TIN TỨC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG TRÁI TIM NHÂN LOẠI

Suichi Akai!

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sinh ra nhiều anh hùng viết lên trang sử vẻ vang cho dân tộc, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng vĩ đại nhất. Bởi vì, Người là người Việt Nam đầu tiên đã tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. Bằng sự nhạy bén chính trị và qua tìm hiểu thực tiễn cách mạng thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua hạn chế của các bậc tiền bối, Người là người đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao văn hóa nhân loại, tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. Không chỉ kế thừa, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê nin vào phong trào cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn góp phần phát triển học thuyết của Lê nin về cách mạng thuộc địa.

Đối với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Đảng lên vị trí đảng cầm quyền. Người đã lãnh đạo Đảng để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mở đầu là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tự do. Tiếp đó, những thắng lợi vĩ đại, vang dội khắp năm châu của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Người gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những trang hào hùng nhất trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng dân tộc vĩ đại, đã đi vào lịch sử và sống mãi với muôn đời sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là “biểu tượng về cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”, mà Người còn có “sự đóng góp quan trọng vào nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật”. Người đã được UNESCO ghi danh vào danh sách “các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế”. 

Trên hành trình vạn dặm đi tìm chân lý, đến nhiều nước, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, Người đã học tập và làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn văn hóa phương Đông và phương Tây. Người đã từng hấp thụ văn hóa nhân đạo và dân chủ của phương Tây, đặc biệt là tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của truyền thống văn hóa Pháp. Người trân trọng mọi giá trị văn hóa nhân loại, tôn trọng và chấp nhận những giá trị khác biệt với sự lựa chọn của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra chủ trương kế thừa truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc phải đi đôi với việc học tập và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đi trước thời gian, nhiều chủ trương văn hóa được Người đề ra rất sớm – từ giữa những năm 40 và 50 của thế kỷ XX như: Xóa mù chữ, trồng cây, trồng người, phủ xanh đồi trọc, cải tạo môi trường sinh thái,…., đến thế kỷ XXI này đã trở thành những vấn đề nóng, cấp bách, mang tính toàn cầu, mà nhân loại bắt buộc phải quan tâm, giải quyết.

Là một vĩ nhân đã để lại dấu ấn đặc biệt trong thế kỷ XX, sự kính trọng, ngưỡng mộ, đánh giá cao của nhân loại đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề thay đổi. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, đã và đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác, nhằm phát hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa, tư tưởng trong cuộc đời Người cho công cuộc bảo vệ và xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người sẽ sống mãi và đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

12 nhận xét:

 1. Chắc chắn bất cứ thế hệ nào, và bất cứ ai, mãi mãi về sau đi nữa sẽ luôn khắc ghi công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, để đổi lại sự độc lập ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay cho chúng ta, Bác hồ và Đảng ta đã lãnh đạo toàn thể nhất dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm, từng bước xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh, đạo đức của người là cả một di sản quý báu để thế hệ sau học tập và noi theo và Bác sẽ sống mãi trong trái tim nhân loại.

  Trả lờiXóa
 2. Người trân trọng mọi giá trị văn hóa nhân loại, tôn trọng và chấp nhận những giá trị khác biệt với sự lựa chọn của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra chủ trương kế thừa truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc phải đi đôi với việc học tập và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại

  Trả lờiXóa
 3. nhân dân VN và thế giới luôn ca ngợi những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, Mỹ Latin và thế giới, ca ngợi tinh thần bất khuất, tính nhân văn, nhân đạo cao cả và tấm gương đạo đức trong sáng của Người, ca ngợi cuộc đấu tranh anh hùng vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Đối với dân tộc VN chúng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, người cộng sản đầu tiên, trung kiên và cách mạng, danh nhân văn hóa thế giới. trong lòng mỗi người dân VN chúng ta hình ảnh của Người là ko bao giờ thayd dổi và nó sống mãi qua các thế hệ

  Trả lờiXóa
 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là “biểu tượng về cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”, mà Người còn có “sự đóng góp quan trọng vào nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật”. Người đã được UNESCO ghi danh vào danh sách “các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế”.

  Trả lờiXóa
 6. Bác Hồ là vị cha già của dân tộc là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo. Bác luôn ở trong trái tim mỗi con người Việt Nam và nhân dân trên Thế giới. Sự ra đi của người là nỗi đau không thể nào quên của người dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 7. Trong lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước để đất nước ta có được như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu các tấm gương anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lo lắng cho mọi người dân. Người là vị cha già của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tự hào là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời sống và làm việc theo gương của Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 9. Đối với mỗi người Việt Nam, Bác Hồ đã trở thành một người anh hùng vĩ đại trong trái tim . Bác Hồ luôn ở trong mỗi trái tim người Việt Nam và cả những người yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới không chỉ bởi những cống hiến, những hi sinh của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn bởi lối sống mẫu mực, giản dị của Người

  Trả lờiXóa
 10. Bác Hồ không chỉ là tài sản riêng của một thế hệ, hay chỉ duy nhất một dân tộc, mà con người vĩ đại ấy là vốn quý của cả nhân loại, và đặc biệt Người vẫn đang sống trong nhịp đập trái tim của những người trẻ hôm nay

  Trả lờiXóa
 11. Tấm gương Hồ Chí Minh là những điều bình dị ai cũng có thể học tập và làm theo và cũng là tầm cao của dân tộc phải phấn đấu suốt đời

  Trả lờiXóa
 12. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng tiên tiến, đi trước thời đại và là kim chỉ nam cho mọi hành động. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như ngọn đuốc dẫn dắt chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tấm gương của Người là những giá trị cao đẹp về văn hóa, đạo đức của con người

  Trả lờiXóa