ là phải học từ cái tâm, từ những xúc động đến rưng nước mắt của Bác trước nỗi khổ của con người, là vận dụng những bài học đó để suy nghĩ và thực hiện trong đời sống hàng ngày.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải làm tốt phương pháp nêu gương. Cụ thể là nói đi đôi với làm, nói được thì làm được; kiên quyết khắc phục những biểu hiện quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng, phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc nói nhiều làm ít, nói mà không làm,…. Chúng ta, những đảng viên trẻ của thế hệ tương lai của nước nhà, phải làm tốt phương pháp nêu gương như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy các bạn nhé!

7 nhận xét:

 1. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải làm tốt phương pháp nêu gương. Cụ thể là nói đi đôi với làm, nói được thì làm được; kiên quyết khắc phục những biểu hiện quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng, phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc nói nhiều làm ít, nói mà không làm,…. Chúng ta, những đảng viên trẻ của thế hệ tương lai của nước nhà, phải làm tốt phương pháp nêu gương như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 2. Bác Hồ sẽ mãi mãi là niềm tự hào của mỗi nguời con Việt Nam, Bác là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống giản dị, nhờ có Bác đất nước ta được hưởng độc lập, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. do vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh là sự nghiệp lâu dài, có ảnh hưởng lớn đến tương lai của đất nước, trong đó thế hệ trẻ ngày càng phải biết rõ tầm quan trọng của điều này, xứng đáng là tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải sống thanh bạch, giản dị và nêu gương tốt trên hết. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Học gương Bác Hồ là phải học từ cái tâm, từ những xúc động đến rưng nước mắt của Bác trước nỗi khổ của con người, là vận dụng những bài học đó để suy nghĩ và thực hiện trong đời sống hàng ngày.

  Trả lờiXóa
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng. Người thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. Bác là một tấm gương cho chúng ta noi theo.

  Trả lờiXóa
 5. Bác Hồ là một minh chứng điển hình cho sự trong sạch, giản dị, tận tâm với nước, với dân mà một bộ phận cán bộ trong bộ máy nhà nước ta đang thiếu đi. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa bao giờ là thừa cả. Rất hi vọng tất cả chúng ta, mọi công dân VN đều noi theo tấm gương sáng ngời của Người!

  Trả lờiXóa

 6. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng. Người thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bác là cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng để quần chúng tin tưởng, học tập và noi theo.

  Trả lờiXóa
 7. Sinh thoi Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong mọi việc. Không có lĩnh vực nào có tác dụng nêu gương bằng lĩnh vực đạo đức. Trong gia đình, đó là tấm gương của cha, mẹ đối với con cái, của anh, chị đối với các em. Trong xóm, làng, khu phố, đó là tấm gương của thế hệ cao niên, các cụ cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ. Trong cơ quan Đảng và Nhà nước, đó là tấm gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đối với nhân viên. Trong xã hội, đó là những tấm gương “người tốt, việc tốt” đối với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác giúp chúng ta sáng hơn!

  Trả lờiXóa