TIN TỨC

“ĐỐI THOẠI HAY ĐẢNG VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI” – SỰ BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN

Suichi Akai!

Thời gian gần đây, trên các trang mạng, blog của tổ chức khủng bố Việt Tân vừa đăng một bài viết có tên là “Đối thoại hay Đảng vừa đá bóng vừa thổi còi”, chúng ra sức “lên án” một cách bất lực, không có cơ sở thực tiễn, nào là “Bất cứ cuộc đối thoại nào diễn ra với bất cứ thành phần nào cũng không được phép va chạm với các lĩnh vực mà đảng coi là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”, “Đảng đối thoại nhưng trong đầu chỉ nghĩ những chủ trương, đường lối của đảng là chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch”, “Cho dù có lòng yêu nước, muốn đối thoại trong chiều hướng xây dựng, cũng không ai có đủ can đảm bước vào vở tuồng mà họ biết trước chỉ là một cú lừa”,… Đọc xong bài viết tôi cảm thấy thương hại cho họ, không biết rằng họ đã được trả bao nhiêu tiền để viết một bài như thế này. Chúng sẵn sàng bán rẻ nhân cách, phủ nhận sự thật mà chúng biết chắc rằng đó là một chân lý không thể thay đổi. Dù đó là đảng nào đi nữa thì bản chất dân chủ của một đảng cầm quyền là bất di bất dịch
(Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử)
Đảng Cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của thế kỷ XX sáng lập và rèn luyện. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân – giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội. Điều đó đã được thể hiện trong Điều 4 Hiến Pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; Các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong mọi tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng còn mở rộng nội hàm của nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt đảng, đó là: “Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỹ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân”.

Tôi đang nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ. Liệu các nhà tự xưng là “dân chủ”, “nhân quyền” có hiểu thế nào là tập trung dân chủ không? Hay là cố tình không hiểu hoặc hiểu sai lệch? Vậy thì để tôi nói cho các “Ngài” nghe để hiểu thêm nhé. Tập trung có nghĩa là kỷ luật, thống nhất, còn dân chủ nghĩa là dân làm chủ. Tập trung dân chủ có nghĩa là Đảng luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng quyền lãnh đạo của tập thể nhưng phải theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Các “Ngài” đã hiểu ra chưa? Với một người có trình độ cử nhân như tôi còn biết tới điều đó. Huống hồ các “Ngài” đều là trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Xin thưa với các ngài, nếu như thực hiện dân chủ mà không có tập trung, không có kỷ luật thì trong Đảng sẽ trở thành một câu lạc bộ cãi vã, ai cũng nói, không ai nể nai, thì xã hội này sẽ trở thành bạo loạn, chứ không phải là một nền “dân chủ” như các ngài nói đâu.

Trở lại câu chuyện của lịch sử, xin thưa đã có lúc Đảng Cộng sản Việt Nam rút vào hoạt động bí mật, đã để cho các ngài bước lên vũ đài chính trị của nước nhà, nhưng kết quả thế nào? Các ngài đã bỏ của chạy lấy người, phản bội đất nước để cầu cơm ăn, áo mặc cho riêng mình, bỏ mặc nhân dân Việt Nam phải chịu lầm than trước sự áp bức và xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đưa đất nước ta phát triển, đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và cơ đồ như ngày nay. Xin hỏi, lúc khó khăn các “ngài” đã ở đâu. Bây giờ đất nước được thống nhất, hòa bình, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc, các ngài ở một “phương trời xa” quay trở về. Lấy danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” để hòng thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Về việc góp ý sửa đổi Hiến Pháp, xin thưa lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là bất khả xâm phạm, điều đó đã được toàn thể nhân dân Việt Nam và cả thế giới công nhận. Các ngài nói thực hiện dân chủ, nhưng dân chủ của các ngài là “Kích động người dân chặn quốc lộ 1A, gây mất an ninh trật tự”, “tụ tập đông người khiếu kiện chiếm trụ sở UBND gây mất ổn định khu vực”. Xin thưa với các ngài đến là làm loạn, chứ không phải dân chủ, nhân quyền như các ngài đã rêu rao đâu. 

Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều ở nơi dân, Đảng phát huy quyền làm chủ của con người nhưng phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Xin thưa với các ngài thích dân chủ, ở các nước tư bản, nếu dân chủ như của ngài thì không còn mạng để nói nữa đâu. Nên là mong các ngài hãy nhận thức lại và bớt kiếm kế sinh nhai bằng cách phủ nhận chân lý, phủ nhận sự thật đi nhé. Những kẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật, không đủ dũng khí để thừa nhận chân lý thì kẻ đó chỉ sống cũng như chết mà thôi!

Chúng ta là thế hệ trẻ của đất nước, là tương lai của nước nhà, vì thế, cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn trong mọi vấn đề chính trị, xã hội các bạn nhé!

1 nhận xét:

  1. Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều ở nơi dân, Đảng phát huy quyền làm chủ của con người nhưng phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Xin thưa với các ngài thích dân chủ, ở các nước tư bản, nếu dân chủ như của ngài thì không còn mạng để nói nữa đâu. Nên là mong các ngài hãy nhận thức lại và bớt kiếm kế sinh nhai bằng cách phủ nhận chân lý, phủ nhận sự thật đi nhé. Những kẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật, không đủ dũng khí để thừa nhận chân lý thì kẻ đó chỉ sống cũng như chết mà thôi!

    Trả lờiXóa