TIN TỨC

HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC

Suichi Akai!

HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI  VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người cha già kính yêu của dân tộc đã đi xa gần một nửa thế kỷ nhưng những di sản quý báu mà Bác để lại vẫn còn nguyên giá trị. Trong số những di sản bất tử đó thì phong cách làm việc của Người là nổi bật hơn cả. 

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà khoa học chân chính, là tấm gương để mọi lãnh đạo học tập và làm theo. Người đã chỉ rõ: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, thì ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”. Người yêu cầu cán bộ phải thường xuyên làm việc, tiếp xúc với quần chúng, nắm tâm tư nguyện vọng và thật sự quan tâm tới đời sống mọi mặt của họ. Đồng thời phải tin yêu tôn trọng quần chúng, lắng nghe ý kiến đóng góp phê bình xây dựng của quần chúng; không chỉ giáo dục mà còn phải học hỏi quần chúng và nêu gương cho quần chúng noi theo. Tuy nhiên, Người cũng nhấn mạnh: “Học hỏi quần chúng chứ không phải theo đuôi quần chúng”.

Nét nổi bật trong phong cách làm việc của Người là thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm, nêu gương trước quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một kiểu mẫu về sự gắn kết chặt chẽ, khoa học giữa lý luận và thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời thể hiện một tấm gương sáng về nói đi đôi với làm và nêu gương để mọi người học tập, làm theo. Người đã phê phán một số cán bộ chỉ biết nói mà không làm và yêu cầu cán bộ, đảng viên nói và phải làm, phải luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những lời mình đã làm để phát triển điều hay, sửa đổi khuyết điểm của mình, đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình, phải chống những bệnh hữu danh vô thực, bệnh hình thức.

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những sự chuyển biến tích cực, các cán bộ lãnh đạo ngày càng sâu sát cơ sở, làm việc một cách khoa học, dựa trên học vấn ngày càng cao và trình độ chuyên sâu trong công việc, năng động sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều cán bộ đã thực hành tốt “nói đi đôi với làm” và nêu gương trước cấp dưới, được quần chúng nhân dân khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong phong cách làm việc, trong đạo đức, lối sống đã làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, làm cho kỷ cương, phép nước bị coi thường.

Chúng ta là những đảng viên trẻ, là những thế hệ tương lai làm chủ và xây dựng đất nước. Chúng ta cần phải luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phải học Bác trong phong cách làm việc. Để làm được điều đó, chúng ta phải luôn tự mình tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức về con người, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng cụ thể một cách thực sự dân chủ; phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, làm việc tận tâm, miệt mài, tận tụy với công việc; phải thực hiện tốt việc tự nêu gương, thể hiện thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể các bạn nhé!

6 nhận xét:

 1. Người con của đất19:20 30 tháng 6, 2017

  Chúng ta là những đảng viên trẻ, là những thế hệ tương lai làm chủ và xây dựng đất nước. Chúng ta cần phải luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phải học Bác trong phong cách làm việc. Để làm được điều đó, chúng ta phải luôn tự mình tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức về con người, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng cụ thể một cách thực sự dân chủ; phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, làm việc tận tâm, miệt mài, tận tụy với công việc; phải thực hiện tốt việc tự nêu gương, thể hiện thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể các bạn nhé!

  Trả lờiXóa
 2. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những sự chuyển biến tích cực, các cán bộ lãnh đạo ngày càng sâu sát cơ sở, làm việc một cách khoa học, dựa trên học vấn ngày càng cao và trình độ chuyên sâu trong công việc, năng động sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều cán bộ đã thực hành tốt “nói đi đôi với làm” và nêu gương trước cấp dưới, được quần chúng nhân dân khen ngợi.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêuvị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi người con của dân tộc Việt Nam ta học tập và noi theo. Người chính là một tấm gương sáng về nói đi đôi với làm và nêu gương để mọi người học tập, làm theo. Mỗi công dân Việt Nam nhất là thế hệ thanh thiếu niên cần tích cực học tập và noi theo gương Bác.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng con Đời đời nhớ ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ đại.

  Trả lờiXóa
 5. Thế hệ thanh niên càng phải cố gắng xây dựng nếp sống “Nói thì phải làm” để làm nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống. Làm được như vậy là chúng ta đã làm tốt những điều mà Bác Hồ luôn mong muốn và căn dặn

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta phải không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng.

  Trả lờiXóa