TIN TỨC

Vững niềm tin theo Đảng

Xứ Lạng


Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, với chiều dài lịch sử là những cuộc chiến tranh liên miên. Lịch sử nước Việt được tạo dựng và xây đắp nên từ chính máu và nước mắt của những người dân Việt, những người đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập ngày nay. Chính vì vậy, các thế hệ cháu con hôm nay vẫn luôn một lòng quyết tâm giữ vững nền độc lập ấy. Sự hy sinh ngày ấy, sự lựa chọn ngày nay do chính những người dân Việt Nam lựa chọn và bảo vệ. Sự lựa chọn cho nền độc lập dân tộc, cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn của người dân Việt Nam không phải là một ai khác. Sự lựa chọn ấy luôn luôn là sáng suốt.

Ngày nay, dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước vẫn luôn đoàn kết một lòng bảo vệ sự sống còn của dân tộc, của Đảng và chế độ. Với nền tảng là liên minh công nhân – nông dân - trí thức…những con người ngày đêm hăng say làm việc xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu. Sự đóng góp của họ luôn được Tổ quốc, được Đảng và nhân dân cả nước ghi nhận. Những người dân ấy luôn cần mẫn, chăm chỉ, hiền lành, chân chất ấy, tưởng như cứ lặng lẽ theo tháng ngày mà trôi qua để họ sinh sống và cống hiến thôi, nhưng không, những người dân ấy, con người ấy lại có một ý chí vô cùng sắt đá, kiên cường, hễ có sự động chạm nào, sự xuyên tạc, đấu tranh của các thế lực thù địch nào đến cuộc sống của họ, gia đình, làng quê của họ, đất nước họ, Đảng, Nhà nước của họ hay rộng hơn đó là làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết, nền tảng tư tưởng, lãnh thổ, biên giới, quốc gia…thì ý chí của họ lại nổi lên một cách mạnh mẽ, mỗi con người là một sức mạnh nhỏ, tinh thần đoàn kết dân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ tạo thành một sức mạnh vô cùng to lớn để đấu tranh bảo vệ gia đình, làng quê, đất nước của họ. Không một thế lực nào dễ dàng làm ý chí của họ bị lung lay.

Hiện nay, rất nhiều các thế lực đang chĩa mũi tấn công vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào tinh thần đoàn kết của quần chúng nhân dân. Họ lợi dụng các phương tiện truyền thông để đưa những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, gây chia rẽ nội bộ, chúng muốn phá hoại ta từ ngay trong nội bộ để rồi thừa cơ nhảy vào gây các vụ bạo loạn, biểu tình trong quần chúng nhân dân. Rất dễ nhận thấy từ thực tế các cuộc bạo loạn, biểu tình của quần chúng nhân dân, hay các vụ công an đánh dân, cán bộ nhũng nhiễu…đều là những vở kịch do các thế lực thù địch dựng lên một cách vụng về. Chúng thông qua các công nghệ như quay phim, chụp hình và công nghệ xử lý video clip, cắt ghép ảnh để tạo nên những clip rồi tung lên các trang mạng như: youtube; các trang blog…để phá hoại tư tưởng của ta, phá hoại tinh thần đoàn kết trong nhân dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Hay có thể thấy rất nhiều các thủ đoạn khác của các thế lực thù địch như hoạt động móc nối với các thành phần phản động trong và ngoài nước, để xây dựng các diễn đàn, phát tờ rơi, lôi kéo nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động xuyên tạc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Tuy nhiên tất cả các thủ đoạn, hành động của chúng đều bị lộ tẩy dưới con mắt tinh tường của quần chúng nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tố giác của quần chúng nhân dân với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi người dân là một kênh, một con mắt giúp cho Đảng, Nhà nước luôn luôn nhìn thấy mọi mặt hoạt động trong cuộc sống, người dân luôn thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của mình theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để mọi đường lối của Đảng không chỉ sâu rộng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội mà thông qua cơ chế dân nói Đảng nghe, qua đó nắm bắt được mọi tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân mà Đảng xây dựng mọi đường lối, chủ trương theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay, luôn tin Đảng và đi theo Đảng.

6 nhận xét:

 1. Với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi người dân là một kênh, một con mắt giúp cho Đảng, Nhà nước luôn luôn nhìn thấy mọi mặt hoạt động trong cuộc sống, người dân luôn thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của mình theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để mọi đường lối của Đảng không chỉ sâu rộng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội mà thông qua cơ chế dân nói Đảng nghe, qua đó nắm bắt được mọi tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân mà Đảng xây dựng mọi đường lối, chủ trương theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay, luôn tin Đảng và đi theo Đảng.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng cho ta cuộc sống hôm nay, toàn thể dân tộc Việt Nam mãi mãi vững tin và một lòng đi theo Đảngmột lòng đi theo Đảng, thực hiện tốt mọi chính sách của Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay khi mà các thế lực thù địch đang gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước thì quần chúng nhân dân càng phải vững tin hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng toàn Đảng đánh bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 3. Với tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tố giác của quần chúng nhân dân với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi người dân là một kênh, một con mắt giúp cho Đảng, Nhà nước luôn luôn nhìn thấy mọi mặt hoạt động trong cuộc sống, người dân luôn thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của mình theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để mọi đường lối của Đảng không chỉ sâu rộng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội mà thông qua cơ chế dân nói Đảng nghe, qua đó nắm bắt được mọi tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân mà Đảng xây dựng mọi đường lối, chủ trương theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay, luôn tin Đảng và đi theo Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Đồng thời với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi người dân là một kênh, một con mắt giúp cho Đảng, Nhà nước luôn luôn nhìn thấy mọi mặt hoạt động trong cuộc sống, người dân luôn thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của mình theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để mọi đường lối của Đảng

  Trả lờiXóa
 5. Đồng thời với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi người dân là một kênh, một con mắt giúp cho Đảng, Nhà nước luôn luôn nhìn thấy mọi mặt hoạt động trong cuộc sống, người dân luôn thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của mình theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

  Trả lờiXóa
 6. Đảng cho ta ánh sáng niềm tin, Đảng cho ta cuộc sống bình yênĐảng cho ta cuộc sống bình yên! Với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam dù đã trải qua bao khó khăn, sóng gió, hoạn nạn nhưng nhờ có sự vững tin vào Đảng mà cuộc sống giờ đây đã có nhiều thay đổi, nền kinh tế đất nước không ngừng phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Đảng, Nhà nước là của dân do dân và vì dân, đó là sự thật không tể chối cãi được.

  Trả lờiXóa