TIN TỨC

THANH NIÊN HỌC VÀ HÀNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Suichi Akai!


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người cha già kính yêu của dân tộc đã đi xa hơn một nửa thế kỷ nhưng mỗi lần đọc những mẩu chuyện kể về Bác, nghe những câu chuyện cảm động về Bác, bản thân tôi không kiềm được nước mắt vì sự hy sinh của Bác cho đất nước, cho nhân dân thực sự là vĩ đại, không gì có thể so sánh được. Đặc biệt là tình cảm của Bác dành cho thế hệ thanh niên của nước nhà.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục thanh niên. Người coi tương lai, tiền đồ của Tổ quốc và sự thành công của cách mạng phần lớn phụ thuộc vào thanh niên. Đồng thời, các thế hệ thanh niên nước ta cũng rất mực yêu thương, quý trọng Người và không ngừng học tập, phấn đấu, làm theo lời dạy của Người.

Từ thuở đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ, nhân dân ta sống kiếp ngựa trâu dưới ách thực dân, phong kiến tưởng như không có đường ra, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với hai bàn tay trắng đã tự nhận trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc một cách lặng lẽ về mình là ra đi tìm đường cứu nước. Người đi khắp năm châu bốn biển suốt mấy chục năm trời vừa kiếm sống, vừa học tập vừa tham gia phong trào cách mạng quốc tế để tìm đến lý tưởng cách mạng, tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm đến chủ nghĩa xã hội khoa học.

Khi về nước, Người lãnh đạo thanh niên, đào tạo cán bộ, thành lập Đảng bộ tham mưu, lãnh đạo cách mạng nước ta. Người dạy chúng ta:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

Người coi mọi việc muốn thành công, thanh niên phải nhận thức rõ vấn đề. Tức là phải giác ngộ lý tưởng, phải hiểu rõ việc mình làm. Quan trọng hơn là thanh niên phải giữ được độ bền của ý chí, phải kiên trì, bền bỉ thắng không kiêu, bại không nản, quyết tâm làm đến cùng và đi đến thắng lợi cuối cùng.

Thanh niên chúng ta ngày nay được thừa hưởng những thành tựu của cách mạng của các thế hệ cha anh đã để lại. Song sự nghiệp cách mạng, lý tưởng phấn đấu vẫn tiếp tục đặt lên vai các thế hệ thanh niên nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, quyết không chịu để nước ta nghèo hèn, tụt hậu, thua kém các nước anh em; đưa đất nước ta vững bước cùng nhân loại đi vào thế kỷ XXI, đi vào thế giới hiện đại bằng thế và lực mới.

Thanh niên ngày nay phải vươn lên rất nhiều, bộc lộ chính kiến, thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của mình trong công việc với trí tuệ cao. Thanh niên có tinh thần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh để chiến thắng mọi sự cám dỗ thấp hèn của các tiêu cực và tệ nạn xã hội, các văn hóa đồi trụy, lai căng. Thanh niên có nhiều đặc điểm lứa tuổi rất sôi nổi, nhiệt tình, dễ tiếp thu cái mới; ham học hỏi,… nhưng cũng thiếu độ bền cần thiết, ít có kinh nghiệm nên thiếu kiên trì, bền bỉ, thậm chí dễ mắc sai lầm, thiếu sót.

Để học và thực hành theo lời Bác dạy, thanh niên phải làm theo những điều sau đây:

Một là, phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng.

Hai là, phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ tập thể, của nhân dân tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

Ba là, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị, chống kiêu căng tự mãn, chống lãng phí xa hoa, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Năm là, luôn luôn dìu dắt và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

1 nhận xét:

  1. Thanh niên ngày nay phải vươn lên rất nhiều, bộc lộ chính kiến, thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của mình trong công việc với trí tuệ cao. Thanh niên có tinh thần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh để chiến thắng mọi sự cám dỗ thấp hèn của các tiêu cực và tệ nạn xã hội, các văn hóa đồi trụy, lai căng. Thanh niên có nhiều đặc điểm lứa tuổi rất sôi nổi, nhiệt tình, dễ tiếp thu cái mới; ham học hỏi,… nhưng cũng thiếu độ bền cần thiết, ít có kinh nghiệm nên thiếu kiên trì, bền bỉ, thậm chí dễ mắc sai lầm, thiếu sót.

    Trả lờiXóa