TIN TỨC

HỌC THUYẾT MÁC – GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG CỦA NHÂN LOẠI

Suichi Akai!
 HỌC THUYẾT MÁC – GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG CỦA NHÂN LOẠI

Gần đây, khi Đảng ta vẫn tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, đã có nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội cho rằng đó là sự trung thành “một cách mù quáng”, rằng chủ nghĩa Mác thực sự đã chết, đó là học thuyết sai lầm đã bị nhân loại “vứt vào sọt rác”, ...

Việc phủ nhận, phỉ báng học thuyết Mác thực ra không có gì là lạ bởi vì ngay từ khi mới ra đời, học thuyết Mác đã được xem là “bóng ma ám ảnh Châu Âu” và bị chống đối kịch liệt. Bởi vì học thuyết này kêu gọi đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và bình đẳng, tôn trọng giá trị, phẩm giá con người trong lúc chủ nghĩa tư bản biến thành chủ nghĩa đế quốc đang tác oai tác quái trên toàn thế giới bằng việc xâm chiếm thuộc địa. Thế nhưng, từ bóng ma ám ảnh Châu Âu, giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế đã bước lên vũ đài chính trị, khẳng định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của mình trong Công xã Pari (1871). “Bóng ma” ấy đã làm nên cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. “Bóng ma” ấy đã trở thành một hệ thống trên thế giới có tác dụng động viên, cổ vũ, giúp đỡ các nước thuộc địa đứng lên giành lại độc lập cho mình,… Điều đó đã khẳng định chân lý và sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác.

Sau khi hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch càng có điều kiện để xuyên tạc, vu cáo chủ nghĩa Mác. Người ta gán cho Mác rất nhiều sai lầm. Các nhà tư tưởng, các nhà chính trị của CNTB vội vã rêu rao về sự diệt vong của CNCS. Họ cho rằng đó là “sự tận cùng của lịch sử”. Rõ ràng đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình trong thực tế - một mô hình máy móc, rập khuôn, không đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác chứ không phải là sự sụp đổ của một hệ tư tưởng. CNXH vẫn đang có sức hấp dẫn chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh. Mặc dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn gặp phải khó khăn, thử thách nhưng không phải như luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động đang ra sức vu cáo chủ nghĩa Mác, mà ngược lại, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị.

Đối với Việt Nam chúng ta, một trong những vấn đề lớn hiện nay không những chỉ là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” mà còn là nguy cơ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ước vọng về một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng hiển nhiên là một mong mỏi hết sức chính đáng, nhưng để có một đất nước hùng cường thì phải được xây dựng dựa trên một nền móng vững chắc, một trong những nền móng ấy là hệ tư tưởng chủ đạo dẫn dắt đất nước và dân tộc. Hệ tư tưởng này chính là chủ nghĩa Mác – Lênin được áp dụng phù hợp với lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày nay, giới học giả trên thế giới vẫn đang không ngừng nghiên cứu về chủ nghĩa Mác và không khỏi khâm phục những người đã sáng lập ra nó. Điển hình là năm 1995, một đại hội quốc tế về Mác đã được tổ chức tại Paris quy tụ hơn 500 đại biểu là những nhà chính trị, nhà triết học trên thế giới; các đại biểu đã thống nhất đánh giá: “Gương mặt Mác vẫn là biểu tượng của sự phủ nhận trật tự đang thống trị và tư tưởng của Mác vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại”. Nhà triết học tư sản đương đại người Pháp Giắc Đeriđa (Jacques Derrida) trong tác phẩm “Những bóng ma của Mác” đã khẳng định “Không có tương lai nếu không có Mác, không có các di sản của Mác… Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI”. Một nhà khoa học Mỹ, người được giải thưởng Nobel về kinh tế đã từng phát biểu: “Mác là một nhân vật quá lớn để chúng tôi không thể để dành riêng Mác cho những người cộng sản”.

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng nhờ Mác mà CNTB đã điều chỉnh rất nhiều phương pháp và cách thức hoạt động của nó – cái mà ngày nay gọi là CNTB thích nghi. Và, mặc dù nền kinh tế TBCN ngày nay đã phát triển đến một trình độ cao, tạo ra lực lượng sản xuất khổng lồ, nhưng mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vẫn diễn ra hết sức gay gắt. Chủ nghĩa tư bản đã phải thường xuyên đương đầu với những cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều nguy cơ suy thoái và nạn thất nghiệp của hàng chục triệu người. Mặc dù thay đổi và điều chỉnh, song bản chất bóc lột của CNTB vẫn không thay đổi, khi nào những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản còn tồn tại, thì khi ấy chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị và vẫn sẽ mãi là ánh sáng chỉ đường cho hoạt động của con người vì sự tiến bộ của nhân loại.

6 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa Mác Lênin từng một thời phát triển rộng rãi ở các nước Đông Âu, Nga. Sự sụp đổ của Liên Xô là hệ quả của một mô hình rập khuôn, máy móc, xa rời chủ nghĩa Mác Lênin. Cộng thêm việc các nước tư bản tấn công từ bên ngoài vào. Như vậy chủ nghĩa MLN không sai. Và hiện nay nó vẫn đã và đang có sức hấp dẫn của biết bao người.

  Trả lờiXóa
 2. Chủ nghĩa tư bản đã phải thường xuyên đương đầu với những cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều nguy cơ suy thoái và nạn thất nghiệp của hàng chục triệu người. Mặc dù thay đổi và điều chỉnh, song bản chất bóc lột của CNTB vẫn không thay đổi, khi nào những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản còn tồn tại, thì khi ấy chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị và vẫn sẽ mãi là ánh sáng chỉ đường cho hoạt động của con người vì sự tiến bộ của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 3. Tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của C.Mác mãi mãi là ánh sáng soi đường phát triển của Việt Nam; đồng thời, công cuộc đổi mới, CNH, HĐH ở Việt Nam sẽ góp phần bổ sung sức sống mới cho chủ nghĩa Mác. Và đây là hiện thực sinh động của cuộc gặp gỡ đẹp đẽ giữa giai cấp và dân tộc, giữa dân tộc và thời đại của chúng ta

  Trả lờiXóa
 4. Đảng ta khi khởi xướng đường lối đổi mới vẫn luôn luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam. Đây là điều không thay đổi, nhất quán và triệt để. Nhất là đến với tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu chúng ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo và đầy đủ thì đó chính là lấy những nét tinh túy của chủ nghĩa Mác - Lênin áp dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Chủ nghĩa Mác - mà Lênin đánh giá, là một tảng đá liền mạch không có một kẻ hở - và nếu cần, chỉ một cụm từ thôi để nói về tinh túy của chủ nghĩa Mác đó là phép biện chứng. Nó đã đem lại sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới đến những thắng lợi hết sức vĩ đại, tạo ra bước ngoặt lịch sử to lớn. Mục đích chân chính sâu xa của nó là đạt đến sự giải phóng con người và cả nhân loại ở một xã hội tự do, bình đẳng, công bằng, nhân đạo

  Trả lờiXóa
 6. Giới nghiên cứu của chúng ta đã thực hiện nghiên cứu trong suốt 30 năm đổi mới của Đảng, đã đạt được rất nhiều thành tựu về chủ nghĩa Mác và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Từ đó đã xây dựng được Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh bổ sung phát triển, gần đây có Hiến pháp bổ sung phát triển và đã có cả một hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), 8 đặc trưng của CNXH, 8 phương hướng xây dựng CNXH và 8 mối quan hệ lớn phải giải quyết trong đổi mới, cấu thành hệ thống lý luận của Việt Nam về CNXH… Tất cả điều đó là bằng chứng để nói lên giá trị và sức sống của chủ nghĩa Mác

  Trả lờiXóa