Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- ĐẢNG TA ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI

Đăng lúc: Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →


Suichi Akai!

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- ĐẢNG TA ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã đánh đuổi thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, giành lại hòa bình, độc lập, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và cơ đồ như ngày nay. Đó là kết quả của sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nghiêm túc thừa nhận rằng, bên cạnh những mặt đã đạt được thì trong Đảng còn có những hạn chế, tồn tại mà Đảng ta đã nghiêm chỉnh chỉ ra như: công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đảng viên có nơi còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu. Còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Nhiều đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tất cả những mặt đã làm được và cả những tồn tại, hạn chế đã được Đảng ta nghiêm túc chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hơn bao giờ hết, Đảng ta đã và đang tăng cường chỉnh đốn Đảng, tìm ra những biện pháp để khắc phục những sơ hở, thiếu sót để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao. Nhân dân đều một lòng theo Đảng và tin tưởng rằng Đảng sẽ đẩy lùi được tồn tại, hạn chế nêu trên. Thực tế đã chứng minh rằng, Đảng ta đang thực hiện nói đi đôi với làm. Điển hình là những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến các tổ chức, cá nhân đã và đang được xử lý theo đúng pháp luật.

Thế nhưng hiện nay, đã và đang xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn và phủ nhận hoàn toàn những kết quả mà Đảng ta đã đạt được, phủ nhận những cố gắng của Đảng ta trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng quan liêu, hách dịch của một bộ phận cán bộ đảng viên. Chúng ra sức xuyên tạc nào là: “Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia chác quyền lực từ trên xuống”, “Đâu đâu cũng thấy hiện tượng móc ngoặc để vơ vét của công”, “Bệnh trong Đảng càng ngày càng nặng khó đẩy lùi thần chết”,…. Nhưng chúng có biết được rằng là chúng càng kêu gào, xuyên tạc thì càng tiếp thêm sức mạnh cho Đảng ta để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Chúng đâu có biết được rằng hơn bao giờ hết, Đảng ta đang nghiêm túc nhìn nhận, nghiêm túc chỉ ra những sơ hở, thiếu sót để khắc phục. Đảng ta đang thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là: “Một Đảng dám thừa nhận khuyết điểm là một đảng mạnh, một Đảng che giấu khuyết điểm là một đảng yếu”. Và thực tế đã chứng minh rằng, Đảng ta đang có sức sống rất mãnh liệt, sẽ vượt qua những khó khăn thử thách để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chúng càng xuyên tạc, càng kêu gào thì càng chứng tỏ vai trò lãnh đạo tất yếu khách quan của Đảng ta.

Những thành tựu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thế phủ nhận. Là một thế hệ thanh niên của thời đại mới, tôi và các bạn trẻ cần phải ra sức học tập, trau dồi kiến thức về chính trị, tư tưởng, kỹ thuật, văn hóa,… để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, tiến bộ, văn minh để sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như lời Bác dạy. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam sẽ ngày càng tươi đẹp, nhân dân sẽ ngày càng được ấm no, tự do, hạnh phúc và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đời đời sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các bạn nhé!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY