TIN TỨC

NIỀM TIN HAY MÙ QUÁNG

Suichi Akai

Tôn giáo là một hệ thống các quan niệm tín ngưỡng, sùng bái một hay nhiều vị thần và những nghi lễ để thể hiện sự sùng bái ấy. Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan. Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những điều kiện lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội nhất định.

Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức và văn hóa. Trong các giáo lý của các tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách mới cho con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến chân – thiện – mỹ. Bản chất của tôn giáo là rất tốt và Đảng ta luôn tạo mọi điều kiện để mỗi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất.

Tuy nhiên hiện nay, chúng ta thấy rằng có một số tổ chức và cá nhân đã và đang lợi dụng niềm tin của nhân dân vào tôn giáo để thực hiện mưu đồ chính trị, phá hoại sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa mà Đảng ta đã và đang xây dựng và bảo vệ. 
Bà con giáo dân bị lợi dụng kích động
Chúng ra sức kêu gọi một số người dân thiếu hiểu biết để tập trung biểu tình, tuần hành, biến nhân dân đáng thương thành những con rối trong ván bài chính trị mà chúng là người chơi. Điển hình là linh mục Nguyễn Đình Thục, Đỗ Hữu Nam, Nguyễn Văn Lý... Mặc dù là linh mục, là người phụng mệnh “chúa” để “xuống nhân gian xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”, “phụng mệnh chúa để giúp đỡ những đứa con của chúa có một cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc” thì chúng lại phản bội lại niềm tin của nhân dân, lợi dụng nhân dân làm bia đỡ để chúng kiếm tiền từ các tổ chức gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”. Thực chất là bọn phản cách mạng, đã bị lịch sử phủ nhận, chạy trốn ở một nơi nào đấy cầu “cơm ăn, áo mặc”. Sau khi được “chủ nuôi béo tốt”, chúng lại quay trở lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận công lao của Đảng, phủ nhận những thành quả cách mạng mà cha ông chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu mới giành lại được. Chúng đã và đang làm biến chất tôn giáo, đi ngược lại giáo lý của tôn giáo.

Cách đây vài ngày, những “người phụng mệnh chúa trời” lại ra sức kích động nhân dân chiếm trụ sở của UBND huyện Lộc Hà, đòi bồi thường thiệt hại vụ nhà máy Formosa xả thải gây thiệt hại 4 tỉnh miền Trung, đánh trọng thương các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Chúng đang biến những “con chiên ngoan đạo”, những người đang tin tưởng vào chúng trở thành những con rối trong ván bài chính trị bẩn thỉu do chúng dựng nên. Mục đích của chúng cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Niềm tin tôn giáo hay niềm tin vào chúa Giê-su, một người vĩ đại đã hy sinh cả thân mình để mong muốn tất cả mọi người trên trái đất này đều có một cuộc sống hạnh phúc, con người sống cùng với nhau yêu thương, chan hòa nhau, giúp đỡ nhau đã bị những kẻ bẩn thỉu làm cho trở nên mù quáng. Đến nỗi họ đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức con người Việt Nam.

Bản thân tôi nhận thấy rằng, bản chất của tôn giáo là rất tốt, nhưng là những người của thời đại mới, mọi người cần có nhận thức một cách đầy đủ về bản chất của những kẻ phản động đội lốt tôn giáo, để chúng ta cùng tiếp thu những giá trị tinh hoa tốt đẹp của tôn giáo, góp phần xây dựng đất nước và con người Việt Nam tốt đẹp hơn chứ đừng để trở thành những con rối, tin tưởng mù quáng vào những kẻ bẩn thỉu để trước mặt chúng là những “đấng chăn chiên chân chính” nhưng sau lưng chúng cười hả hê vì đã giật dây được nhiều con rối làm lá chắn cho chúng các bạn nhé!

5 nhận xét:

 1. Bản chất của tôn giáo là rất tốt, nhưng là những người của thời đại mới, mọi người cần có nhận thức một cách đầy đủ về bản chất của những kẻ phản động đội lốt tôn giáo, để chúng ta cùng tiếp thu những giá trị tinh hoa tốt đẹp của tôn giáo, góp phần xây dựng đất nước và con người Việt Nam tốt đẹp hơn chứ đừng để trở thành những con rối, tin tưởng mù quáng vào những kẻ bẩn thỉu để trước mặt chúng là những “đấng chăn chiên chân chính” nhưng sau lưng chúng cười hả hê vì đã giật dây được nhiều con rối làm lá chắn cho chúng.

  Trả lờiXóa
 2. Mục đích của chúng cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Niềm tin tôn giáo hay niềm tin vào chúa Giê-su, một người vĩ đại đã hy sinh cả thân mình để mong muốn tất cả mọi người trên trái đất này đều có một cuộc sống hạnh phúc, con người sống cùng với nhau yêu thương, chan hòa nhau, giúp đỡ nhau đã bị những kẻ bẩn thỉu làm cho trở nên mù quáng. Đến nỗi họ đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức con người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Đã đến lúc chính quyền không thể cứ mãi nhân nhượng, cứ mãi tuyên truyền vận động. Cờ ba que đã xuất hiện, nói một cách khác là lũ giặc kia đã xuất hiện. Không còn cách nào khác, chính quyền cần phải thẳng tay trừng trị lũ giặc khoác áo tôn giáo này. Cần phải sử dụng các biện pháp mạnh tay để dạy cho lũ giặc này một bài học, không thể cứ mãi nhẹ tay để chúng được đà lấn tới.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáotín ngưỡng tôn giáo của quần chúng nhân dân và luôn kêu gọi đoàn kết lại với nhau vì sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên hiện nay không ít kẻ đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để mê hoặc quần chúng giáo dân, kích động họ chống phá nhằm đạt được mưu đồ của kẻ phản động. Vậy nên chúng ta cần phải hết sức cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 5. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến chân – thiện – mỹ. Bản chất của tôn giáo là rất tốt và Đảng ta luôn tạo mọi điều kiện để mỗi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất.

  Trả lờiXóa